Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Предисловие

Първа част

(Продължение)

Във всички тези съчинения се съдържат сведения за слънчеви разумни души и лунни животински души(62), тигър - знак гън и дракона - знак у дзя, водно сребро и цинобърна пара, бяло сребро и черно олово, мъжка кан и женска ли, и се заявявало, че всичко това е напълно достатъчно да се направи златен разтвор и цинобър. Но съвсем не се е говорело, за какви точно неща става въпрос, като истинно олово и истинен живак, не се е говорело и за това, какви методи и условия са необходими за използването на стихията "Огън", нямало и указания на правила за употреба на еликсира за тялото. Тези съчинения, не само със своите недомислици отбивали от истинския път хората от идните поколения, но и невярно тълкували наставленията на свещените канони и разясненията към тях. Те внасяли заблуждение във всичко, и пораждали не само лутаници и неразбиране във възприемането на каноните на безсмъртните, а и умножавали грешките и заблужденията у бъдещите ученици.

Аз по никакъв начин не бих могъл да срещна достоен човек и да получа тайно устно наставление и поради това не ще намеря удоволствие от ядене, нито такова в съня, моят Дух ще остане объркан. И дори да извървя всички планини и долини, търсейки знание и у глупци, и у мъдреци - никой от тях не ще е в състояние да въведе в мен правилната традиция и да просветли моя ум. Така продължавало до годината дзи-ю, до датата обозначена, като Си нин(64), когато ученът от Палата Драконови Планове(65), господин Лу(66) пристигнал в Ченду. Неговата воля била непоколебима, от самото начало той бил искрен и уважителен, следвал наставленията на съвършен човек(67), които придобил основно от злато и цинобър, и през периода на използването на стихията "Огън". Неговите слова били необикновено прости, той се придържал към основното, избягвайки суетата. Може да се каже, че насочвайки към нещо конкретно, той е знаел за неговата същност и само в една негова дума за това се съдържали стотици прозрения. Той полирал огледалото на своето съзнание, изучил всички канони за цинобъра, осъзнал, как всичко е взаимозависимо и взаимосвързано. Ако в света от десет човека има осем, или може би девет, които се учат на безсмъртие, то истината е такава, че постигналите го рядко биват даже един, или двама души.

И ето, срещайки истинните направления, нима бих могъл аз да ги преправям. Затова написах уставни стихове, в количество равно на двойна деветка, т. е. осемдесет и един стиха(68) и ги назовах "Глави за прозрение на истината". От тях шестнадесет стиха са седемсловни осемстишия, представляващи числото двадесет и осем, шестдесет и четири стиха са в съответствие с броя на хексаграмите в Джоуската Книга на промените [Се Тяо (464 - 499) и Сюй Лин (507 - 583) въвели практиката в Китай, в така наречения нов стил (дзинти ши) стихове, подчинени на правилото на четирите тона. Впоследствие от тях се отделили три форми дзюедзюй ("оборванных строк"), люйши и пайлюй. Дзюедзюи - това са пет- или седемсловни четиристишия, с определена система на римуване и обезателно строго изразяване в композицията: 1-ва строфа - завръзка, 2-ра строфа - развитие, 3-та строфа - обрат на темата, 4-та строфа - заключение. Люйши ("уставние стихи") е осемстишие, на което са присъщи тези правила, но в композиционно отношение е значително по-свободно. И пайлюй - също уставни стихове, но без ограничение в количеството строфи. бел. пр.]; един стих петосложен, символизиращ "Великото Единение", стихове на романс с мотив "Луната над Западната река" - дванадесет, в съответствие с броя на месеците в годината.

 

Китайски календар

Тези стихове разказват за триножници и съдове - за това, кое е благородно от тях, и кое - презряно, за измерването на отварите в дзин и допусканите грешки, за началото и края на използването на стихията Огън, за последователностите (кой по-рано, кой по-късно) на хазяина и госта, за съществуването и гибелта, за наличието и отсъствието, за щастието и бедата, за разкаянието и срама. Ето това се съдържа в тях. 

 

А за да разкрия това, което се смята за недоизказано в това съчинение за природата на изначалното и истинно просветление, аз създадох още песни, химни и юефу(69), а също и други съчинения и ги приложих към заключителния раздел. В тези съчинения аз изчерпателно написах всичко, отнасящо се към Пътя на Постигането на изначалната сияеща природа. И ако хората, имащи общи с моите стремежи, прочетат това, то виждайки края, ще постигнат и корен, захвърляйки заблужденията и ще се доближат до истината.

(62)Тук се говори за душите хун, състоящи се от положителни пневми Ян, отговорни за съзнателната деятелност на психиката (обикновено се смята, че те са три), и за душите по, състоящи се от отрицателните пневми Ин, отговорни за жизнената дейност, функционирането на организма (обикновено се счита, че те са седем). [Хун се отнасят към небесния ефир, към Ян, а по към земния, към Ин. Докато човек е жив, те се намират заедно вътре у него и си взаимодействат. След смъртта - всяка от тях отива в своята посока. бел. пр.]

(63)Знак гън принадлежи към десетичната система от циклични знаци, съответства на посоката Запад, чийто символ се явява белият тигър. Заедно тези символи обозначават душите по, състоящи се от елемента "Метал" (зараждаща се Ин), като първоелемент на белите дробове, и силата Ян, присъстваща в елемента "Вода" на бъбреците. Знакът дзя и зеленият дракон, съответстват на посоката изток, също така и на душите хун, елемент "Дърво", като първоелемент на черния дроб и носещ Ин - сокове, пребиваващи в елемента "Огън", като първо - хармония в сърцето (развитие на Ян).

(64)Година 1069. [Шестдесетичният цикъл на китайския календар. бел. пр.]

(65)Това е учен (сюе ши), подготвящ се да заеме чиновническа длъжност, наложил се и приет от императора. Палата Драконови Планове (лун ту ге) - учреждение, създадено при династията Сун (960 - 1279г.) за поощрение на талантливи учени.

(66)Има се предвид Лу Шен (1012 - 1070г.), чиято биография е написана в 332-ри дзюан в "История (на династията) Сун" ("Сун ши").

(67)Тук се има предвид Лю Хайчан (Лю Зао), един от патриарсите на вътрешната алхимическа традиция, ученик на знаменития даос - свети патриарх Лю (Лю Дзу), Лю Дунбин.

(68)В действителност "Главите за прозрение на истината" са написани в деветстотин и девет стиха, символът на двойната деветка, който се съхранява в това число, нумерологически равно на 81.

(69)Юефу - стил в поезията на Китай. В ранния си период това са народните песни юефу. В по-късен етап - жанр в китайската класическа лирика, като тази форма се развива от народните песни до научни литературни творби.

(70)Съответства на 1075г. [Шестдесетичния цикъл на китайския календар. бел. пр.]

Осемте безсмъртни - Лю Дунбин, Ли Тъгуай, Джан Гуолао, Хъ Сиенгу, Хан Джунли, Хан Сяндзъ, Лан Цайхъ, Цао Гуодзю

 

Историята на Лю Дунбин

 

 

Написано в годината и-мао с дата обозначена, като Син нин(70) тянтайски Джан Бодуан с второ име Пин Шу

Превод от руски език: 

Silviya Manuel (Endless)

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019