57. Животът на Учителите 3-17

| Печат |

17

 

   Докато бяхме седнали около лагерния огън, вечерта преди голямата мела, Риши ни обясни целта на това важно събитие. В Индия, почти всички събирания от този род, имат едно много по-дълбоко значение от това, което се вижда на повърхността, или което можем да си извадим от повторението на легендите. 

   Риши продължи: Написано е в Първото послание до Коритяните (II- 9): „Защото окото не е видяло, ухото не е чуло, сърцето на човека не е разбрало това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат.“

   Трябва да се разбере „за тези, които го обичат и изразяват Божия Христос“. Много малко хора разбират Принципа на Живота и неговата цел. Интелигентният принцип е в основата на всички неща, и той е най-важното нещо. Следователно поговорката съветва правилно: „С всички средства, трябва да получите интелигентност.“

   Това е, което е направил Соломон, със съзнание и разбиране, и последвал изумителен успех. Той е помолил за интелигентно сърце, базирано върху интелигентността. Това му отворило извора на мъдростта, повдигнало го на върха на властта и му донесло толкова чест и богатство, че е бил наречен Цар на хиляди великолепни подвизи, символизирани под името на "хилядата жени" на Соломон.

   По времето на Соломон, една съпруга символизирала една голяма творба, едно всезнаещо разбиране, пророкуващо цялата космическа история и точните връзки между Вселената и всеки член на човечеството. Когато Соломон направил видни своите произведения в полза на народа си, му било дадено да изрече три хиляди притчи в повече, и песните му били пет хиляди и пет. „И Бог даде на Соломон мъдрост, и много голяма интелигентност, и едно сърце, широко колкото пясъка, който е на брега на морето.“ (I, Крале, IV- 29 до 32)

   Соломон не е бил един цар в буквалния, или материалния смисъл на думата. Той царувал над себе си и своето семейство, и запазил това царство. От този трон, той раздавал любов, интелигентност, мъдрост, правда и изобилие на всеки, който отивал да му иска съвет. По това време, цялото човечество живеело под знака на търсенето. В отговор на това търсене, Соломон получил хиляди пъти своята част любов, интелигентност, мъдрост, правда и изобилие. Той управлявал с жезъл от желязо, но това бил символът на един закон, който никога не се огъва. 

   Когато широко разпространените от Соломон ползи били увеличени хиляда пъти по десет хиляди, и се върнали при него, неговото царство би било заело цялата земя, било твърде тясно, за да съдържа наградата. Законът (или Господ Бог) познавал богатствата на Божия Христос, който щял да награди Соломон за неговата вярност в командването, според което Азът трябва да се подчини на Принципа.

   Давайте, без задна мисъл да получите, и вашата награда ще бъде толкова голяма, че не бихте могли да я съберете. Дайте първо вашата любов на Бог, и след това на цялата земя. Когато тя се върне към вас, тя ще бъде направила обиколка на света и ще бъде увеличена хиляди пъти по десет хиляди, тъй като ще бъде преминала през мисълта на милиони хора, като всеки един от тях, ще я увеличи по тази мярка. При връщането й, би ли имало място на земята за нейната пълнота ?

   Само тази любов е освободила земята, и небето е резултата. И зацарувала висша хармония. Соломон си заповядал сам на себе си да обича така с интелигентност, мъдрост, изобилие, и голяма радост. Станало така, че земята не можела повече да побира едно такова изобилие. Тя спряла да бъде земя и станала небе. 

    Не е никак учудващо, че съвременниците на Соломон го нарекли Велик Цар и Бог. Те падали на колене, за да се прекланят пред него, вярвайки, че той може да задоволи всички техни желания. В което те грешали, не разбирайки, че Соломон бил само един пример за следване. Бог каза на Соломон: „Няма да има никой, който да прилича на теб върху повърхността на земята.“ И наистина, не можело да има никой като него на земята, тъй като само той се беше отказал от земното владение. Той царувал в небесното владение по същия начин като неговите партньори. Той показал наследството на човека, пътят на Бога, който хората трябва да следват. 

