Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

09. Част Втора (Продължение)

 

Стих 25

 

Когато използваш ти олово, не използвай вулгарно олово;

Използвай истинно олово - после го захвърли.

Наставление, което тук за оловото ти преподадох - тайно и истинно знай.

Оловото използвай, неизползвайки - ето моите прави думи.

 

Първата строфа на това четиристишие ни връща към тематиката на 17(1) четиристишие, отново провеждайки водораздел между истинното, принципиално, пневмено олово и вулгарния веществен метал.

 

Последващите я строфи се явяват малопонятните "тайни наставления" (Мяо Дзюъ), както за това се говори в трета строфа.

 

Общият смисъл на четиристишието е такъв: не само съвършено грешното използване вместо истинното, вътрешното олово, като профански метал, но и истинното олово следва да се използва в същото време, без да се използва, после да се отхвърли, което се явява по думите на Джан Бодуан най-висшата истина за неговото приемане. Видимо тук става дума за следване естествеността и недеянието във вътрешно-алхимическия процес: следва да се знае, кога настъпва времето за използване на живака, кога на - оловото, а кога и едното и другото е безполезно (например, след съединяването им в нужните пропорции и образуването на безсмъртния зародиш).

 

Хексаграмата, съответстваща на дадения стих - "възпитаване на малките" (Сяо Чу), се състои от триграмите Циен и Сюн (изтънченост, проникновеност, вятър, дърво, първа дъщеря).

Сяо Чу

 

Следва

Превод от руски език: Silviya Manuel

http://tvoyatsvyat.blogspot.com/

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019