27. Животът на Учителите 2-2

2

 

На следващата сутрин по време на закуска, ние разпитахме нашата домакиня, и открихме, че не е необикновено за Исус да идва, както го беше направил. Тя ни каза, че той често се присъединява към нея и нейните приятели в тяхната лечителска работа. 

Нашата домакиня и още две дами решиха да дойдат този ден с нас в храма. Когато излизахме от къщата, двама мъже се присъединиха към нас. Един от тях каза на домакинята ни, че едно болно дете от селото я вика. Ние всички променихме пътя си и последвахме мъжете до къщата на детето, което беше наистина много болно. Нашата домакиня се приближи и протегна ръце. Майката сложи в тях детето. Лицето на малкия се освети изведнъж, след което се сви за момент. След няколко минути то заспа дълбоко. Тогава нашата домакиня го върна на майка му и ние тръгнахме за храма.

По време на пътя, тя каза: Ох! ако само можеха тези добри хора да разберат и да извършват това сами, вместо да се осланят на нас. Колко това би било по-добре за тях! Обикновено те ни държат напълно настрана, докато не дойде някаква трудност. Тогава ни викат, което е много добре, само че това не им дава никакво доверие в тях самите. Ние предпочитаме повече да ги видим сами да си помагат, но те се държат по детински при всички обстоятелства.

Бяхме пристигнали в подножието на стълбата. Изкачихме я и влезнахме в тунела. Двамата мъже ни съпровождаха. Тунела беше издълбан в камъка и ние мислехме, че обикновено той е тъмен. Но той беше достатъчно светъл, че да ни позволи да виждаме далече напред, и като че ли светлината ни обгръщаше така, че нямаше сенки. Вече бяхме наблюдавали този феномен предния ден, но никой не говори за това. На нашите въпроси получихме отговор, казвайки ни,че светлината съществува около нас точно така, както я виждаме. Когато няма никой в тунела, той тогава е тъмен.

Преминахме тунела и се изкачихме по стъпалата до третата стая, която беше малко по-голяма, отколкото другите две стаи по-долу. Имаше голям брой таблетки, подредени по дължината на две от стените. Открихме, че една друга стая беше издълбана отзад на тази и научихме по-късно, че и тя е пълна с такива таблетки. Те бяха тъмно кафяво - червени и бяха внимателно лакирани. Големината на някои беше четиридесет сантиметра на шестдесет, тяхната дебелина пет сантиметра, и тежестта им  пет или шест килограма. Други бяха много по-големи. Бяхме доста заинтригувани от начина, по който са били транспортирани през планините и изказахме учудването си. Отговориха ни, че тези таблетки не са били транспортирани през планината. Те са били донесени от Страната Гоби в епохата, когато тази местност е била с богата земя и добре населена, преди да се издигнат планините. След което, дълго време след издигането на планините, са били подредени в храма, за да бъдат пазени от всякакъв риск за унищожение. 

Преди появяването на планините, изглежда, че едно голямо наводнение е покрило и напълно опустошило една голяма част от страната, и унищожило по-голямата част от населението. Оживелите са били отрязани от света и лишени от начин на съществуване. Те се превърнали в предците на тези пътуващи шайки от бандити, които изобилстват днес още по платото на Гоби. 

Голямата империя Унигур е съществувала тогава на мястото на Хималаите и на пустинята Гоби. Имало е големи градове oт една много напреднала цивилизация. След унищожението на градовете от водата, руините са били покрити от движещите се пясъци на пустинята. Ние си записахме това, както то ни беше преведено от таблетките. По-късно намерихме три от тези градове. Един ден, когато разкопките бъдат завършени, автентичността на тези архиви сигурно ще бъде проверена. Те поставят датата на съществуването на тази цивилизация от преди няколко стотици хиляди години…Но не искайки тук да се занимавам с археология, ще спра това отклонение.

Преведоха ни през различни стаи на храма. По време на основния разговор, ние научихме, че един от мъжете, който се беше присъединил към нас сутринта, е потомък на един от нашите приятели, този, който бяхме срещнали в селището, където Иван Кръстител е живял. Наричахме го нашият приятел от архивите. Той показваше признаци на напреднала възраст, което ни учуди.