   Един такъв цар не можел да осъди на смърт един друг като него, един друг цар, тъй като би се осъдил на същата смърт, умножена хиляда пъти по десет хиляди. Той царувал правдиво, не над царе, но с царе, без ни най-малка нужда от показност и разкош, нито от външно търсене. Той нямал нужда дори да прави да блести короната му, тъй като цялото човечество го познавало. Един такъв цар царува истински, не над малка част, а с всяка човешка индивидуалност, и всеки царува с него. Такова е висшето царство на човека и на Бога. Това е домът на Израел, когато домът стане дърво, корен, клон, клонче, лист, цвете, и мирисът на цветето, истинският дух на всички раси.

  Една подобна раса вече е живяла на тази земя, и една подобна раса ще я обитава отново. Аз ви го казвам наистина, не се безпокойте. Небето е тук, ако всеки човек допринесе за него. Когато хората откажат да обърнат внимание на повикването, те умират, след това идват да опознаят изпитанията и трудностите на едно земно прераждане. Те минават и преминават така през смъртта, докато накрая научат урока, да знаят, че цялото човешко семейство е изградена върху скалата на абсолютното духовно съвършенство. 

   За една раса, която е стигнала до там, смъртта повече не съществува. Кармата съществува още по-малко, тъй като тя е наградата на тези, които проявяват несъгласието и дисхармонията. Като заместваме отказа от възмездие, ние отстраняваме причината на Карма, защото тя съществува само в съзнанието на хората, твърдо решени да я изявят. Състоянието на по-нисшите неща изчезва пред по-висшите. Повдигнали сме вибрациите на тялото над тези, които позволяват съществуването на кармата. 

   Смъртта не отстранява, не премахва, не унищожава кармата. Тя я прибавя, умножава, и натрупва в големи вълни на всяка човешка единица. В момента, в който се откажем от смъртта и от прераждането, ние сме свободни от смъртта и от кармата. И двете са премахнати, съответно забравени. И щом са забравени, значи са простени.

   На този етап, ако не сме способни да видим трайността на живота, да я разберем и изразим, съществува против грешката на смъртта един единствен лек за прераждането. Това е една светлина, която води по слепия път на смъртта, и благодарение на която можем да триумфираме над смъртта чрез една серия от последователни земни преживявания, които ни учат да изоставим догмите и човешките вярвания, наложени от вън от хората. След което можем да се съединим с пълната победа на Бога и да влезем в светлината, която не е спирала да блести. Ако ни се е сторило, че е избледняла, е защото ние сме се отдалечили от Дома на Отца, този на нашият истински Аз, неизмърсен от суеверието.

   По пътя, който ни приближава до дома, светлината свети малко повече на всяка крачка. Влизайки у дома, ние ще го намерим в топлина и красота. Ще намерим мир, спокойствие и почивка, и ще можем да празнуваме колкото искаме. Бихме могли също никога повече да не излезем от дома, нито да бродим във връзките на суеверието. В края на пътя, всичко е забравено, простено, и то е можело да бъде преди започването.

   Останете спокойни, за да получите Спасението на Господа във вас. Останете физически напълно спокойни, и почувствайте спасението, което Господния Божествен Христос, Вашият висш АЗ, може да ви донесе. Така аз познах и изложих закона, с който си послужи Абрахам преди много време. Той е по същия начин действащ и днес, както тогава. Проявленията взимат формата, според която те са проектирани в мисълта, с думите, или с действията, и стават в зависимост от вашата вяра. Ако мисълта не е добра, промени я, и наречи нещата не както те се представят на сетивата, а както те съществуват в духа.

