36. Животът на Учителите 2-11

| Печат |

11

 

   Слънцето беше изчезнало зад хоризонта и цялото небе пламтеше в красив здрач, предвестник на една спокойна нощ. Това беше първата вечер без вятър, нито буря от десет дена насам, и ние наблюдавахме с възхищение прекрасното разгръщане на цветовете. Един залез на слънцето, при спокойно време в пустинята Гоби, може да ви пренесе в едно състояние на замечтаност, забравящи всичко. Не само цветовете излъчваха и блестяха, но те стрелваха тук и там големи лъчи, като че ли големи невидими ръце направляваха цветни прожектори. В дадени моменти изглеждаше, че тези невидими ръце искаха да покажат пълната степен на спектакъла, увеличена от една гама от нюанси, получени от комбинацията на цветовете. 

   Появи се една широка лента от бяла светлина, последвана от широка лилава лента, изпъкваща изкосо. Тръгвайки от лилавата, извираше една индигова лента и до нея се появи широка лента от синьо. Това продължи дотогава, докато цялата атмосфера изглеждаше изпълнена от цветни ленти. Те се комбинираха и се претопиха в широката лента от бяла светлина, която стана неподвижна. След това нови цветни лъчи се втурнаха като ветрило във всички посоки. Те се претопиха прогресивно в една позлатена маса, която направи пясъчните вълни да заприличат на развълнувано море от разтопено злато. 

   След като сме присъствали на един такъв залез, вече не се учудваме, че Гоби е наречена « земята на разтопеното злато «. Спектакълът, който продължи около дванадесет минути, изчезна в мъгла, изпъстрена в синьо, зелено и сиво, която като че ли падна от небето като нощна дреха. Накрая тъмнината дойде с такава бързина, че много от нас потрепериха от изненада и попитаха дали е възможно вече да е нощ. 

   Раймонд попита Баджет Иранд дали иска да ни изложи своята гледна точка за хората, които са населявали тези земи и построили градове като този, на които останките се намираха под нашия лагер. Той отговори : Ние имаме върху този сюжет документи, много ревниво запазени от поколение на поколение от повече от седемдесет хиляди години. Според тези документи, градът, върху който ние лагеруваме, е бил основан преди повече от двеста и тридесет хиляди години. Първите обитатели са дошли от Запада, много години преди основаването на града и са колонизирали Юга и Югозапада. В процеса на развитие на колониите, една част от техните жители имигрирали към Севера и Запада, и накрая цялата тази земя е била населена. След като са посадили плодороди овощни градини и посяли семена в полетата, колонистите подготвили основаването на градовете. В началото те не са били големи. Но в течение на годините, хората от страната са решили, че е по-удобно да се съберат в центрове, за да си сътрудничат по- тясно в практикуването на изкуството и науката. Те са построили храмове, но не са ги посветили на обожанието, тъй като те са обожавали непрекъснато, чрез живота, който са водели. Тяхното съществуване е било посветено винаги на голямата причина на живота, и, доколкото продължило това сътрудничество, живота никога не им изменил. 

   По това време е било напълно нормално да се срещат мъже и жени, възрастни на няколко хиляди години. Фактически, те не познавали смъртта. Те преминавали от едно постижение на друго, към по- издигнати етапи на живот и на реалност. Приемали истинският извор на живота, и животът ги обсипвал в замяна с неговите безкрайни съкровища, под формата на едно непрекъснато течение от изобилие.

   Но аз направих едно отклонение. Да се върнем на храмовете. Те са били местата, където се съхранявало написаното за всички постижения на изкуствата, науката, историята, за да бъдат достъпни за изследователите. Храмовете не са служили за места за обожание, но за място на дискусии върху най- дълбоки научни изследвания. Действията и мислите на обожание по това време, са били изпълнявани във всекидневието на индивидите, вместо да са сложени настрана за определени часове или за избрани хора.

   Жителите са намирали за удобно да имат широки и равни пътища за комуникация. И те измислили паважа. Те също са харесвали да си строят удобни жилища. И открили експлоатацията на каменните кариери, производството на тухли, и тази на хоросана да ги държи на място, всички неща, които вие вече сте открили. Така те са построили техните домове и храмове. 

   Те решили, че златото е един изключително полезен метал, поради неговата стабилност. Първо намерили начин да го извличат от пясъците, където се намирал, след това от камъните. И накрая те са го произвеждали и златото станало един много обикновен метал. Произвели така и други метали в процеса на тяхните нужди, и ги е имало в изобилие. След което вече не са живеели напълно само от земеделието. Започнали да доставят на работниците на земята изделия, които им позволявали да увеличат полето си на действие. Центровете на живот пораствали и се развили, докато станали градове от сто до двеста хиляди жители.

