46. Животът на Учителите 3-6

| Печат |

6

 

 Извинявам се, че толкова подробно разказах за събитията през тези няколко дни, отнасящи се до бандитите. Исках да опиша, колкото е възможно по- убедително, силата на един човек, напълно израстнал в своето  Божествено майсторство, а също и неговия начин да може да  трансформира енергията, използвана от тази беззаконна и безверна орда, в една сила на защита за него и цялата област.

   Не само че бяхме защитени, но и енергията на тази орда беше такава, че след като беше увеличена, разпалена и върната към самата себе си, резултатът беше, че предизвикалите унищожението, се унищожиха едни други. Защитата на областта на километри наоколо беше пълна, въпреки че жителите бяха три пъти по-малобройни от бандитите и нямаха никакво видимо оръжие за отбрана. 

   Веднага след като превъзбудата и нервният шок от предишните дни бяха минали, ние се върнахме към нашите занимания с подновен интерес. Сезонът на Великден бързо наближаваше и ние желаехме да свършим работата си в селището на Храма на Кръста във формата на « Т » преди да се върнем в Индия. И тя беше наистина бързо завършена. Последните подготовки за завръщането бяха приключили преди Великден и ние се надявахме, че неделята ще бъде един ден на пълно отпускане и почивка.

   Тръгвайки към храма много преди зората, намерихме Чандър Сен седнал в градината на хана. Той стана, за да ни придружи, казвайки, че Томас ще ни намери в светилището. Той ни предложи да се върнем в Индия през Лхаса, след това през Муктинат, минавайки през транс-Хималайския проход на Кандернат. От там, ще се насочим към Дарджилинг.

   Стигайки до основата на стълбата, която водеше към входа на храма, ние се спряхме за момент да погледнем изгрева на зората. Чандер Сен сложи ръка на стълбата, като че ли готов да се изкачи към входа на тунела, и в тази поза започна да говори. 

   Той каза : Светлината изключва тъмнината, тъй като тя блести през тъмнината. Когато Исус видя, че Юда го е предал, Той каза : «  Сега Човешкият Син се прославя, и Бог се прославя в него. «  Учителят не казва : «  Юда ме предаде. », той не споменава Юда. Той се обляга само на универсалността на Божия Христос, прославен в самия него. Това съвършено действие и реакция на Бога, унищожава всяка дисхармония по характерен начин. Тогава е, когато можем да командваме: «  Христос, появи се по един все по- прецизен начин, толкова прецизен, че да бъдеш мен. «  И наистина, ние формираме едно тяло, една мисъл, един дух, едно цяло, един пълен принцип. Вие сте «  АЗ СЪМ » и заедно ние сме Бог.

   В момента, в който Чандър Сен млъкна, ние се намерихме в нашето светилище, централната зала на Храма на Кръста във формата на « Т ». Едвам имахме време да съберем мислите си, и Исус и няколко други персонажи, между които Томас, влязоха през вратата, която водеше към балкона. 

   При тяхното влизане, залата пламна в светлина. Разменихме си поздрави и бяхме представени на един чужденец, който придружаваше пристигащите. Имаше вид на мъж на средна възраст, но все още жизнен. Информираха ни, че той е един от Муните ( Munis - мъдреци ), които са пазили подземията на Хастинапур ( Hastinapur ). Той се връщаше в този регион и беше готов да ни придружи. Беше познавал големите Ришис ( Учители ) Вегас и също Риши Агастиа ( Agastya ), ермитажът на които се намира на това забележително, макар и изолирано място. Нашият късмет ни изпълни с радост. 

   Направихме един кръг и стояхме прави в тишина няколко мига, с двете ръце сложени на масата. Макар че никаква дума не беше произнесена, залата беше напълно изпълнена с вибриращите пулсации на странна еманация. Изпитахме напълно непознати усещания, които започнаха да ни смазват. Скалите туптяха и и вибрираха с музикален резонанс. Това продължи само няколко секунди. Един Учител наруши тишината, казвайки ни, че тази сутрин ние ще видим в картини създаването на една вселена. Тези изображения представляват събитията, придружили раждането на нашата планетна система.