   Преводачите на оригиналните текстове са включили във вашата Библия много погрешни тълкувания и фалшиви пророчества. Някои грешки произлизат от грешка в разбирането на буквите и символите на оригиналните текстове. Те значи могат да се простят, тъй като преводачите са били съвестни и са предавали техните изводи по най-добрия начин, по който са могли. Но по-голяма част са подли лъжи направени нарочно, за да въведе в заблуждение читателите и да нарушат оригиналното Евангелие на Израилевия дом.

   Оригиналното име е било Ис-Раел (Is-Raël), означаващо расата от Кристал, чистата бяла раса, първата, която е живяла на земята, оригиналният корен, на който всички други са издънки. Наричала се е също раса на чиста светлина, думата раса означавала често лъч. От нея се е родила Арийската раса. 

   По-голяма част от деформациите в Библията са били прибавени в първи и втори век от християнската ера. Унищожението на текстовете е било насочено по-специално против книгите на Даниил (Daniel), Езра (Esdras) и Неемия (Nehemie). Фалшивото представяне се е разширило и с първите творби на Йосиф (Joseph) и на много други книги. От всички доказателства е видно, че то е извършено умишлено, за да се прикриват предишни събития и данни, добре известни в тази епоха. Фалшификациите са имали също за цел да унищожат историята и точната хронологическа система, които Израелитите били запазили още от епохата на раждането на съзнанието. Написани били хиляди фалшиви разкази върху истински събития, сменили са ги с оригиналните, деформирани са и са унищожени дълги части, съдържащи истински исторически събития. 

   Израелската раса и неговата директна издънка, арийската раса, са използвали същата хронологична система. Ние сме я запазили в чистотата й. Това позволява да се забележат лесно фалшивото и заместеното. Ние притежаваме в съответствие една пълна и истинска ивритска хронология. Ние знаем, че историята за Соломон и неговите жени, също така и тези на много лидери, преподаватели и консултанти на Дома на Израел за Десетте Племена също са изкривени.

   След разделянето на Дома на Десетте Племена, главното царство е било познато под името Кралството или Дома на Израел. Друг клон носи името Племе на Юда. Той произлизал от Израел, но неговите членове не били всички израелити. Това не е само една обща грешка, но едно изкривяване да се цитират Абрахам, Исак и Якоб като евреи. Терминът евреин никога не е употребяван за Дома на Десетте Племена на Израел, нито за дванадесетте племена на Израел.

   Израелитите не са били Евреи, а евреите са формирали едно племе от нацията на Израелитите. Когато племето на Юда напуска Палестина, за да отиде в плен, наричат неговите членове Евреите. Евреите в наши дни са потомците на тези от племето на Юда, които се върнали в Палестина след тяхното освобождаване. Много от тях са били смесили кръвта си с тази на околните нации. Хората, които днес вземат името Евреин, нямат дори една трета част в тяхната кръв, идваща от истинското племе на Юда. 

   Навсякъде, където Евреите са се смесили с Израелитите и Арийците, те са просперирали. На тези народи те дължат своята дързост. С течение на времето, те ще бъдат принудени да се обърнат към тях, за да помолят за помощ и защита, и е необходимо дома им да бъде в ред.

   Частта от племето на Юда, която се е присъединила към Израелитите в тяхната миграция през Европа, не е част от расата, която актуално е наречена еврейска. Тази част не може по никакъв начин да се различи от другите Израелити, които останали на Британските острови, по бреговете на Средиземно море и на други места. Те са загубили всички характеристики на техните племена поради смесени им бракове и техните приближени. Аз съм от тази раса. Аз говоря, значи, познавайки истината. 

   Евреите живеят с нас. Можем да проследим тяхната история стъпка по стъпка в продължение на вековете, от Дома на Племето на Юда, до нашата епоха. Те са един от знаците, които остават на голямата раса, която е помогнала за запазване на идеала на Бог, до завръщането към единството на расите с Божия Христос като доминиращ фактор. Това завръщане ще бъде възраждането на една държава, съществуваща преди голямата раса на Израел да е започнала да се разпръсва и да се разделя. 