Докато се връщахме в първата стая, нашият водач попита дали едно желание може да се реализира веднага след изказването му. Нашата домакиня отговори, че всяко желание, изказано в една съвършена форма, се реализира. Тя добави, че желанието е една форма на молитва, че е съвършената форма на молитва, която Исус е използвал, тъй като тя е била винаги чута, на която е било винаги отговорено. Една винаги чута молитва, на която е отговорено, може да бъде само съвършена, значи научна, и ако тя е научна, тя трябва да отговаря на един точен закон… Нашата домакиня продължи: Този закон е следният: „На вашата молитва е отговорено според вашата вяра“. Аз ще го кажа под друга форма: „Каквито и да са обектите на вашето желание докато се молите, вярвайте, че сте ги получили и ще ги имате“. Ако ние знаем позитивно, че всичко за което молим е вече наше, ще знаем също, че работим в съгласие с този закон. И ако желанието е реализирано, ще знаем, че законът е изпълнен. Ако желанието не е реализирано, ще знаем, че сме молили фалшиво. Грешката не е на Бог, ами наша. В този случай ето командата: „Вие ще обичате Господ вашият Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си дух, с цялата си сила и с цялата ваша мисъл“. Сега слезте в дълбочината на душата си, без засягане, без страх, без неверие, с едно радостно сърце, свободно и благодарно, знаейки, че нещата, от които имате нужда, са вече ваши. 

Тайната е да се сложиш съзнателно в съзвучие с Бог. След това трябва да се задържиш, без да се поместиш дори на една линия, когато дори целият свят е против. Исус казваше: „От само себе си, аз не мога нищо да направя. Отец, който живее в мен, сам той върши работата.“ Имайте вяра в Бог. Не се съмнявайте, не се страхувайте. Спомнете си, че силата на Бог е безкрайна. „Всички неща са възможни.“

Формулирайки вашата молба, използвайте позитивни думи. Нищо друго не съществува, освен съвършеността на желаното от вас. Посадете след това във вашата душа семето на съвършената идея, без никаква друга идея. Помолете да проявите здраве, а не да бъдете излекуван от болестта. Молете се да изразите хармонията и да реализирате изобилие, а не да бъдете освободен от дисхармонията, мизерията и ограниченията. Отхвърлете тези последните като стари дрехи. Това са стари неща, единствените, от които нямате повече нужда. Можете да се отървете радостно от тях. Не си обръщайте дори главата да ги погледнете. Те са забравени, простени, върнати в праха, от който са дошли. Те не съществуват. Всичкото място, което изглежда празно около вас, запълнете го с мисълта на Бога, Безкрайното Добро. 

След което си спомнете, че словото е едно семе. То трябва да расте. Доколкото да знае къде, кога и как, е работа на Бог. На вас само ви принадлежи да кажете това, което трябва и да дадете благословия, знаейки че в момента, в който сте помолили, сте получили. Всичките детайли на изпълнението на работата засяга само Отца. Спомнете си, че Той сам свършва работата. Изпълнете вярно вашата работа, и оставете неговата на Бог, имайки вяра в него. Поискайте, потвърдете, обърнете се към Бог за вашите нужди, и след това получете от Него изпълнението. 

Запазете винаги в духа си мисълта за изобилието на Бог. Ако една друга мисъл се настани, заменете я с тази, и благословете това изобилие. Ако имате нужда, благодарете непрекъснато за това, че работата е извършена. Не се връщайте към молбата си. Задоволете се да благославяте и да благодарите за изпълнението на работата, за въздействието на Бог във вас и за получаването на това, което желаете, тъй като желаете изключително само добро, за да го разпространите около вас. И нека това да става в мълчание и тишина, и вашият Отец, който вижда тайната на душите, ще ви възнагради публично.

Когато сте свършили демонстрацията, така използваното време ще ви се стори като едно от най-големите ви богатства и вие ще бъдете доказали съществуването на закона. Ще познаете силата на вашето слово, когато то е произнесено с вяра и благослов. Спомнете си, че Бог е усъвършенствал перфектните си планове. Той излъчва непрекъснато върху нас, със щедрост и любов, доброто и всички хубави неща, които можем да желаем. Той повтаря: „Изпитайте ме, и вие ще видите добре дали няма да отворя небесните прозорци и дали няма да излъча благословиите си в такова количество, че няма да има място, за да ги получите“.

