53. Животът на Учителите 3-13

13

 

   Сутринта на тръгването ни, общността беше събудена в три часа от пеенето на Смеещия се Ученик. Помислихме, че се е случило нещо необикновено, тъй като той ни подканваше да се съберем всички за малко. Докато излизахме от храма, светлината, излизаща от Пора-тат-Санга светеше с такъв блясък, че целият сектор беше осветен. Челът се намираше на един ъгъл на храма и ни помоли да наблюдаваме спектакъла в тишина. Ние видяхме стотици изправени форми, с вдигнати ръце. 

   Тишината беше нарушена от думите: „Здравейте, здравейте, здравейте, Учителят Пуриджи пее.“ Хиляди гласове се присъединиха към неговия, и ехото даваше усещането, че имаше още хиляда други. Всяка дума се чуваше ясно в спокойствието на утринта. 

   Ето думите на Учителя: „Може ли да съществува един Бог за индусите, един Бог за монголците, един Бог за евреите, и един Бог за християните? Съществува само един истински Универсален Принцип, Водещ, Примитивен, Безкраен, и Божествен. Централната светлина на този Принцип се казва Бог. Бог трябва да обгръща всичко, и наистина, той обгръща всичко. Всичко е Бог. Това сигурно не означава, че има един индивидуален Бог, който не е предназначен за всички.“

   Когато говорим за Бога, ние говорим за един и на всички, за всички, и през всички. Ако индусите дадат име на техния Бог, заявявайки, че той не е на другите, тяхната мисъл е раздвоена. Ако християните дадат едно име на техния Бог, заявявайки, че той не е на другите, тяхната мисъл е раздвоена. Къща, разделена против себе си, е унищожена предварително и тя трябва да падне. Ако тя е в единение, тя издържа вечно. Изберете на кого искате да служите. Деление означава крах и смърт. Единството в принципа Отец и Майка, означава прогрес, чест и сила. АУМ., АУМ., АУМ.

   Приличаше, като че ли този АУМ отеква около света. Можехме да чуем ехото му най-малко още десет минути, като че ли гонгът на храма беше резонирал. В дадени моменти изглеждаше като че ли самите скали произнасяха думата. Докато тези резонанси заглъхваха постепенно, всички поклонници се събраха в големия скален амфитеатър, намиращ се под храма и ние се присъединихме към тях. 

   Когато бяхме седнали с нашата група, Йоги Санти стана, вдигна ръце над главата си, и всички запяха АУМ в унисон както преди. Отново като че ли скалите връщаха вибрациите. Това продължи до края на закуската. Когато станахме, общността запази тишина за момент. След това челът започна да пее: „Ние ще си кажем довиждане. Даваме ви нашите най-големи благословии, разделяйки се с вашето много грациозно присъствие. Позволете ни да ви помолим да ни направите честта с едно ново посрещане. Ние се разделяме неохотно с вас. Нашите сърца желаят нашето завръщане и нашите очи го виждат предварително. Казваме ви довиждане. Нека да получите най-богатите благословии от всичко, което е свято.“

   Отговорът дойде като от един единствен глас: Възлюбени, ние никога не сме разделени, дори когато вие вярвате, че пространството изкопава една бездна между нас. Не, дистанцията няма силата да разделя, тъй като Бог изпълва цялото пространство и вие също го изпълвате. Ние не изпитваме дори нужда да ви кажем довиждане, тъй като продължаваме да ви виждаме лице в лице. Вашите премествания не са идване и отиване. Вие сте винаги тук. Раздялата, времето, забравата, не съществуват. Настоящето е тук, бъдещето съответно е също тук. Къде можем да бъдем, ако не всички заедно в Бога? Не се отдалечавайте от него, съберете се в него, и вие ще бъдете винаги тук. 

   Бяхме вече минали доста голям отрязък от пътя, когато тези думи стигнаха до нас. Стъпките ни отдалечаваха, но ние бяхме все още в Пора-тат-Санга. Нямаше раздяла и ние никога нямахме чувството, че сме напуснали това свято място.