   Не е трудно да се проследи миграцията на Израелитите на тръгване от Йерусалим. Следата на тези, които се установили във Великобритания се вижда лесно. Същото е за тези от племето на Дан. Тяхното име, тяхната история, и местата, където са останали, позволяват да ги идентифицираме. Дунавът (Dan - Danube), на който са дали своето име, днес е една интернационална река. Хората на Дан са се разпръснали на малки племена, от които някои са се изкачили по долината на Дунав, за да стигнат накрая до Англия, под името Датчани, Ютени, Пикти и т.н. Друга са живели в различни страни, най-вече в Скандинавия, Ирландия и Шотландия, преди да отидат в Англия и от там в Америка. 

   Америка е първоначалната майчина земя на Ис-Раелитите. В тази страна, от където те произхождат, те са в процес да загубят бързо характера на тяхното племе и да променят техния език, за да вземат единствения език, този същият, който те са говорели в момента на тяхното тръгване. Те са скитали много време далеч от тяхното огнище, но сега са се върнали в страната на техния произход, която се разпростира на Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия, островите на южните морета, и хвърля разклонения чак до Япония и Китай. 

   Японците и Китайците са водели по-скоро заседнал живот. Те произлизат от една фондаментална раса, която емигрира от майчината земя на Му много преди безредиците, които причинили потъването на техния континент, от където произхождат. Наричали са ги Уигури, или скитащи племена. Това са предците на големите монголски раси. 

   На територията на Му е, където бялата раса достигнала нейното най-високо ниво на цивилизация. Тя използвала  излъчваната и лъчиста енергия. Тя знаела да освободи атомната енергия и да я използва за полезни приложения. Хората от тази раса практикували левитацията и се транспортирали така от място на място. Тяхната философия била напълно изчистена от езически форми на поклонение, вярвания, догми и суеверия. Те се прекланяли пред Истинския Принцип, който се проявявал чрез цялото човечество, божествения човек по същия начин като Бога. 

   Исраел- Арайа символизира единственото кралство и мъдрата култура. Библията произлиза от тази раса, и нейните висши наставления били отправени към хората от тази раса. Техният идеал е бил „Христос в човека“, представящ главата на скиптъра, факлата, носеща светлината с един вечен пламък.

   За да се запази този пламък и да я карат да блести всеки път повече, тези наставления не били написани само в една Библия, а в дванадесет, за да могат хората да ги помнят завинаги. 

   За да се избегне унищожаването и изкривяването, хората направили дванадесет Библии от камък и ги сложили на различни места по Майчината Земя. След това, за да ги съберат в един единствен лъч, те построили Голямата Пирамида. Тя доказва, че Христос, основа на всяка цивилизация, е солидно установен на земята между хората и не може да бъде нито изтрит, нито обезобразен. Тя е предназначена да съществува вечно, не само като фар, носещ високо светлината, но и като рефлектор на тази светлина.

   Още по-добре, тя прокламира така често повтаряната команда: „Ако хората са загубили светлината, да се обърнат навътре в себе си.“ Вие ще намерите проследени всички наставления, от които ще се възроди светлината, която може да се излъчи от вас, загубените овце, които се скитат без светлина.

   Който и да се скита без светлина (без живот) е една загубена овца от стадото. Стадото е винаги тук, можем да го видим и да се присъединим. Христос, овчарят, издига светлината на факлата си, изчаквайки тези, които искат да влезнат. Въпреки, че светлината е била завоалиране през вековете, тя остава винаги видима за тези, които се приближават търсейки я. Тя е първото проявление на Космоса. Гласът, словото на Бога се чува. Ето СВЕТЛИНАТА, ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА. Вибрациите се втурват, донасяйки със себе си ЖИВОТА. Той не е никога отделен от Бог. Голямата Пирамида, с нейните основи, солидно поставени на земята, свидетелства, изправяйки към небето главата си без корона. 