 

От цялото мое сърце

 

О, сърце на моето същество, о, Татко, аз съм в единение с теб. Аз те признавам за Вечният, Бащата на всички. Ти си Дух, вездесъщ, всезнаещ. Ти си мъдрост, любов и истина. Ти си силата, веществото и интелигентността, от които всичките неща са били формирани, и благодарение на които са били създадени. Ти си животът на Духа ми, веществото на душата ми, интелигентността на мисълта ми. Аз те изразявам чрез моето тяло и моите действия. Ти си началото и края, съвкупността на доброто, което мога да изразя. Желанието на мисълта ми, посадено чрез моята душа, и съживено чрез теб в моят дух. В завършеността на времето, и чрез закона на вярата, то се е появило в моето преживяване. Доброто, което желая, вече съществува духовно, в невидима форма, и аз знам, че вече го притежавам. 

 

  От цялата моя душа

 

Думите, които сега произнасям, о, Татко мой, ти описват обекта на моето желание. То е посадено като едно семе в земята на моята душа и съживено в духа ми чрез твоят живот. То трябва да се развие, трябва да се прояви. Аз позволявам само на твоят Дух - Мъдрост, Любов и Истина - да се движи в душата ми.  Аз желая само това, което е добро за всички, и аз те моля сега да го осъществиш. 

Татко, който си в мен, аз моля да проява любовта, мъдростта, силата и вечната младост. Аз моля да реализирам хармонията, щастието, и изобилно благоденствие. Моля те да получа направо от теб моята интелигентност, та накрая да разбера начина да мога да извличам от универсалното вещество това, което е необходимо за задоволяване на всичките добри желания. И всичко това не с една егоистична цел, а с чисти намерения, за да мога да притежавам интелигентността, която би ми позволила да бъда в услуга на всичките твои деца. 

 

  С цялата моя мисъл

 

Това, което желая, сега е станало ясно. Аз формирам в мисълта си само това, което желая. Като едно семе, което започва да расте под земята в спокойствието и тъмнината, моето желание приема форма в тихото и невидимо кралство на моята душа. Влизам в моята секретна стая и затварям вратата. Със спокойствие и доверие, аз задържам моето желание в мисълта си, като че ли вече е изпълнено. Татко, аз очаквам сега неговото перфектно изпълнение. Татко, който си в мен, аз ти благодаря за това, че изпълнението на моето желание е напълно реализирано в невидимото. Аз знам, че ти  разпростираш над всички с любов и щедрост изобилието на твоите съкровища. Ти си изпълнил всичките добри желания в живота ми. Ти ми позволяваш да участвам в твоите пищни ресурси. Мога да осъзная моето единство с теб и всяко едно от твоите деца може да направи същото. Всичко което притежавам, мога да го разпростря върху всички, за да мога да помогна на всичките ти деца. Всичко, което имам, ти го давам, Татко мой.

 

  С цялата моя сила

 

С никакво действие, нито мисъл, аз няма да отрека, че съм получил изпълнението на желанието ми в духа. Неговата реализация сега е съвършено ясна. Чрез духът, душата, мисълта и тялото, аз съм искрен по повод на моето желание. Аз прозрях, в духа, това, което е добре за мен. Аз го приех като една съвършена идея в душата си. Аз му дадох истинската форма - мисъл. То е завършено. Аз го викам сега да стане видимо, да се превърне в истинска манифестация.

Аз ти благодаря, Татко, че притежавам това, което притежавам от сега: любов, мъдрост, интелигентност, живот, здраве, вечна младост, хармония, щастие, изобилие, и метода да произвеждам от универсалното вещество всичко, което трябва, за да задоволя всички добри желания. 

Не ви ли казах аз, че ако вярвате, вие ще видите великолепието на Бога ?

След като нашата домакиня спря да говори, имаше един момент на дълбока тишина, после тя продължи: Разберете, че ако няма осъществяване, грешката е във вас, а не в Бог. Ако вашето желание не е станало видимо, не се връщайте към вашата молба. Направете като Илия, настоявайте, дръжте купата, докато се напълни. Разпрострете се в благословии, за да благодарите за актуалното осъществяване на желанието ви, макар и всичките материални мисли на света да ви превземат. Продължавайте, продължавайте, нещото е там. Повярвайте ми, вашата вяра ще има своята компенсация. 