   През целия ден, челът не спря да се смее и да пее. Както преди, неговият смях и пеене ни транспортираха телесно над всички трудни участъци. В два часа след обяд минахме през Маха-Муни мълчаливата, но вместо да спрем за през нощта, вървяхме напред, движихме се шестнадесет часа и минахме повече от сто и двадесет километра. Въпреки това, не бяхме никак уморени, и нашето пътуване продължи така до Сансравар. (Sansrawar)

   Там ни заведоха в един прекрасен храм, в близост до езерото. Почивахме си два дена, преди да продължим нашия път през Транс-Хималайския проход. Това място е като един рай. Езерото си почива като едно бижу, обградено от грандиозни планини. Птиците пеят във всички дървета. По-голяма част от Учителите, които бяха минали пътя с нас, живеят тук.

   Продължихме към Муктинат (Mouktinath) с Йоги Санти. Често ни бяха говорили за трудността на преминаване на прохода. Пътя продължи дълги дни, но ние почти не намерихме трудни места и пристигнахме в Муктинат в определеното време. Бяхме отново поздравени от Емил и много от нашите приятели. Думите не могат да предадат удоволствието, което изпитахме при тази среща. Бяхме пътували надалеч, и ни бяха дали най-широко и вежливо посрещане. Въпреки това, имахме чувството за едно истинско завръщане у дома. 

   Същата вечер, докато разказвахме някои от нашите преживявания, Емил каза: Вие знаете сега защо Тибетците не изпитват никакъв дискомфорт при носене на тежки товари на височини на повече от седем хиляди метра. Вие знаете как те се качват на връх Еверест. Те отиват на гребена на Бога на Върховете, както те го наричат. Те преодоляват и се качват на бога на планината, както преодоляват и триумфират над бога на всякакъв товар. С други думи, те отдават товара, и тогава той не съществува повече. Не можем да сложим един товар върху раменете на един истински Бог-човек, и още по- малко върху неговата форма.

   Сега можете да видите истината за възнасянето на Исус, когато той казва: „Елате при мен, всички вие, които сте уморени и натоварени с тежест, и аз ще ви дам почивка.“ Истинският цитат е: „АЗ СЪМ ви дава наистина почивка.“ Починете си върху АЗ СЪМ и вие ще изоставите бога на товара заради Бога на Мира, царството, където не носим товари. Бог е силата на човека да мисли правилно и справедливо при всички обстоятелства.

   Човекът, като беден земен червей, няма съзнанието за Бога. Той изразява само съзнанието на червея. Когато стреляме към една цел и искаме да улучим, трябва да съсредоточим цялата си мисъл в средата на целта и нищо друго да не виждаме, освен центъра. Ако сме улучили, сме се приближили до Бог с един градус, тъй като Бог е божественият идеал, домът към който се събират всички мисли и действия. По този начин развиваме в себе си духовния човек, Божият Христос, Думата, станала плът. Също така със сигурност, когато Бог обгръща плътта, тази плът е Бог.  

   Направете си от вашия субектив един обектив, един мъдър доброволен сътрудник на принципа. Вървете направо към вашият обектив. Направете си от него вътрешен божествен живот. Никой не е постигнал нищо голямо, без да е концентрирал напълно волята си и поддържал обектива си ( Бог ), пред чистото огледало на неговата сила на мисълта. Силата на мисълта е човек, действащ като Бог, човекът, който изисква от себе си една такава концентрация върху неговият обектив ( Бог ), че той се появява изведнъж. В момента, в който Бог е станал обектив, представете формата на вашето желание, и тази форма веднага е напълнена.  Ако това твърдение не се изяви напълно точно, е, че не сте имали мисълта за желанието си, че не сте могли да я имате.