   Камъкът на коронацията ще бъде сложен на мястото си, когато човекът приеме Христос за свое истинско наследство, когато той признае, че Божият Христос е неговото истинско Аз и притежава пълния контрол. Тогава Пирамидата ще се изправи като един вечен свидетел, че човекът няма да скита повече никога далеч от стадото.

   Голямата Пирамида е една Библия от камък, един библиографичен неразрушим документ, разказващ успехите и странстванията на избраните народи на Бога, но не само на един народ, а на всички тези, които приемат светлината на Христос. Тя не дава лиценз за тези хора да се държат по начин, по- ниско от Христос. Освен ако човечеството не се изгуби, не забрави и не затъмни тази истинска светлина, Пирамидата свидетелства, че измежду хората трябва да възникне едно същество, напълно решено да представи Христос и да даде пример с високо вдигнатия си факел, ярък от светлина, както Христос би го дал.

   В продължение на векове цивилизацията се е връщала назад. Фактически, великата раса толкова дълго е тъпкала пътя на тъмнината, че тя изглежда е трябвало да загуби своята идентичност, и да се върне напълно към варварството. Било признато, че много малко хора са останали привързани към чистите понятия, които принадлежат на човечеството. Трябвало е тази малка група да се отдели настрана (да се освети), за да се събира по-лесно, да се концентрира и да излъчи светлина, способна да предпази цялостта на човечеството. 

   Чрез каналът на тази група е било обнародвано учението, че света има нужда от един Спасител, от един Бог - човек, способен и желаещ да излезе напред. Чрез мисълта, словото и действието, Спасителят е трябвало  да покаже на хората, първо индивидуално, и след това на масите, че Христос остава винаги така жив в тях, макар и недействащ. 

   От тяхното невежество и техният отказ да живеят един християнски живот, хората били потопили светлината на Христос. Към човечеството е била отправена една прокламация чрез словото, пророчеството и съобщението на групи от квалифицирани мъже. Тя обявявала, че Всевишния е посочил един Спасител, който ще живее наново според най-високите човешки разбирания и ще се покаже в една определена епоха. 

   Прокламаторите видели, че за да привлекат хората към Спасителя, който ще дойде, ще бъде необходимо да оповестят датата на неговото идване и да научат народа за начина на неговото идване и целта на живота му. Трябвало дори да кажат точния ден, месец и година на раждането му, а така също и точната дата на неговото разпъване на кръста. Всичко това било съществено, че да даде по- голяма тежест и живот на учението на Спасителя и да заведе към едни център мисълта на хората, тъй като човечеството се било обърнало към чужди богове, и било паднало до такава степен, че било заплашено от предстояща духовна смърт. 

   Тогава се прокламира, че Месията спасител ще бъде убит, че неговото тяло ще бъде сложено в един издълбан в скалата гроб, и че ще последва неговото пълно възкресение. Това ще покаже отново на хората, че те могат да се отвърнат от състоянието „Синове на човека“, за да станат „Синове на Бога“, тъй като Божия Христос остава винаги свързан с Бога. Живеейки свят живот, хората не би трябвало никога да бъдат объркани. Мирът и добрата воля трябва да царуват на земята. Също било написано, че това състояние съществува и е съществувало преди началото на нещата, и че Месията ще покаже на хората тяхното истинско наследство. Съответно Месията е съществувал. Това е бил скритият мъдрец на вековете, чрез наставленията на който се е проявявал Извора на Божието Провидение и съвкупността от плодовете, които земята предназначава за употреба на хората.

   Още преди идването на Исус, тези пророчества са били поезичени и фалшифицирани. Фалшификацията се е разпростряла до наши дни, карайки много хора да вярват, че елементите за основата на Християнството са били иззети от предишни религии, вместо да знаят, че учението на Христос винаги е съществувало и винаги е представяло висшия идеал на човечеството. 

