55. Животът на Учителите 3-15

15

 

   Прекарахме много интересен ден, като посетихме забележителни места в околностите. Върнахме се в хана към осем часа вечерта и намерихме нашите приятели събрани в градината. След кратък разговор по теми от общ характер, Исус каза, че знае, че Уелдън се чувства малко объркан. 

   След това той продължи: Ще ви говоря, както бих искал вие да говорите на самите себе си. Ако искате да проверите моето учение чрез практика и да го приемете, никое друго учение няма да ви е нужно. Не трябва да употребявате моите наставления като формули, а учениците може да ги използват, за да дадат своите идеи на Божественият Принцип, или, както се казва, „да доведат своите мисли към единна точка“.

   Ние използваме толкова често, колкото е възможно думата Бог, и ние я повтаряме много пъти. Това е добре известно, че колкото повече един човек си служи с тази дума, знаейки, че се отнася до Висшият Принцип, който е в него и се излива чрез него, толкова повече той печели. Позволете да повторя. Нашата мисъл е следващата: Колкото и да използвате думата Бог, никога няма да е в повече. 

   Възприемете Бога като Творчески Принцип, който протича през вас. Съсредоточете този принцип, активирайте го, изразете го с по-динамично влияние. Той се разпространява винаги чрез вас и около вас. Така че можете да го ускорите, като го екстериоризирате с всички сили на вашето същество. Човешкото тяло е агентът трансформатор и ускорител, който позволява на тази сила да извърши най-големите дела и да се прояви под най-грандиозните форми. 

   Принципът съответно получава една огромна сила от това, че милиони хора увеличават неговото излъчване, и го издават на свой ред. Обаче един сам Човек, изживяващ се в своето пълно майсторство, може да триумфира над света. Виждате значи, какво биха могли да постигнат милиони. Колкото повече вие използвате името на Бога, знаейки, че той е Великият Принцип, който вие приемате в себе си, толкова повече тялото ви ще вибрира в един висок ритъм. Тези вибрации се хармонизират и ще отговорят на божествените вибрации, които думата Бог изразява. Достатъчно е да кажете Бог само един път, знаейки какво означава това, и вашето тяло никога повече няма да вибрира с предишния вибрационен ритъм. 

   Имайте го това в предвид. Приемете тези наставления. Сложете ги, ако имате нужда, под словесна форма, която ви харесва лично. Те идват от вас, а не от един външен източник. Опитайте известно време и вие ще видите какво ще ви се случи. Всеки път, когато мислите „Бог“, вие сте Божият План. Това не са моите думи, а вашите, идващи от Божият Христос, който сте вие. Спомнете си, че Исус, човекът, е станал Христос, изразявайки светлината, която е чистият живот или Бог. 

   Богът, Отец мой, божественият принцип, който се изразява чрез мен, е всичко. И АЗ СЪМ всичко, което е Бог. Аз съм Божият Христос, Човекът Бог, който може да използва всичко, което е Бог, Отец мой. Ето защо АЗ СЪМ има право да използва всяко вещество. Фактически, Богът, Отец мой, доставя цялото вещество на Бога - човек, в неограничени количества. Богът - Принцип е моят Отец. АЗ СЪМ Божият Христос. Нашият съюз е пълен. Божият Христос е всичко, каквото Бог притежава. 

   Да се върнем на думата Бог. Как се получава така, че тя има такава сила? Това е в следствие от вибрациите, които са излъчени, когато е произнесена. Това са висши вибрации, най-ефикасните. Те са Космоса. Те се въвеждат от Космическият Лъч и установяват най-високото поле на излъчване, което включва всичко, прониква всичко, управлява всяка маса. Неговите вибрации управляват цялата енергия и образуват превозното средство на светлината и на живота. Интелигентността, която ги движи, е това, което ние наричаме Бог. Интелигентността прониква навсякъде чрез своето излъчване, което донася светлина и живот. 

   Когато човекът приеме тези вибрации с техните ефекти, той ги интегрира. Неговото тяло отговаря веднага на светлинните вибрации и започва да излъчва светлина. Той е вибрацията на Бога. Тогава той обикновено е невидим за тези, които се намират в едно по-ниско поле на вибрация. Такава е причината, поради която думата Бог е толкова мощна.