   Въпреки това, не е имало временни шефове, нито управители. Управлението е било поверено на съветници, избрани от самите жители. Тези съветници си разменяли делегации с другите общности. Не са издавали нито закони, нито правила за поведение на индивидите. Всеки един е имал съзнанието за собствената си идентичност, и живеел според световният закон, който управлява тази идентичност. Човешките закони са били излишни, те са имали нужда само от мъдри съвети.

   След това, тук и там, индивиди започнали да се отклоняват. В началото са били доминиращи души. Те се пробутали отпред, докато хората, имащи работна етика, предпочитали да останат незабелязани. Силата на любовта не бидейки напълно развита при всички, се получавало едно несъзнателно разделяне, което не спирало да се акцентира, докато един ден един човек, с крайно силна персоналност, се настанява като крал и временен диктатор. Тъй като той ръководел мъдро, хората приели неговият закон, без да мислят за бъдещето. Но някои от тях имали визията какво ще последва, и се отделили в затворени общества, живеейки от този момент един горе долу отшелнически живот и се стремели да покажат на съгражданите си лудостта от разделението. 

   Кралят основава първият орден на временни управители, докато дисидентите основават първият монашески орден. Необходимо е дълбоко проучване и усилено търсене, за да се оправиш в лабиринта от пътища, които са следвани от дисидентите. Някои от тях запазили първоначалната доктрина и живели според нея. Но общо, животът станал много сложен, дори толкова сложен, че голямата част отказвали да вярват, че съществува една форма на обикновен живот, добре уравновесен, и в сътрудничество със създателят на целият живот. Хората не виждали дори повече, че техният живот е един сложен и труден път, докато обикновеният живот, според голямата съзидателна причина, носи изобилие. Трябвало да продължат по този път, докато не открият друг по- добър.

   Оратора се прекъсна и остана за един момент в тишина. Изведнъж пред очите ни се появи картина, в началото неподвижна като тези вече описани, след това оживена. Формите започнаха да се движат и сцените да се изменят или спонтанно, или под неговата команда, докато той ги обясняваше. Изглеждаше, че Баджет Иранд можеше да задържи тези сцени на място или да ги произведе свободно, според набора от въпроси, отговори и дадените обяснения. 

   Отнасяше се до сцени, предполагащи, че са станали в разрушения град, над който лагерувахме. Те не бяха много по- различни от тези, които се наблюдават днес в един населен град на Ориента, с разликата, че улиците бяха широки и добре поддържани. Хората бяха добре облечени с дрехи с добрo качество. Лицата им бяха осветени и весели. Никъде не се виждаха войници, бедняци, нито просяци. 

   Архитектурата ни направи впечатление, тъй като сградите бяха солидни, добре построени и изглеждаха много приятни. Въпреки че не е имало тенденция за показност, един от храмовете се появяваше в своята величественост. Информираха ни, че е бил напълно построен от доброволци, и че е бил един от най- старите и най-хубавите храмове в страната. 

   Ако тези картини бяха наистина показателни, болшинството от хората бяха наистина доволни и щастливи. Казаха ни, че войниците и бедността са се появили след времето, в което вторият крал от първата династия е царувал повече от двеста години. За да поддържа лукса на двора си, този крал започнал да установява данъци и да наема войници да ги събират. След около петдесет години, бедността се е появила в изолирани точки. Около този момент е, когато една част от населението се оттегля, недоволна от кралството и от хората на властта. Баджет Иранд и неговото семейство претендираха, че са преки потомци на тази раса. 

   Беше станало късно през нощта и Баджет Иранд предложи да отидем да спим, тъй като ще бъде по- приятно да тръгнем рано сутринта. И наистина, топлината правеше все още пътуването непоносимо през трите часа в средата на деня, и времето на бурите се приближаваше бързо. 

   Ние предложихме едно по- тясно сътрудничество за внимателно подготвяне на разкопките, които имахме намерението да започнем по- късно, и решихме да го направим възможно най-бързо. Разбрахме се, че тази част от работата ще бъде поверена на Раймонд, докато преводът на архивите ще бъде продължен от Томас и трима асистенти, между които бях аз. За нещастие разкопките никога не бяха завършени, поради последвалата смърт на Раймонд следващата година.

  Превод Цветанка Бернард

Следва продължение