   Тялото на майката, определена да роди детето Христос и да го храни, и тялото на бащата, определен да го предпазва физически, са били подготвени за това непорочно зачатие. Всеки един от тях е бил пълен в себе си. Въпреки това те се свързали в един, за да се грижат за това дете, което трябвало да расте сред тези, които по-късно ще учи. Мария била майката и Йосиф бил бащата, и те двамата представяли потомството на Давид, истинският носител на светлината. Те били от семето на Абрахам, име, което означава Ах-Брахм (Ah-Brahm), носителят на най-висшата съвършена светлина на великия Космос.

   Синовете на човека били паднали толкова ниско по стълбата, че вибрациите на телата им били по- ниски от тези на животните. Подготвяйки се да представи Христос, забравен от толкова дълго време, Месията знаел много добре, че хората ще се опитат да унищожат тялото му по-цялостно, отколкото нито едно животно не би го направило. Освен ако човешките възприятия не са водени от светлината на Христос, те изпадат по-ниско от тези на животните.

   Спасителят е знаел, че ще му трябва да общува с Христос в своето царство с такава сила, че хората да не могат да го докоснат, освен ако той не го иска наистина. Необходимо е човекът, избрал тази роля, да бъде смирен, знаещ напълно, че този път вече е бил следван от тези, които вече са постигнали живота на Христос.

   Сегашното събиране служи да утвърди този идеал. Можем да наблюдаваме безмълвното влияние излъчено от хилядите смирени души, събрани тук. Може да се изчисли това влияние, като вземем за предпоставка, че един човек, представяйки се в неговата божественост и проявявайки я във  върховна  степен, триумфира така над света, че смъртта не съществува повече. Ако добавим второ подобно влияние, общото от двете е четири пъти по- голямо от единното влияние. Ако вземем квадрата от броя на хората събрани тук, вие разбирате мощта, която се излъчва от това множество над целия свят.

   С един подобен център на сила в пълно излъчване, светът се възражда, се оживява и се подновява мигновено, без значение дали хората го разбират или не. Една подобна асамблея се събира на всеки дванадесет години на определени места, разпръснати по света. Това е така от едно изключително далечно минало, много преди Нептун да е отхвърлил своето божествено манто. Числото на участниците е бил по-малък преди, но излъчването на групата е привлякло други, без да е била произнесена нито една дума на глас.

   Първата малка група е пораснала и станала едно множество. След това един член от множеството се отделя, за да основе една друга група, и така, докато са образувани дванадесет нови групи. Сегашната група е дванадесетата. Тя е била събрана, за да укрепне съюза на дванадесетте групи с първата, което ще образува една голяма група, на която подгрупите ще се съберат на различни места, за да улеснят участващите в достъпа на местата за събиране.

   Не търсете опит за точна организация, тъй като местата за събиране никога не са обявени публично. Групите не се придържат към строги правила. Те образуват паралела на вътрешната организация на индивида, чрез който той е привлечен към една от групите. Асамблеята, която ще се събере утре на обяд, ще постави всички групи под егидата на първата. Дванадесетте групи ще образуват една пирамида, символизираща съвършенството на идеала на Христос в човека, и тринадесетата ще представлява диадемата, или камъка на коронясването. 

   Тринадесетте групи ще се събират поотделно на същите места като преди. Обаче събранието на която и да е от тях, ще бъде подобно на събранието на дванадесетте с групата начело, така, както ще бъде утре. 

   Извън делото за укрепването на тринадесетте групи в една, дванадесет члена ще се отделят от всяка от дванадесетте групи, и всеки един от тях ще образува една нова група. Значи ще има сто четиридесет и четири нови групи. Когато техните рангове бъдат набъбнали от нови избраници , числото на групите ще се умножи отново по дванадесет, издигайки така една пирамида в порядъка на дванадесет, която ще расте чак докато обхване цялата земя. 