Да предположим, че искате сладолед. Ще започнете ли да произнасяте сладолед навсякъде около вас? Ако да, вие само ще разпилеете силите си във всички посоки, и нищо няма да дойде при вас. Трябва първо да формирате една централна визия за това, което желаете и да я задържите директно във вашите мисли, достатъчно време, за да я фиксирате. След което, трябва да я оставите настрана и да погледнете направо в универсалната субстанция. Знайте, че тази субстанция е една част от Бог, което означава, че е една част и от вас. Тя съдържа всичко, от което имате нужда, и Бог ви я осигурява до пресищане така бързо, както вие можете да я използвате. Тя е неизчерпаема. Всички, които са се възползвали, са черпили съзнателно или несъзнателно от този извор.

Сега, съсредоточете вашата мисъл и вашата визия върху централният атом. Задръжте този атом в мисълта си достатъчно време, за да отпечатате вашето желание в него. Намалете вибрациите му докато се превърне в сладолед. Тогава всичките атоми наоколо ще побързат да се покорят на вашето желание. Техните вибрации ще намалеят до тогава, докато се свържат с централната частичка, и след един момент вие ще имате сладолед. Не е необходимо дори да имате вода, достатъчно е да имате идеала. 

Отново имаше дълбока тишина. След малко една картина се появи на стената на стаята. В началото, нещата бяха неподвижни и ние не им обърнахме голямо внимание. Но те не се забавиха да оживеят и ние видяхме устните на хората да се движат, като че ли говореха. Нашето внимание се концентрира веднага, и нашата домакина каза: Този кадър представя една сцена, която е станала преди много време, когато империята Уигур (Uigour ) беше в апогея си. Можете да видите колко хората са били хубави, земята топла и слънчева, клоните раздвижени от вятъра. Дори и цветовете са представени. Никакъв ураган не притесняваше страната, нито жителите й. Ако много внимавате, ще ги чуете, и ако разбирате езикът им, ще разберете обекта на разговора им. Можете даже да видите играта на мускулите на телата им в движение. 

Домакинята ни спря да говори, и кадрите продължиха да идват, като сцените се сменяха приблизително на всеки две минути. Накрая ни се струваше, че и ние вземаме участие в картината, толкова  беше близко до нас. 

Изведнъж се показа една сцена, в която присъстваха трима членове от нашата експедиция. Никаква грешка не беше възможна. Ние можехме да ги чуем да говорят и да разберем за сюжета на разговорът им. Ставаше въпрос за един инцидент, станал в Южна Америка, десетина години по-рано.

Домакинята ни възобнови разказа си: Ние имаме способността да прожектираме в атмосферата вибрации на мисли, които могат да се свържат с тези на умрелите, и нашите вибрации ги събират, докато бъдат в една дадена точка.

Тогава можем да видим сцените, възпроизведени както в деня, в който са се случили. Това може да ви се стори изключително, но не след дълго, вашият народ ще възпроизведе сходни сцени. Единствената разлика ще бъде, че те ще са чисто фотографски и механични, докато ние не използваме нито една от тези процедури. 

Водачите на християнската мисъл толкова са се притеснили за тяхната диалектична вражда, че почти са забравили значението на един истински духовен живот. Всеки един от тях се стреми да попречи на другия да успее. Паралелно, Ориенталците толкова са се съсредоточили в езотеричната, окултна и научна страна на тяхната философия, че са оставили да се загуби нейната духовна страна. Ще дойде ден, когато някои от тези, които са развили механичната техника на фотографиите, ще достигнат до едно много високо ниво на съвършенство. Те ще бъдат първите, които ще  забележат истинският духовен смисъл, възпитателната стойност и печалбата, която човечеството може да извлече, и възможните развития. Тогава тази малка група ще има куража да направи още една стъпка в повече. Чрез тези фотографии, те ще прокламират финалното постижение. 

