Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

15. Част първа (Продължение)

Стих 15.

Тези, които не могат да познаят предците на оловото,

Нека даже да използват милиарди способи, ще кръжат в тъмата;

Жена в пренебрежение изоставена [изведнъж], силите Ин - Ян се раздвояват.

Зърно не вкусили, учeнието възлюбили за пустотата на червата и стомаха.

Трева, дървета, злато, сребро - [всичко това е] от лепкава кал;

Светлина, облаци, слънце, луна - [всичко това е] от сферата на мрака.

Това още повече мога да го кажа за хората, уверени във [силата на] вдишване и издишване, във [силата на] въображението.

Всички [методи] [в основата си] са различни от произхода на златото и цинобъра.

Последните две осемстишия на Първата част от "Глави за прозрение на истината" обобщават целия цикъл, в известен смисъл връщайки се към тематиката на уводните две осемстишия.

В първото четиристишие още веднъж се подчертава основният принцип на вътрешната алхимия. Първо още веднъж се говори за важността на разбирането на енергетическата същност на съставките на вътрешноалхимическото усъвършенстване на еликсира и техния произход. И второ - още веднъж се утвърждава принципът на усъвършенстване на природата и жизнеността. В случая отказа от него, еликсир няма да се появи - подобно на това, както е невъзможно зачатие, ако съпрузите са разлъчени. И на края, отново се критикуват хигиените (в дадения случай диетичните) предписания на даоските текстове, които се провъзгласяват безполезни, като такива, извън тяхната свързаност с целите на вътрешната алхимия.

Последният момент се развива и конкретизира във второто четиристишие. Всички предмети, обладаващи телесното, вещественото, преди всичко и собствено, като съставки на външната алхимия се уподобяват на мръсотия, нямаща нищо общо с истинната алхимия на посветените. В този ред на мисли, говори Джан Бодуан, няма нищо общо между истинната алхимия и стремлението към овладяване на безсмъртие, благодарение на даоската хигиена, като цяло външни пневми от светлина, облаци, слънце (хелиотерапия, слънчеви вани), луна (лунна терапия), посредством дихателна гимнастика, или съзерцание, свързано с визуализация (или с актуализация) на едно от даоските божества - Подателят на безсмъртие. Този вид съзерцание (Цун Сян) се състои в това, че адептът се стреми да си представи божеството конкретно, така че възникващият образ, по яркост и яснота, практически да не се отличава от реален предмет.

Всичко това, заключава Джан Бодуан, няма никакво значение за вътрешната алхимия - за изкуството на златото и цинобъра.

Алхимическа схема на достигане  на безсмъртие, уподобяваща  организма на мирозданието

 

Следва

Превод от руски език: Silviya Manuel

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019