Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

5. Част Втора (Продължение)

 

Стих 21

 

Да се гълта слюнката, или пневмата да се избира - това могат всички хора,

Но само наличието на еликсира дава раждането на всички превращения.

Ако във вашия триножник няма така истинното зърно,

Занятията ще бъдат подобни тогава на нагряването на пуст котел на воден огън.

Сю

 

Първата строфа на това четиристишие отново е отправено против дихателните и гимнастическите упражнения, взети откъснато от всички делания на вътрешната алхимия. Събирането в устата на слюнка, именно понякога, или "Сладка роса" (Ган Лу), или "Цветно езеро", и нейното преглъщане по особен начин играе, голяма роля в даоските психофизически упражнения. "Избирането на пневмите" - е едно от названията на дихателните гимнастики. Всички тия упражнения са полезни, утвърждава Джан Бодуан, само при занятията по вътрешна алхимия, създаване на безсмъртен зародиш. Когато този зачатък се появи (виж предното четиристишие), то важността на тия упражнения нараства.

 

"Истинното зърно" (Джън Джун Дзъ) - е синоним на кълна, зачатъка на безсмъртния зародиш. Напротив, тия упражнения сами по себе си, извън вътрешната алхимия са безсмислени, като нагряването на празен котел, като още и такова съществуване на вещ, като "Воден Огън" (Шуей Хо).

 

Хексаграмата на дадения стих - "Необходимост от изчакване" е Сю (Сиу И); състои се от триграмите Небе (Циен) и Вода (Кан).

 

 

Следва

Превод от руски език: Silviya Manuel

http://tvoyatsvyat.blogspot.com/

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019