Актуалните процедури и техните автори, са разглеждани като напълно материалистични. Но те ще станат най-силният фактор за демонстрация на духовната истина. Ще бъде тогава дадено на хората, разглеждани като най-материалистични, от една най-материалистична раса, да постигнат раждането на истинската духовност. Вашите хора правят прогрес и ще постигнат начин, чрез който ще могат да възпроизведат гласовете на мъртвите, с още по-голяма прецизност, отколкото тази, с която го правят сега за гласовете на живите. Вие ще достигнете отчасти механично до резултата, който ние получаваме единствено чрез силата на мисълта. Ще надминете целия свят в това. 

Основаването на Америка е фигурацията на едно завръщане на бялата раса в своя дом, от където произхождат. Тази земя е едно от местата, където се е постигнало голямото духовно просветление в примитивните времена. Също е страната, където ще има най-голямо духовно събуждане. След малко време вие ще бъдете много по-напреднали от останалата част на света, в сферата на физиката и на механиката. Ще развиете тези науки до едно екстремно съвършенство, и ще видите тогава, че е достатъчно една стъпка в повече, за да достигнете до сферата на духовното. В този момент ще имате смелостта да направите тази стъпка. Една мисъл от страната ви потвърждава, че нуждата е майка на изобретателността. 

Нуждата ви е довела да се изправите пред задачи, които погледнати от пръв поглед, изглеждат невъзможни за реализиране. Начинът ви на правене ви е превърнал в големи материалисти, но с вашия начин на съществуване, това беше задължително, за да ви позволи да преживеете. Когато като нация, влезете в контакт с духовното царство, крачките ви в материалната сфера ще ви се струват като детска игра. Имате силни тела и бързи рефлекси. Вашата раса ще бъде като една светлина за другите нации. 

Учудвате се на идеята, че дедите ви са използвали конски коли и лоени свещи, тогава когато парата и електричеството са съществували около тях, точно, както те съществуват около вас. Ако те са познавали законите на физиката, са могли да се облагодетелстват в същата степен като вас. По-късно, като се върнете назад, вие ще се учудите разглеждайки сегашното ви положение. Ще откриете, че духовната сфера обгръща и доминира материята. Ще откриете духовните закони на духовния свят и ще извлечете печалбата, веднага след като се съобразите с тях.  Тези закони не са по-мистериозни от тези на механиката или на материята. Това, което изглежда трудно, ще започне да ви изглежда лесно. Ще триумфирате над духовните пречки така лесно, както триумфирате сега над механичните и материални пречки. Това е непрекъснатото усилие, което позволява да се постигне резултата.  

Междувременно, старецът беше избрал една таблета и я беше донесъл и сложил на една стойка. Нашата домакиня продължи: Много хора допускат голяма грешка, като не разглеждат уроците като един начин за кулминация. Когато резултатът е постигнат и напълно осветлен, те не разбират, че трябва да отхвърлят уроците и да продължат към кулминацията. Можем да направим известно време почивка и да класираме получените резултати в магазина, наречен подсъзнание. След което трябва да се захванем с уроците, които ни водят към следващата реализация. Но веднага след като новата цел е достигната, трябва отново да отхвърлим уроците. Стъпка по стъпка, така можем да стигнем до висшата цел. Уроците са само стъпала на стълбата. Ако искахме да отнесем с нас всичките стъпала, които сме изкачили, много скоро ще бъдем смазани под товара им. И освен това, няма да има повече стъпала за братята, които имат желание да ни следват. Оставете стъпалата за тях, в случай, че биха искали да си послужат. Те са ви помогнали да достигнете върха. Нямате повече нужда. Може да се спрете за момент да въздъхнете или да получите едно ново вдъхновение за продължението ви. В момента, когато това вдъхновение е дошло, сложете крака си на следващото стъпало и класирайте получения резултат в магазина. Ако кажете сбогом на всички уроци, които са ви довели до тук, можете да продължите пътя си без обвързване нито препятствие. Предположете, че наопаки, вие продължавате да гледате тези уроци, без да запазите виждането на целта. Без да си дадете сметка, вие ще сте фиксирали уроците в съзнанието си, на мястото на идеала, който е трябвало да ви донесат. Това може да ви накара да се забавите, да погледнете назад и да кажете: „Дали моите деди са дошли до целта по същият път като мен?“ Ако гледам в далечното минало бих казал да. Но ако гледам в най-близкото бъдеще, ще кажа не, тъй като те са дошли с пот на челото, а вие използвате собствената си сила, дадена ви от Бога. 