   На тази дума вашата Библия дължи своето влияние и античност. Представете си колко пъти думата БОГ е написана, значи произнесена. Възприемете разнообразието на светлинните полета на живот и енергия, които се излъчват от всяка написана или изговорена дума в тази велика книга. Всеки от тези думи постига неговата вибрация да прокънти в душата на всички тези, които произнасят, чуват, или виждат думата Бог. Или, душата отговаря на тези вибрации, които я издигат и я възвисяват. Книгата, от която те произлизат е издигната и възвисена паралелно. Тя получава съответно живот, мощ и безсмъртие. Реално, всичко това е извършено от едничката дума Бог. Съответно можем да кажем, че тази книга е думата на Бога в духовния смисъл, а не в буквалния смисъл на думата.

   Доста много хора се привързват към написаното в Библията, вместо да обърнат внимание на нейната истинска духовна значимост. Това почти няма значение, защото духовните вибрации доминират и взимат мястото на тези, които са резултат на една нагласа от несъзнателното мислене. Когато привържениците на буквалния смисъл мислят или кажат един път думата БОГ, съответните вибрациите правят много повече от това да компенсират липсата на разбиране. 

    Оцеляването на Библията е забележителна спънка за тези, които се присмиват и критикуват. Атеистите са абсолютно неспособни да обяснят защо думата Бог унищожава думата Зло и я доминира напълно. Повторете думата БОГ, медитирайки малко върху нея, след това се опитайте да накарате тялото си да вибрира в унисон с думата Зло. Ако още не сте правили този опит, това ще бъде едно откровение за вас. Много учени твърдят, че теистичната хипотеза води до невъзможности. Не се притеснявайте от тях, тъй като всеки ден носи реализацията на неща, които са декларирани като невъзможни преди.

   Не знаете ли, че е време вече да се върнете у дома си, да го подредите и да видите думата БОГ какво може да постигне за вас? Помислете си за това внимателно, опитайте го и вижте дали това няма да ви накара да се откажете от всички дискусии и разногласия. Кажете БОГ с цялата си душа. Възприемете вашето развитие, когато се отнасяте към брат си с повече доброта и по-точно, и когато действате по-справедливо с него.

Поставете БОГ пред вас, и мъглата на вековете, отдавна забравени, ще се разсее като следа от дим. Интелектуалците ще свият вежди пред това твърдение. Но не обръщайте внимание на интелекта, който се е бъркал толкова пъти. Представете се под знака на думата БОГ. Битките и безредието в света не ще могат повече да ви докоснат.

   Когато знаем позитивно, че БОГ, върховната вибрация, съществува и представя цялата мощ, можем да я използваме, за да постигнем ВСИЧКИ НЕЩА. Благодарение на нея, можем да се транспортираме от едно място на друго. Ако вие сте тук в момента, в който би трябвало да сте на друго място, спомнете си, че това е вшият АЗ, който ви е направил неподвижни, а не БОГ. Оставяйки на място, вие използвате много пестеливо силата на Бога. Забравете вашата личност, освободете се от ограниченията, заповядайте на себе си да бъдете Божият Христос, който е едно с вибрацията и силата на Бога. В момента, в който всичко ще бъде уточнено във вашия дух, вие ще бъдете пристигнали на другото място. 

   Да мислите за нещо, не е достатъчно да го постигнете. ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ И ДА ДЕЙСТВАТЕ, след което да обичате източника, да се прекланяте достатъчно пред принципа, за да постигнете. Вярата показва пътя с помощта на мисълта. Но трябва ефективното командване на Божия Христос, за да сте вибрацията на Бог. От момента, в който позволите на тази вибрация да вземе пълното командване, вие СТАВАТЕ и вие ПРАВИТЕ нещото. ЗНАНИЕТО чрез любов и преклонение, става постигане. 

   Фактът, че вие не осъзнавате божественото излъчване, не пречи на това излъчване да съществува. Имайте първо вяра в съществуването на вибрациите, след това знайте, че те наистина съществуват. След това ще станете съзнателен за тяхното съществуване и можете да ги използвате. 

