15. Животът на Учителите 1-14

 14.

 

 Това село се оказа много интересно, тъй като в него се намираха много добре запазени исторически документи. След като бяха преведени, те като че ли ни предлагаха безспорно доказателство че Иван Кръстител беше живял там пет години. Имахме по-късно възможността да видим и да преведем други документи, които показваха, че той е престоял 12 години в тази област. Още по-късно ни показаха документи, които изглежда че доказваха, че той е пътувал с тукашните хора около двадесет години през Тибет, Китай, Персия и Индия. Имахме чувството, че можехме да следим неговите стъпки, водени от тези документи. Те ни заинтересуваха толкова много, че ние се връщахме в различни селища, за да задълбочим нашето изследване. След подреждането на получените документи, можахме да съставим една карта, показваща точния маршрут на пътешествията на Иван Кръстител. Някои събития ни бяха предадени с такива живи разкази, че ние се виждахме да пътуваме по същия път като Иван Кръстител, следвайки пътеките, които той е отъпкал в далечното минало.

Останахме в селото три дни, през които една голяма част от миналото се разкри пред мен. Можах да се върна в мъглите на времето и да проследя произхода на тези доктрини до истинското начало, в епохата когато всичко се излъчваше от единственият Извор на Субстанцията, тоест от Бог. Мога да разбера доктриналните различия, формулирани от хората, към които всеки прибавя своята собствена идея, вярвайки, че тя му е била разкрита от Бог, за да му принадлежи като собственост, представяйки си след това че той притежава единственото истинско послание, и че единствено той е квалифициран да даде това послание на света. По този начин човешките концепции са се смесили с чистите разкрития. От този момент нататък се прибавят материални концепции, от което се стига до разнообразие и дисхармония.

Можах да видя Учителите, солидно стъпили върху скалата на истинската духовност, виждайки, че човекът е наистина безсмъртен, не подлежащ нито на греха, нито на смъртта, неизменен, вечен, създаден по образ и подобие на Бога. Ако направим по-задълбочено проучване, ще разберем със сигурност, че тези велики хора са предали тази доктрина в абсолютно чиста през хилядолетията. Те не претендират, че знаят всичко. Не искат да приемем нещата, ако не можем да ги изпитаме ние самите, извършвайки същите дела като тях. Те искат да се докажат само чрез техните дела.

 След три дни бяхме готови да се върнем в селото, в което бях оставил моите другари. Мисията на Емил и Джаст в това село беше само да лекуват болни. Те биха могли без съмнение да направят пътуването и това до храма за много по-малко време от употребеното, но понеже не можех да се придвижвам по техния начин, те приеха моя.

Моите другари ни очакваха в селото. Те се бяха напълно провалили в тяхното търсене на снежните хора. След пет дни им беше омръзнало и бяха прекратили търсенето. По пътя на връщане, тяхното внимание е било привлечено от силуета на един човек, открояващ се на небето на една дистанция от хиляда и петстотин до две хиляди метра. Преди да го хванат в полето на техния бинокъл, човекът изчезнал. Те го бяха видели за много кратко време. Бяха запазили усещането за една форма на маймуна, покрита с козина. Те бяха се отправили бързо към мястото на появата му, но не бяха намерили никаква следа. Бяха прекарали цялата останала част на деня в разследване из околностите без успех, след което се бяха отказали от търсенето.

След като изслушаха моя разказ, моите другари искаха да се върнат в храма, но Емил ги информира, че ще посетим много скоро един подобен храм, след което те се отказаха от проекта си.

Много хора от околностите се бяха събрали в селото за да се излекуват, тъй като пратеници обикаляха навсякъде, разказвайки спасяването на четиримата отвлечени от снежните хора. На следващия ден участвахме в срещи и бяхме свидетели на няколко изключителни изцеления. Една млада двадесетгодишна жена, на която краката й бяха замръзнали предишната зима, ги видя да се излекуват. Можахме да видим как плътта й се възстанови пред очите ни, докато краката й станаха нормални и тя беше способна да върви нормално. Двама слепи си възвърнаха възможността да виждат. Един от тях, изглежда че беше сляп по рождение. Много доброкачествени болести бяха излекувани. Всички болни бяха впечатлени от думите на Учителите.

След събирането, ние попитахме Емил дали са се осъществили много реализации. Той отговори: Много хора са подпомогнати, което възбужда техния интерес. Някои започват духовна работа за известно време. Но повечето от тях бързо се връщат към старите си навици. Те измерват усилието, което трябва да направят, и то им се струва много голямо. Всички те живеят един лесен и безгрижен живот. Между тези, които претендират, че имат вяра, около един процент приемат работата на сериозно. Останалите се надяват на други да им помагат, в случай на трудност. Такава е съществената причина за техните неприятности. Те потвърждават, че могат да помогнат на всеки, който желае помощ, но са неспособни да го направят за който и да е. Могат да говорят за изобилие запазено в резерва за техните болни. Но за да се къпеш наистина в това изобилие, трябва да го приемеш и да го покажеш чрез себе си, извършвайки наистина творчеството на светия живот.

 

Превод Цветанка Бернард

Следва...

 

Thursday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019