Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

14. Част Втора (Продължение)

Стих 30

Да Ю

 

Ако триграмите "Вода" и "Огън" не са се върнали към знака У Дзи,

То, дори те да обладаят и четирите образа, пак няма да се получи еликсир.

Само триграма, и тя и другата истинна Земя да възприемат в себе си,

Тогава само могат отново да се завърнат златото и цинобъра.

 

Единението на Ин Ци и Ян Ци, утвърждава Джан Бодуан, все така няма да бъде възможно без участието на някоя посредническа стихия, съпричастна на Ин и Ян, т.е. стихията Земя (за подробности виж коментара към 14-ти стих на Първа част). "Четирите образа" - триграмите "Небе" (Циен) и "Вода" (Кан) са съответстващи на четирите стихии: Огън, Дърво, Вода, Метал (виж коментара към 11-ти стих на Първа част).

Но съединението на Ин и Ян, взаимопревръщането на триграмите (и, съответно, на стихиите) не е възможно без петата стихия - Земя.

Така може да се каже, че в Дървото е скрит Огън, а в Метала - Вода (в алхимичаската терминология - в цинобърния пигмент е скрит живак, а в оловото - сребро), т.е. може да се констатира наличие на плавен преход навътре, ински или янски, в двойката стихии, но самият преход от едната двойка към другата без опосредстващ елемент (Земя) остава необясним.

В такъв вид, Кан и Ли (Вода и Огън) вече обладават явно или скрито качество на четирите стихии (всяка има от качествата на своята двойка), но ги обединява в едно само петата стихия, Земя, символично обазначена в централни циклични знаци на десетичната система У Дзи. [Китайски календар, Десетичен цикъл - линк, бел. прев.]

Така само съединението на Ин Ци и Ян Ци в сферата на истинната Земя (централното цинобърно поле, в района на слънчевия сплит) може, по учението на вътрешната алхимия, да породи безсмъртния зародиш (еликсирът на безсмъртието, златото и цинобъра).

Съответстваща хексаграма - "обладание на великите" (Да Ю; състояща се от триграмите Циен и Ли.

 

 

Следва

Превод от руски език: Silviya Manuel

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019