   Когато се изразява една висока вибрация, когато сме в унисон с едно по-високо вибрационно поле, ние сме невидими за съществата, които се изразяват в едно по-ниско вибрационно поле. Съответно, ако вашето тяло вибрира със скоростта на светлината, вие сте невидим за тези, които са слепи за светлината. Светлината е Животът. Тогава, ако живеете напълно във светлинните вибрации, вашето тяло е чист живот. Светлина и Живот са Бог. Всички следователно са Бог, когато живеят във вибрациите на Бога.

   Писанието ти казва с гласа на Исая (LX - 19): „Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем и луната няма да ти свети повече, но Господ ще бъде твоята светлина завинаги, и твоят Бог ще бъде твоята слава.“ Господ, Божият Христос, няма повече нужда от светлина, когато вибрира в унисон с Бога. Неговото тяло е светлина, по-чиста от тази на слънцето по обяд. Господ (или законът на) Бог, изразяващ живота (или светлината) чист чрез Исус (или човека) става Христос на земята. Всеки човек става Христос, когато разбере и живее пълно закона на Бога. 

   Писанието ви казва отново чрез Йоан (VIII - 12 до 19): „Моето АЗ СЪМ е светлината на света. Този, който ме следва, няма да ходи из тъмнината, а той ще има светлината на живота. Фарисеите тогава му казаха: Ти свидетелствай за себе си. Твоето свидетелство не е вярно. Исус отговори и им каза: Макар че аз свидетелствам за себе си, моето свидетелстване е вярно, тъй като аз зная от къде съм дошъл и къде отивам; но вие не знаете нито от къде идвам, нито къде отивам. Вие съдите според плътта; аз не съдя никого. И все пак, ако съдя, аз съдя правдиво, тъй като не съм сам, но с Отец, който ме изпрати.“

   И също е написано във вашия закон, че когато свидетелстват двама е истина: „Аз, свидетелствам за себе си; и Отец, който ме изпраща, свидетелства за мене. Те му казали тогава: Къде е баща ти? Исус отговори: Вие не познавате нито мен, нито Отца ми; ако ме познавахте, щяхте да познавате и моя Отец.“

   Как ще ходите в мрака, като вървите ръка за ръка с Бога? Ако оставите Бог да триумфира, вашите дела и вашите постижения не могат да загинат. Вие сте били създадени с тази вибрация, и понеже тя продължава безкрайно, вие няма да се промените, нито да загинете, докато останете предан на нейната светлина.

   Много хора са живели благороден живот и са свършили благородни дела. Това е било винаги чрез вибрациите на Бога. Те притежавали силата да създадат едно понижаване на тези вибрации, за да позволят на етерното вещество да вземе форма. Учените скоро ще открият, че всички елементи могат да намерят отговора си в нея, т.е. да приемат етерна форма, където всички вещества вибрират в един ритъм. Понижавайки ритъма на вибрациите до ниво, в което частиците на елементите се сгъстяват и се събират, можем да произведем всякакъв елемент. Космическите лъчи играят една важна роля в това преобразуване. 

   Много големи души са останали в забрава с техните дела, защото не са познавали достатъчно силата, която ги е поддържала. Ако те са имали съзнанието, и са направили по-стабилна работата си чрез мисли и точни действия, тяхното постигане би останало като една незабравима планина, подобна на тези, които привличат погледа на човечеството като Голямата Пирамида в Египет. 

   Не е ли грандиозно да живееш живота на Христос? Не си ли струва да направиш твой идеал от него? Не премахва ли той напълно дребнавостите на живота? Не виждате ли реализациите на тези, които се слагат напред, за да го живеят? За да го направят, те се държат върху Планината на Преображението. Човешкият закон и пророчества изчезват. Остава триумфиращ само Христос, но не сам, тъй като всеки може да се присъедини към него, ако го поиска. 

   Тогава вие знаете, че сте едно с Отца. Това е свидетелството на двама, събрани в един и същ закон, и това свидетелство е ИСТИНСКО. Тогава, ако вие съдите, вашият съд е праведен. Ако отстоявате произхода си, твърдението ви е вярно. Знаейки произхода си, не умирате никога и познавате винаги Отца. „Ако бяха познавали моят Отец, те биха ме познавали и мен също“, тъй като ние бихме вибрирали съвършено в унисон.

