16. Животът на Учителите 1-15

| Печат |

15.

 

 Напуснахме селото на другия ден сутринта, придружени от двама жители, които изглежда че бяха започнали духовно усъвършенстване. На третата вечер пристигнахме в едно селище, отдалечено на двадесет километра от това на Иван Кръстител. Много ми се искаше моите другари да разгледат на свой ред документите, които бях видял. Решихме да останем във второто село и Джаст ни придружи. Написаното им направи дълбоко впечатление и ни послужи да направим една карта, проследяваща пътуванията на Иван Кръстител.

Тази вечер, Учителят, който придружаваше четвъртата секция, дойде да прекара нощта при нас. Той ни донесе съобщения от първата и третата секция. Той е бил роден в това село и е пораснал в него. Неговите предци са съставили тези документи, които винаги са били пазени в семейството. Той принадлежеше на петата генерация от потомците на автора, и нито един член от неговото семейство не е преживял смъртта. Те всички са отнесли телата си с тях и можеха да се върнат когато поискат. Попитахме дали няма много да притесним автора на написаното, ако дойде да говори с нас. Учителят каза, че не, и се разбрахме, че срещата ще се състои същата вечер.

 Бяхме съвсем скоро седнали в стаята, когато един мъж, приличаш на тридесет и пет годишен, изведнъж се появи. Беше ни представен и ние му стиснахме ръката. Неговата външност ни остави неми от учудване, тъй като очаквахме да видим някой на по-възрастен. Той беше среден на ръст, с акцентирани черти, но по неговото лице имаше такова дълбоко изражение на доброта, каквото никога не бях виждал. Всяко едно от неговите движения показваше един силен характер. Една странна светлина се излъчваше от цялото му тяло.

 Преди да седне, Емил, Джаст, Учителят и чужденеца си задържаха ръцете в едно съвършено мълчание. Всички седнахме, след което чужденецът, появил се изведнъж в стаята, взе думата и каза: Вие помолихте за тази среща, за да разберете по-добре документите, които са ви били прочетени и обяснени. Аз съм наистина този, който ги е написал и запазил. Документите, които се отнасят до голямата душа на Иван Кръстител, и които толкова са ви изненадали, разказват за реалните събития на неговият престой тук с нас. Както е казано, беше един човек с големи знания и много интелигентен. Той разбра истината на нашата доктрина, но, очевидно, не можа никога да я разбере напълно, тъй като, ако го беше направил, никога нямаше да познае смъртта. Много често аз съм се намирал седнал в тази стая, слушайки Иван и моят баща да си говорят. Това е мястото, където Иван получи голяма част от образованието си. Това е мястото, където моят баща почина, отнасяйки своето тяло, на което Иван беше свидетел. Всички членове на моето семейство по бащина и майчина линия, са отнесли своите тела почивайки. Този преход означава, че тялото е духовно съвършено. Ставаме съзнателни за духовното значение на живота, за смисъла на Бог, до точката, в която разбираме живота по същият начин като Бог. Тогава ние се възползваме от привилегията да получим най-висши уроци и можем да помогнем на всички.

Ние не слизаме никога от това царство, тъй като тези, които са го достигнали, нямат желание да се лишат от него. Те всички знаят, че животът е един прогрес, едно напредване. Няма отстъпление, и никой не желае да се върне назад. Всички протягат ръка да помогнат на тези, които търсят светлината. Те изпращат непрекъснато послания в Универсала. Във всичките части на света има възприемчиви деца на Бог, способни да ги тълкуват. Това е преди всичко, за да направим този вид услуга, поради което ние желаем да достигнем това царство, това ниво на съзнание. Всички сме способни и желаещи да помогнем по някакъв начин. Можем да говорим на възприемчивите духове, да ги образоваме, и да повдигнем тяхното съзнание или директно, или чрез посредник. Правим всичко това. Но един посредник не може да работи заради другите или да ги влачи безкрайно. Те трябва да решат и да преминат в действие сами. Тогава сме свободни и се осланяме само на себе си.