   Излезнахме и отидохме до края на образувания натурално балкон. Оставаше още час до изгрева на слънцето. Ние бяхме погълнати от мъртво спокойствие и абсолютна тишина. Часът беше подходящ за протичането на едно ново раждане. Гледахме унесени надалече в безкрайното пространство, с душа, изпълнена с внимателно очакване. 

   Мунът ( мъдрецът ) започна да говори : Има само два типа събития в света. От една страна са тези, които са съществували преди съзнанието да започне да се утвърждава. Те съществуват сега и ще съществуват вечно. От друга страна са тези, които човечеството е мислело и ще мисли.

   Това, което е съществувало преди съществуването на съзнанието, е вечно. Това, което човечеството мисли, е променливо и непоследователно. Това, което съществуваше преди появата на съзнанието, е Истината. Това, което хората мислят, е истина само за тях. Когато те осъзнаят Закона на Истината, този закон ще премахне всички неправилни мисли на човечеството.

   По време на протичането им, вековете избутват материалната завеса чрез процеса на еволюцията. В същото време някои идеи излизат на светло в мисълта на човечеството  и го карат да се върне към Истината, или, както ние казваме, към оригиналния космически факт. Тези идеи , които изпълват паметта на миналото, се конфронтират на съвременните факти, и се нюансират според пророчествата за бъдещето. В целостта си, те стоят ясно на пътя, който преминава еволюиращото съзнание на човешката раса. Това последното е, значи, непрекъснато връщано към разглеждането на оригиналния Принцип. Чрез повторението на тези връщания назад, човечеството разбира, че съзиданието е вечно и си прилича във всичките страни. 

   Човешките същества непрекъснато варират под ефекта на закона за действие и противодействие. Когато хората са много далече в техните лични творения, големият закон на Абсолютната Истина се намесва, за да ги върне при оригиналният план. Космическият закон, винаги поляризиран в посока на изравняване, на баланс и хармония, никога не позволява на живота да се отклони твърде далеч по допирателната линия. Въпреки идолите и догмите, тя ще събере човечеството в пълно обединение с абсолютните реалности.

   Когато Закона на Абсолютната Истина бъде преобладаващ в човешкото съзнание, всичко, което не е в съгласие и в съвършено обединение с космическата истина, ще изчезне от само себе си. Мислите на човечеството се формират винаги по такъв начин, че несъвършените резултати, родени от полуистини, са веднага изоставени, когато идва истината. 

   Космическият абсолютен закон трябва да бъде напълно изпълнен. Когато човечеството мисли, говори и действа в зависимост от закона на истината, то е задължително отправено към самия закон, както се казва, към истината. Античните са ни казали, че всяко дърво, което Небесният Отец не е посадил, ще бъде отскубнато: «  Не се занимавайте със слепците, които водят слепци. Ако слепците водят винаги слепци, няма ли те всички да паднат в същата яма ? »

   Цикъла, по времето на който слепите водачи са водели сляпата раса в едно блато на невежество, на суеверия и на илюзии, е започнал да се затваря бързо. Това блато беше сътворено от собствените идеи и не от тези, които правят усилия да открият истината. Цивилизацията, родена от илюзии и от суеверия през последните векове, се дави от само себе си в блатото. Едно ново расово съзнание е замислено и бързо се разраства под стимула на страданието и трагичното разстройство на човешките творения. Фактически, вратата се отваря широко за това ново раждане. 

   Не можем да дадем друг съвет, освен този, че трябва да се напредва по космическия път, издигайки се на нива на по- висши съзнания. Само един вид мисъл е забранена във вибрационната система на големия космос. Това е тази мисъл, която позволява на човешката раса да се привърже толкова здраво към вярванията си, да се закачи така безнадеждно за илюзиите си, че тя не иска повече да напусне миналото. Тя не може тогава да участва в движението на разширяване на универсалната мисъл. 

