Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

 

 

3. Част Втора

 

Стих 19 

 

Времето напразно не губи, от глина лепи за еликсира съд;

За варенето на отварата, пещ при наклонената луна търси.

От небесната спонтанност огън в нея ти ще намериш;

За какво са дърва и въглища нужни, за що е тогава мяха?

Ако първите две четиристишия описват, каква е подготовката за алхимическата работа, то третото четиристишие вече е свързано с началото на процеса. Впрочем, основното негово съдържание отново също е посветено на разединението с външната алхимия.

 

Цялата нейна операция, приготвянето на пещта и останалите обичайни вещества - е пуста загуба на време.

 

Чун

 

Истинната пещ - е вътре у човека, материалите, от които е направена са пневма. Образът на пещта, е подобен на "наклонена луна" (Ян Юе Лу), произлизат още в трактат от ІІ в.н.е. (?) "За единението на триадата" (Цан Тун Дзи), приписван на знаменития алхимик Вей Бо Ян. Към времето на живота на Джан Бодуан, той мече се възприемал, като авторитетен текст по вътрешна алхимия с общометодологически характер.

 

Луна - символ на Ин Ци (в дадения случай, развита триграма Кун) и следователно, олово. Склоненият образ на месеца - образ, указващ по форма тази "оловна" (Ин Ци) пещ. В нея, с описаните по-горе способи се разпалва огъня, подгряващ отварата. Огънят гори, следващ "небесната спонтанност", "естествеността" (Тиен Джан, виж по-горе коментарите към четиристишие 17(1) и по-нагоре). Така, както този огън има същият пневмен, вътрешен характер, така поддръжката му не изисква дърва, въглища, или раздуване на мяха. В този вид, Джан Бодуан още веднъж поставя границата между своето учение и външната алхимия.

 

Хексаграмата, съответстваща на дадения стих - това е "Начална трудност" (Чун); състояща се от триграми Джън (възникване, подвижност, гръм, първи син) и Кан (потапяне, опасност, вода, втори син).

 

 

Следва

Превод от руски език: Silviya Manuel

Източник: http://tvoyatsvyat.blogspot.com/2015/04/blog-post_40.html

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019