   Двете единствени условия, които се изискват, за да се участва в тези групи, се състоят в това първо да представиш на себе си идеалът на Христос, и второ да го изразиш пред света чрез мисълта, словото и действието. Тогава се сливаме с ансамбъла на голямата група. Когато намерите Бог, членовете на групата задължително ви намират във вашия дом, вашето собствено светилище, макар и да сте на най- пустинното място на света, на върха на една планина, или на един комерсиален пазар. 

   Един с Бог, такъв ще бъде винаги решаващият фактор. В момента, в който повдигнете вашата мисъл към Христос, вашето тяло отговаря на вибрациите на Христос, и вие отговаряте на вибрационното влияние, което се излъчва от тази голяма тълпа. Вашият идеал е взет от експоненциалната енергия на броя на участниците, и после разтръбен по света, което разпространява нашето влияние с това на всички групи като голяма приливна вълна на мисълта. Тогава, вместо да останем в тайна като преди, нашите наставления ще бъдат световно известни.

   Една такава група няма нужда от водач извън Бог на цялата човешката раса. Никаква секта, никакъв формализъм, никакви вярвания не са необходими. Прокламирайте, че вие сте Христос и изкомандвайте вашият АЗ да живее честно в мисъл, в думите и в действията си, според това идеално понятие. По този начин вие ще приемете и ще проявите Христос. Един път като са установени тези вибрации, те не намаляват никога, дори ако нямаме съзнанието за тяхното съществуване. Но ако постоянстваме, ставаме съзнателни, и това е най-високия опит, който човек може да изживее. Така установеният дом е реален и неразрушим. Всяка човешка единица трябва накрая да се присъедини. Целостта на широкия хоризонт на Света тогава му е открит, без никакво лично ограничение.

    Становищата, наложени от човешкото виждане могат да бъдат външни за тези вибрации, но ние можем да ги реинтегрираме в техния обхват. Възможно е да ви се струва, че никой индивид не се намира във вашият вибрационен район, но те всички са там, и ние ги разпознаваме. Вие, които сте минали на кон, или пеша целият път, за да дойдете тук, не бихте били тук, ако не сте имали, поне за миг, виждането за този факт. 

   С едно човечество, съединено по подобен начин, възможно ли е да се бием в битката при Армагедон, Гог и Магог? Човешките проявления могат ли да произведат една сила, която ще смачка Божия Закон, който царува над всички сили и съществува едновременно с тях? Достатъчно е само един Бого-човек да каже НЕ, и това ще бъде НЕ, тъй като всички вибрират в унисон и отговарят в унисон. 

   Безсмислено е да се използва сила. Ако хора, живеещи в атмосфера на по-ниски вибрации, излъчат вредна сила, можем да концентрираме тази сила и да им я върнем с благословии и искрена любов. Ако те се съпротивляват, те ще успеят само да унищожат себе си. Ако приемат силата на любовта, те нямат нужда дори да повдигнат малкото си пръстче. 

   Всичките описани групи се държат като Голямата Пирамида, неразрушима във вековете и напълно утвърдена от нейната възраст, нейното изграждане, нейната чистота на линиите, и нейната интелектуална стойност. Хилядолетия вече тя е запазена и позната под това име. Научните данни, загнездени в огромното и тяло, не са били включени за напредъка на науката, защото вече трябва да сте доста силен в областта на науката, за да ги интерпретирате.

   Голямата античност на Пирамидата и нейната прекрасна конструкция, са я отделили, като един обект на мистерия за човечеството. Тайната на Вселената е включена в нейната маса. Всяка съставна част е направена с точност, съгласно методите на точните науки. Всичко е било наредено предварително и допринася за хармоничното сливане на човека с Бога, за съвършенството на човека като Божи Христос. Кулминацията на това постижение ще сложи камъка на коронацията на Голямата пирамида...

Превод Цветанка Бернард

Следва