   Когато една раса е погълната от нейните лични идеи, тя е задължена да продължи в тази посока дотогава, докато убежденията и са изчерпали своите природни ефекти и нейният  опит вече не и позволява да се движи напред. Тогава абсолютният Закон се намесва спонтанно и прогресивно с помоща на болести, мъки и загуби, докато човекът разбере и открие, че проклятието в една фалшива идея, се съдържа във фалшивостта на идеята.

   Случва се, че човешките мисли, сътворяват в расите и народите, едно състояние на духа, което не отговаря на чистата реалност. Ако расата или народът откаже да изостави това състояние на духа, Законът се намесва с неговия прогрес в нейното развитие, като позволява на натрупаните по стария начин на мислене вибрации, да се отразят върху самите себе си чрез Лъч на светлината. Тогава тази раса, или този народ е изтрит от света, чрез войни, борби, съперничества и смърт, идващи от всички страни. Те са тогава заменени във възходящото течение на творението, за да възобновят своята еволюция след нов контакт с Истината, която е съществувала преди началото на човешкото съзнание.

   Днес цивилизацията наближава бързо към голяма епоха на възстановяване. Всички неща, които днес изглеждат така стабилни и с такива добри основи, ще се намерят скоро потопени в течението на отлива. Всяко дърво, което не е посадено от Истината, ще бъде извадено. Ние виждаме да изгрява пълен космически катаклизъм на сегашните социални, политически, финансови и религиозни институции. Този катаклизъм ще направи място на една нова ера, която ще направи по-тясна връзка с Истината, която човешкото съзнание е потопило или оставило на страна. Истината остава облечена във внимателната си, нежна и сияйна благотворителност. Тя чака хората да си дадат сметка, че тяхното съзнание може да прегърне вечните неща. 

   Човечеството сега излиза от приказките, разказвани от предишното поколение. Новото поколение се събужда за една индивидуалност и духовна проницателност, където всички тези стари истории няма да  му служат повече за нищо. Краят на илюзиите, на традициите и на суеверията наближава, така както и краят на цивилизациите, основани върху тях. Старите идоли са добри за наивното съзнание, което достига сега до задънена улица. Тяхното унищожение ще дойде от илюзиите, които те са причинили. Ще се види, разбира се, че те са разказвали истории за малки деца,  изобретени от един щаб на свещеници и наставници, за да приспят мрънкащите деца на една раса, която се развива. 

   Тези, които виждат по-надалече, не са мрънкали, и те не са могли да бъдат накарани да заспят. По-голямата част от тях са могли да видят фалша на тези приказки за деца, и много от тях храбро са излезли напред, за да унищожат лъжите. Тяхното виждане се простира чак до абсолюта, който винаги е съществувал, и с който, една много малка част от човечеството, винаги е била в контакт, чрез директно знание. И от тази малка част ще се издигне едно ново расово съзнание, по- живо, напълно събудено, и готово да махне от трона идолите, наложени от известни хора, за да държат в подчинение другарите си. Тя ще направи място за нови идеали, които са толкова антични, както е зората на съзиданието. 

   Ще бъде необходимо, тези, които учат, водят, или вдъхновяват съзнанието на расата, да работят върху един план за реален жив контакт. Този план трябва да бъде усъвършенстван, за да няма нито грешки, нито противоречия. Неговото тълкуване трябва да бъде толкова лесно, че да не може да има недоразумения. Тигърът на духовността и на върховната интелигентност е събуден. Той ще откаже да заспи отново, тъй като вече е ранен от фрагментите на миналото, и разочарован от мъченията, в резултат на неговото неуместно доверие. Той ще изисква една по- силна и по-жива водеща мисъл,  базирана върху самата Истина.

   След векове от суеверни традиции, тълпите сега се заслушват внимателно за древното съобщение, което копае своя път в сърцата и живота на хората, тема на новото раждане. Това древно и ново съобщение е звука на тромпета, който надвива над хора от гласове на суеверното духовенство. Той е по-силен от шума на битката, по-светъл от религиозните лъжи, и по- блестящ от забулените противоречия на индустрията и политиката.