   Когато вашето желание е представено, както ви казах, то е божествено. Ако вашата божественост се появява постоянно, вашето желание е замислено в божествена хармония. Вие имате силата да насрочите дата за неговото изпълнение и да произнесете заповедта. Вие сте Господарят. За външния свят вашата заповед е: „Пълна тишина.“

   Тогава можете да кажете с прецизност и с цялото познаване на причината: „Няма по-голяма сила от моя вътрешен Христос. Произнасям моята дума, надарена с качеството на Христос, и тя изпълнява всичко мигновено. Аз възхвалявам и благославям, и изпращам моята дума с изобилие, хармония и съвършенство.“ 

   В началото вие произнесохте думата (Бог), която представлява вашето истинско желание. Никога не се връщайте назад, не отменяйте искането си. Тази нагласа ще доведе до съмнение. Вървете напред. Спомнете си какво сте направили. Ако сте формулирали вашата Дума-Христос, вие сте господар на ситуацията. Желаното нещо е изпълнено, пълно, божествено в ред.

          Благодаря ти Боже, за Живота и Светлината

          Изобилни, пълни и свободни,

          За съвършеното здраве, за неограничената власт,

          И свободата без ограничения.

  Спомнете си, че ако две същества съберат тяхната духовна сила, те могат да триумфират над света, макар и да не могат нищо да направят индивидуално. Тези две същества са Бог и вие, събрани в една и съща цел. Ако и други се съберат с вас, със същата искреност на желанията, вашата сила расте повече, отколкото квадрата на броя на сътрудниците. Ако двама от вас се съберат с Бог, за да формулират едно искане, моят Отец го изпълнява. Моят Бог става ваш Бог, и ние общуваме. Събрани в Бог, човекът триумфира над това, което не е божествено.

   Влезте в тайното място на вашата душа, затворете вратата на външния свят, затворете вашите очи от плът, гледайте вашият божествен АЗ с вашето вътрешно око. Вие мирно пребивавате във възприемчиво духовно състояние. Принципът на Бога е единствената цел. Аз общувам с Енергията на Вселенския Живот. Тя минава през мен, аз я познавам, аз я чувствам. Аз благодаря на Бога, Отец мой, че имам способността да постигна всички неща. 

   Когато се молите на Бога и вашата душа е в контакт с Енергията на Вселенския Живот, вие използвате тази енергия в неограничена степен. Давате името Бог на Безкрайно мъдрия Дух, който съществува вътре, както и вън от всяко човешко същество. Външното изражение на Бога, може да се формулира само чрез вас. Съответно, не е необходимо да търсите помощ и знания навън. Търсете ги вътре, знаейки, че интелигентната истина и изворът на всяко знание са латентни във вас. Защо да търсите знанието навън, след като Бог, Вселенският Дух е вътрешен? След като сте разбрали този принцип, можете да го повикате без значение за какво дело, като сте сигурни, че вътрешният Бог е най- големият от педагозите. 

   Цялата ви сила първо е привлечена към вас, и след това разработена в тялото ви, и най- накрая се проявява за изпълнението на това, което сте заповядали да се изпълни. Такъв е Бог, проявяващ своята мощ чрез вас. Бог не е личен, а вътрешен и включващ всичко. Оставяйки го да се прояви от вътре, ние сме свързани с него, тъй като той взаимопрониква всички светове. Покланяйки се на вътрешния Бог, виждайки го да се излъчва от нас, ние се кланяме на Божеството в цялото човешко семейство. И обратно, кланяйки се на един външен Бог, създаваме идолопоклонничеството. Който и да се кланя на Бога вътрешно и да го вижда да се проявява от вътре навън към света, влиза в съзнателен контакт със световните еманации на живота и на божествената светлина. Не може да съществува никакво божество навън от вашето тяло, без то да съществува също вътре, тъй като всичко е еманация на вибрираща енергия. Вибрациите на Бога включват всичките клетки на вашето тяло и цялата маса на Вселената. Бог съответно е навсякъде, преди всичко, във всичко, около всичко, обгръщащ и прегръщащ всичко. Иманентната енергия на живота и на светлината, преминава през всички атоми в пространството, включвайки всеки един.

   Свършвайки, Емил ни съобщи, че нашите приятели ще ни намерят в Хардвар (Hardwar) и ни пожела лека нощ.

Превод Цветанка Бернард

Следва

Thursday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019