   Писанието казва също по Йоан (VII - 28 до 34): „И вие ме познавате, и вие знаете от къде съм: и аз не съм дошъл от себе си, но този, който ме е изпратил е истински, и вие не го познавате. Аз го познавам, тъй като аз идвам от него, той е, който ме е изпратил.“ Те са искали да го хванат тогава; и никой не тури ръка на него, защото часът Му още не беше дошъл. И много от тълпата повярваха в него, и казваха: Христос, когато дойде, ще прави ли той повече чудеса, отколкото този направи? Фарисеите чуха тълпата да шушне тези неща за него; фарисеите и първосвещениците изпратиха стражите да го хванат. Тогава Исус каза: Аз ще бъда още малко време с вас, и си отивам при този, който ме изпрати. Вие ще ме търсите и няма да ме намерите: И там, където ще бъда аз, вие, вие не можете да дойдете.“

   Вие знаете, че духът и материята се сливат в Христос. Духът знае, че „Аз не произлизам от мистерията, аз произлизам от Отца.“ Храмът (тялото  трябва да се превърне в чист канал, чрез който ще заблести Христос). Когато Христос бъде издигнат в един от вас, той ще направи още по-големи чудеса от мен. Търсейки, вие ще намерите Христос в мен и във вас. Ще разберете, че всички сме братя. Вашият час ще дойде, когато Христос ще се появи индивидуално във всеки от вас. Тогава ще бъдете издигнати на съзнанието на Христос и вие ще можете да прославите Отца, както аз го прославих.

   Писанието от Матей казва (XXVII - 46), че моите последни думи на кръста били: „Боже мой, Боже мой, защо ти ме изостави?“ Този препис е напълно неточен. Моите истински слова бяха: „Боже мой, Боже мой, ти никога не ме изостави, нито едно от твоите деца, тъй като твоите деца могат да дойдат при теб, както аз съм дошъл. Те могат да видят моя живот такъв, какъвто го живях. Живеейки го, те ще превъплътят Христос и ще станат един с теб, Боже, Отче мой.“

   Никога не съм имал нито една мисъл за отстъпление или разделение. Божият Христос се проявяваше в мен с точност много преди това време. Ако бяха изгорили тялото ми, щях да мога да го възстановя, събирайки освободените частици от това привидно унищожение. Ако бяха разпаднали всяка една от частиците, пак щях да мога да събера тялото си мигновено, и то нямаше да бъде променено.

   Човекът е направен по такъв начин, че когато той се представи с разбирането за Божия Христос, той освобождава една интелигентна енергия, която го обгръща напълно. Дори когато неговото тяло се разпадне и жизненоважният елемент отделен от клетките си, интелигентната енергия може да събере всички частички от тялото, да ги консолидира, създаваща едно тяло, подобно на това, което се изразяваше първоначално. Калъпът, моделът е тук. То е направено от едно неразрушимо вещество. Достатъчно е само да събере веществото и да напълни калъпа, взаимнопроникван от същия жизненоважен елемент, за да възстанови идеалния модел. 

   Вие разбирате, съответно, че разпъването на кръста не ми направи лошо. То направи зло само на тези, които се опитваха да подкопаят Принципа на Христос. Това е пример за вяра за изпълнението на Великия принцип, един път, който хората могат да следват. Следвайки го, те ще станат Божия Христос, и техният идеал се консолидира във безсмъртна форма.

   Моето тяло не беше дори унищожено. Неговите вибрации бяха много високи. Връзването и повдигането на кръста бяха само символ, който доказваше, че моите палачи нямаха ограничения, които смъртните могат да причинят на тялото. За да довършат своето дело, трябваше да сложат тялото ми в гроба, и да запечатат напълно входа с един голям камък. От където и моят вик: „Свърши се.“

   Когато сме свършили с владенията на смъртта, безсмъртието е пълно. Тогава е невъзможно да ограничиш в един гроб безсмъртното тяло на човека, макар и той да е издълбан в скалата. За да се освободи едно такова тяло, скалата щеше да бъде разтворена, ако беше необходимо. Следователно вие виждате, че тази сцена символизира наследството на човека.

Превод Цветанка Бернард

Следва

Thursday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019