Исус беше разбрал, че тялото е духовно и неразрушимо. Когато всички достигнат това състояние на съзнание и останат в него, ние можем да влезем във връзка с всички и разпространим сред масите учението, което сме получили. Ние се радваме на привилегията да знаем, че всеки един може да свърши същите дела като нас и да разреши всички проблеми на живота. Всички проблеми и усложнения ще се покажат в тяхната простота. Моята външност не е различна от вашата, нито от тази на хората, които срещате всеки ден. И аз не виждам никаква разлика между вас и мен.

 Ние го убеждавахме, че виждаме нещо безкрайно по-красиво в него. Той отговори: Това е смъртният, който се сравнява с безсмъртния. Вижте тогава божественото качество на всеки човек, без да го сравнявате с другите, и вие ще го видите подобен на мен. Търсете Христос върху всяко лице и вие ще ви се покаже това божествено качество. Ние избягваме сравненията. Виждаме само Христос във всички и във всеки момент. Правейки го, ние сме невидими за вас. Благодарение на перфектното ни виждане, виждаме съвършенството, докато вие с вашия несъвършен поглед, виждате несъвършенството.

Нашата доктрина ще ви изглежда вдъхновена по природа, докато не влезете в контакт с един Учител, способен да ви обучи, и да можете да издигнете съзнанието си до такава точка, че да можете да ни виждате и да ни говорите както в момента. Няма никакво вдъхновение в това да говорите или да се опитате да говорите на някой. Нашето учение води до това ниво, където можем да получим истинско вдъхновение. Но то идва единствено и направо от Бог. Оставяйки Бог да се изрази чрез вас, вие ще живеете с нас.

Идеалното изображение на цветето, с неговите най-мънички детайли, съществува в семето. Трябва един непрекъснат процес на подготовка, за да порасне семето, да се размножи, да разцъфти и се превърне в съвършено цвете. Когато вътрешното изображение е завършено в неговите последни детайли, цветът се появява в неговото великолепие. По същият начин, Бог държи в мисълта си прекрасното изображение на всяко дете, съвършеното изображение, чрез което той желае да се изрази.

В този идеален начин на изразяване, ние надминаваме много повече цветето, когато оставяме Бог да се изрази чрез нас, в зависимост от своя собствен идеал. Когато ние вземем нещата в свои ръце, тогава те се развалят. Тази доктрина важи за всички и не само за едно малцинство. Показано ни е, че ние не сме различни от вас по натура, а само по степен на разбиране.

Всички култове, секти на " изъм ", кредо, и догматични точки на виждане са добри, тъй като те водят накрая техните последователи към заключението, че съществува един общ фактор, реален и непознат, нещо, което не са достигнали. Или те ще разберат, че не са в контакт с активите, които им принадлежат по право, и на които те могат и трябва да бъдат законни собственици. Това е, което ще тласне човека напред. Той знае, че има нещо което трябва да притежава. Той не го притежава, но може да го притежава. Това ще го стимулира, докато стигне до целта си.

Ето как се постига напредък във всички области. Първо, идеята за прогреса е излязла от Бога и е въведена в човешкото съзнание. Човекът забелязва една цел, възможна за достигане чрез неговите усилия. И тогава започват неговите проблеми. Вместо да разпознае извора, от който идва идеята, той си въобразява, че идеята идва напълно от него. Той се отдалечава от Бог, вместо да остави Бога да изрази чрез него съвършенството, което Бог му подготвя. Той се изразява по свой начин и прави несъвършени нещата, който би трябвало да бъдат направени или изявени със съвършенство.

Ако човек осъзнаеше, че всяка идея е непосредствено, съвършено изразяване на Бог и незабавно я превърнеше в свой собствен идеал, ако би заглушил своя човешки глас и би позволил на Бог свободно и съвършено да се изрази, то той би успял да породи своя съвършения идеал. Трябва да разберем, че Бог превъзхожда нашите крайни разбирания и трябва да се откажем от тях. Само така човек ще се научи на съвършено изразяване. Човек трябва завинаги да се раздели с емоционалните си и ментални сили и да се научи да изразява Самия Бог, тъй като всички тези сили са създадени от човека и го водят в задънена улица.

Превод Цветанка Бернард

Следва...