Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

12. Част Втора (Продължение)

Стих 28

Пи

 

Нека Дао-Пътя, в отсъствието скрит, поражда единната пневма;

От тази единната пневма ще се родят след това двата реда: Ин и Ян.

Ин и Ян съединили се отново - трите субстанции ще се завършат;

Трите субстанции обзели равновестност - ще породят всички неща за процвета.

 

Това четиристишие представлява само по себе си видоизменен цитат от "Дао Дъ Дзин" (Джан 42): "Дао-Пътя ражда Едно, Едно ражда Две, Две ражда Три, Три ражда всичко съществуващо". Тук Джан Бодуан не само цитира, но и коментира Лао Дзъ. И така това е единната, недеференцирана пневма, поляризуема в отрицателна (Ин) и положителна (Ян). Те, съединявайки се пораждат "Три творящи" (или "Три дара") - Небе, Земя и Човек. Тази триада поражда всичко съществуващо (Човекът е причислен към космическите сили, само така е способен на творчество). Но още нещо важно е това, че космическият процес, описан от Лао Дзъ, алхимически се преосмисля от Джан Бодуан, което се явява и причината за поместването му в това четиристишие на "Глави за прозрение на истината". Така, както това е отбелязано по-горе, алхимическият процес се смята за аналогичен на космическия, и така и съответстващото място от Лао Дзъ с лекота се поддава на алхимическа интерпретация.

Така Дао-Пътят поражда единната преднебесна пневма; в организма тя се поляризира на Ин Ци и Ян Ци (олово и живак). В процеса на вътрешната алхимия оловото и живакът съединявайки се пораждат трите (и триединните: Ин Ци, Ян Ци и собствената, несвеждаща се към тях природа): еликсирът (злато и цинобър), безсмъртният зародиш, даряващ на адепта  безсмъртие и способност към неизчислими превъплащения - метаморфози в единство с всичко съществуващо.

Хексаграмата, съответстваща на дадения стих е "упадък" (Пи); символизира разделение, дезинтеграция - триграма Кун се спуска надолу, триграма Циен се изкачва нагоре и хексаграмата се разпада. Затова неслучайно, именно в стих 28(12) става въпрос за диференциация, разделение Дао.

 

Следва

Превод от руски език:Silviya Manuel

Източник: http://tvoyatsvyat.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019