Ако се обърнете към вашите предци, вие ще започнете да ги обожавате още преди да го забележите. Ще стане така, че вашите творчески способности ще произведат това, върху което сте се съсредоточили. Ще живеете по техния начин, отколкото да живеете по вашия. Ще започнете да си приличате с тях, но няма да завършите техните дела. Ще започнете да изоставате, тъй като, живеейки чуждия идеал, няма да можете да направите същото нещо, което инициаторът на този идеал е постигнал. 

Трябва да напредвате или да се върнете. Няма среден път. Култът към предците е една от първите причини за деградацията на нациите. Този култ не съществува в Съединените Щати, ето защо ние мислим, че тази страна ще стане една голяма нация. В началото вие имахте съвсем малко гордост от предците ви, тъй като не трябваше да ги обожавате. Защото страната се основаваше върху вас. Вашият идеал беше да създадете една свободна страна и вие го реализирахте. Страната, която покорихте, нямаше нито крал, нито диктатор. Малко се интересувахте от начина, по който вашият прадядо е преживял животът си. Това, което беше важно, бе в какво ще посветите вие вашия живот. И тогава, вие се събрахте в множество, в името на една единствена цел. Вашата съвършена сила да създавате се е задържала в директна връзка с вас чрез вашия индивидуален Аз, съзидателната сила, която ви дава живот, което иска да каже, вие самите, Бог. След което, сте задържали погледа си съсредоточен в целта, и вие продължавате вашия път към реализирането на вашия идеал.

Нашата домакиня се обърна към таблетката и продължи: Върху тези таблетки е написано, че Бог е бил наречен Ръководен Принцип, Глава, Мисъл. Той е имал за символ едно изображение, което прилича на вашата буква „М“ и който се е наричал М-о-ох (M-o-oh). Преведен на вашия език, това би означавало директор, водач или конструктор. 

Този Ръководен Принцип е властвал над всичко и е контролирал всичко. Той създава първото същество, наречено Изразяване на ръководния принцип. Това същество е получило идентична форма като Принципа, тъй като Принципа е нямал друга форма, освен своята, за да се изяви. Това е било ръководният принцип на изразяването, външен от Принципа. Той е бил създаден пo образ на Принципа, тъй като той не е имал друга форма за модел, освен своята. Създанието получило всички атрибути на създателя си и имал достъп до всичко, което Принципа е притежавал. То е получило по-специално доминацията върху всичките външни форми.

Създанието имало значи формата на създателя си и неговите атрибути, със силата да ги изрази по същият съвършен начин като създателят си, с единственото условие да се държи в директно съгласие с принципа на създателя. Нито един от атрибутите на създанието не е бил разработен, но създателят е имал в мисълта си идеала, или съвършения план, предназначен да бъде изразен от неговото създание. Той го поставил в идеалното съвършено място, където то е можело да изрази, или да изяви външно, всички свои атрибути. 

Създателят значи не слага своето създание на Земята, преди да е реализирал всички съвършени условия за неговото развитие. Когато са били реализирани, създанието е било поставено в тези условия и е било наречено Господ Бог. Мястото, където то се е намирало, било наречено Моох, а по-късно Люлката или Майката. 

Опитвам се да изразя всичко това на вашия език, за да ви позволя да разберете. Ще видите детайлите по-късно, след като сте се научили да превеждате таблетките вие самите. Аз само направих да изпъкнат някои основни точки, за да ви служат за база на вашата работа при превода. Не вярвайте, че се опитвам да променя мненията, които вие сте могли да си създадете преди, след други медитации или други учения. Аз ви моля само да ги сложите настрана за известно време. Когато сте задълбочили вашите текущи изследвания, ще сте свободни да се върнете към всички предишни учения, ако това искате. Не искам да ви повлияя по никакъв начин. Всяко изследване е само външно, един начин да се стигне до едно заключение. Ако заключението не е получено, ако целта, която се търси не е достигната, уроците стават боклук, ненужен багаж, просто нищо. 

Превод от френски Цветанка Бернард

Следва

Thursday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019