Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

Люй

 

10. Част Втора (Продължение)

 

Стих 26

 

Сърцето опустоши и напълни стомаха - скрит е тук дълбок смисъл,

Защото само сърце пусто може да познае, как сърцето да ни следва.

Но по-добре още отвара от претопено олово, да им напълни по-рано стомаха;

Тогава научават, как да събират и пазят златото, което залата напълва.

 

Това четиристишие се явява своеобразен пример за гностическото, или езотеричиско тълкувание на даоските философски текстове: когато даосът е посветен в тайното знание на този, или онзи "откровен" текст (тук "Дао Дъ Дзин"), намира в него съдържание, което е странно, така че непосветеният в "правилното" прочитане на текста читател, може да бъде заподозряно, дали е в ред.

 

В това четиристишие 1-та и 4-та строфи представляват цитати от 3-ти и 9-ти джан на "Дао Дъ Дзин". Ще приведем тези цитати в техния контекст: "... а съвършено мъдрият управлява така: опустошава (субектите) в сърцето, техните стомаси, (напротив), напълвайки, разхлабва тяхната воля - произволно, (заменяйки) укрепва скелета. Стреми се, така че и народа да няма знания, нито желания, а мъдрият да действа да не смее. Недеянието той извършва, затова няма нищо непорядъчно (в такова правене)" (Джан 3).

 

"...совершенномудрый делает сердца [подданных] пустыми, а желудки - полными. [Его управление] ослабляет их волю и укрепляет кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знание не смели бы действовать.

Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие."

 

"Какво да се събира, да се запази, не е ли по-добре да се използва? ... Със злато и нефрит е напълнена залата - никой на сила не е в състояние да ги съхранява. С богатство и знатност се кичат хората, и това им оставя печал ..." (Джан 9).

 

 

Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либонаполнить. Если [чем-либо] острым [все время] пользоваться, оно не сможетдолго сохранить свою [остроту]. Если зал наполнен золотом и яшмой, тоникто не в силах их уберечь. Если богатые и знатные проявляют кичливость,они сами навлекают на себя беду. Когда дело завершено, человек [должен] устраниться. В этом законнебесного [дао]. 

 

Джан Бодуан преосмисля тези стихове от "Дао Дъ Дзин" в съвършено неочаквания образ и текст на Лао Дзъ, провъзгласяващ принципите на естественост и недеяние, установявайки се на тайнописа на вътрешната алхимия. И изискванията на "опустошеното сълце" (от страсти, въжделения и т.н.) стават за Джан Бодуан синоними на указанията за необходимост от "усъвършенстване на природната същност" (Сю Син), а думите "напълни стомаха" за него се явяват изисквания за "усъвършенстване на жизнеността" (Сю Мин). За подробности виж коментарите на 8-мо осемстишие 1 част. Но, ако ключът за усъвършенствана на природната същност се явява съзерцанието на сърцето, неговото медитативно знание, то ключът към усъвършенстване на жизнеността се явява приготвяне на отвара от истинно олово, отрицателна жизненост, Ин Ци. Но стихията на оловото е Метал. Ще напомня, че на китайски "злато" и "метал" се пишат еднакво Дзин; само в отделни случаи за конкретизация (която, както според мислите на Джан Бодуан, на Лао Дзъ му е била нужна повече от всичко неведнъж, за да може да скрие тайното значение на текста от профаните) йероглифа Дзин, като значение за "злато", получава определението "жълт" (Хуан Дзин). Лао Дзъ, за Джан Бодуан неведнъж отправил невежите съзнателно по лъжлива следа, направо заблуждавайки ги с йероглифа Хуан и едновременно с това да мислят за "метал", като за "злато". Между другото, синонимът за положителна жизненост, Ян Ци, оловото ще бъде нефрит, за който също така се говори и у Лао Дзъ. Тук за Джан Бодуан е важен металът, и затова нефрит той не споменава. Залата тук трябва да отбележим, че е долната част на стомаха и долното цинобърно поле - сферата на оловото, Ин Ци, въплатено в есенциалната пневма, която овеществявайки се, се превръща по учението за вътрешната алхимия, в сперма.

 

Хексаграмата, съответстваща на дадения стих - "Настъпление" (Люй); състои се от триграмата Дуй (разрешение, радост, водоем, третата дъщеря) и Циен.

 

 

Следва

Превод от руски език: Silviya Manuel

http://tvoyatsvyat.blogspot.com/

 

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019