   Една част от човечеството е в затвора на тези суеверия и тези идолопоклоннически традиции относно Бог, Христос, човек, Аза, живота, и смъртта. Трябва всичко това да изчезне и всичко, което е изградено върху тази база, да бъде унищожено от едно човечество, напълно свободно от своите предубеждения. 

   Изкуплението, притежаващо изцяло нов смисъл, объркано се появява на хоризонта. Една тълпа от хора от всички раси и всички националности, притежаваща едно по- ясно виждане и по- точно възприятие, ще бъде откупена от едно по-дълбоко откровение, излъчвано от всички раси и всички народи. Това откровение е съобщението на единствения и универсален живот. Въпреки илюзийте на множеството, въпреки групите от реакционисти и въпреки ограничеността на общия ум, виждаме да се показват признаци на по -благородни и по-широки познания за Бога, човешкият Христос, Божият Христос, личността на човека, и дори за смъртта. Зората на един нов духовен век  започва да осветява света. Една нова епоха на кристалната раса възниква от водовъртежа. 

   Всеки път, когато един индивид мисли за Бог, той е Бог. Когато се внедрява живот в човечеството, му се внедрява и живота на Бога. В неговото по-широко разбиране на космическото откровение, хората откриват Бог. Това е било така и преди човешкото съзнание да започне да съществува, така е било и вчера, и ще бъде днес и завинаги. 

   Истинският храм, не построен от човешки ръце, вечен в небесата и в човека, възниква бавно от пепелта на православието. Една голяма нова раса от мислители прави херкулесовски усилия да вземе преднина. Приливните вълни скоро ще покрият земята. Те ще пометат остатъците от илюзии, посяти по пътищата на тези, които вървят напред, борещи се под тежестта на еволюцията. Работата вече е свършена. Стотици милиони хора са отново освободени и притежават сърце, душа, тяло и свободни инстинкти. Те образуват силният пулс на една раса, която още не е родена, но която ще събере наследството на еоните. Аз ги виждам, преминаващи през цикличните епохи, вървящи ръка за ръка с Бог. Големи вълни на мъдрост, произлезли от вечните брегове на безкрайността, идват към тях. Те имат дързостта да напредват, обявявайки, че те са една част от вечният Бог, вечният Христос, Бог и човек, обединени вечно във вечен живот. Те декларират до небето, че човешките дела са лъжи,  изковани в ужасна слепота.

   Тези, които чувстват да бие пулса на новата раса, образуват гребена на вълната, която има за база новото расиално съзнание. Тя вижда в човека най- висшия израз  на Бога върху тази планета. Тя го вижда обединен с Бога чрез посредничеството на живота си. Всичките ресурси, от които тя се нуждае, достигат до нея с помощта на този живот. Новата раса знае, че човек може да живее съзнателно в един съвършен свят, в съвършена хармония със съвършени хора, в съвършени ситуации и условия, и с абсолютната сигурност, че никаква грешка не се е плъзнала в големия духовен план на Космоса.

   Новият човек вижда Бог като един всепроникващ Космически Дух. Ръководен от фините мисли, той ревизира без колебание основите на миналия си живот. Той се връща към своя източник, за да бъде едно с него, знаейки, че той представлява винаги мълчаливата страна на божествената му мисъл,  съзнателно обединен в мислите си с Безкрайния Дух. 

   Новата раса разбира, че чрез слънцето и сянката, душата е без горчивина в търсене на любов и истински мир. Тя ги намира в Божията и човешката Истина.  Тази раса не се колебае да разповие човечеството от неговите илюзорни пелени. Мършавият призрак на човешкото невежество, който затрудняваше в продължение на векове слабите крака на егоистичните хора, ще изчезне напълно. Човекът открива, че той е отстранил всички ограничения, опознавайки себе си в своята пълнота. Той се е  издигнал от нивото на човек към Богочовек и от това на Богочовека, към Бог.

Превод Цветанка Бернард

Следва