12. Животът на Учителите 1-11

11.

 

Когато пристигнахме в това гранично село, валеше като из ведро и ние всички бяхме мокри до кости. Настаниха ни в удобно жилище, съставено от обзаведена голяма стая, извънредно топла и весела, и предназначена да служи за салон и трапезария. Един от нас попита от къде идва топлината. Нашата инспекция не ни разкри нито печка, нито отоплителен уред. Учудихме се, но не коментирахме много, тъй като започнахме да свикваме с изненадите и бяхме сигурни, че всичко ще ни бъде обяснено по-късно.

Тъкмо седнахме на масата за вечеря, когато Емил и неговите четирима приятели влязоха, без да знаем от къде идваха. И петимата се появиха в единият край на стаята, където нямаше вход. Това стана безшумно и естествено. Емил ни представи четиримата чужденци, и те седнаха на масата с нас, като че ли бяха у дома си. Преди да обърнем внимание, и масата беше покрита с хубави работи за ядене, но нямаше месо, тъй като тези хора не ядат нищо, което е притежавало съзнателен живот.

След ядене, един от нас попита как е затоплена стаята. Емил каза: Топлината, която чувствате в тази стая, произлиза от една осезателна сила, която може да бъде използвана от всеки от нас. Хората могат да влязат в контакт с тази сила на всякаква механична мощност, и да я използват под формата на светлина, на топлина, и дори за енергия, необходима за задвижването на машини. Това е, което ние наричаме една универсална сила, една божествена мощност предоставена от Отца в полза на всички негови деца. Ако я използвате, вие ще я наречете вечно движение. Тя може да върти всякакви машини, да извърши транспортиране без каквато и да е консумация на гориво, и да доставя също светлина и топлина. Тя e налична навсякъде, за всеки, без тарифи и без да трябва да се купува.

Един от нас попита дали яденето им идва направо от Универсалната Субстанция под формата на храната, която бяхме яли, по същия начин като хляба и провизиите, които получавахме до сега.

Емил ни покани да го придружим до жилището на неговите четирима приятели, на триста и петдесет километра от там. Ще видим също и майка му. Той каза: Майка ми е от тези, които така са усъвършенствали тялото си, че тя може да го вземе със себе си, да напредне, за да получи най- висшите учения. Тя живее непрекъснато в невидимото. И това е по собствена воля, тъй като получавайки най-висши учения, тя може много да ни помогне. За да ви стане по-ясно, ще ви кажа, че тя е напреднала дотолкова, че е достигнала Царството небесно където е Исус, мястото, което наричаме понякога седмото небе. Предполагам, че това място представлява за вас мистерията на мистериите, но няма никаква мистерия. Това е мястото на съзнанието, състоянието на душата, където всичките мистерии са разкрити. Когато го достигнем, сме невидими за смъртните, но можем да се върнем, за да обучим тези, които са възприемчиви. Връщаме се с нашето собствено тяло, тъй като то е така усъвършенствано, че можем да отидем с него където искаме. Посветените от този орден могат да се върнат на земята без да се прераждат. Тези, които са минали през смъртта, са задължени да се преродят, за да имат едно тяло на земята. Нашите тела са ни дадени духовни и съвършени. Трябва да ги виждаме и да ги поддържаме такива, за да можем да ги запазим. Всеки, който е изоставил едно тяло, за да отиде в регионите на духа, вижда, че му трябва да вземе друго тяло и да продължи да го усъвършенства.

 

 Преди да се вдигнем от масата тази вечер, ние се разбрахме, че експедицията ще се раздели на пет секции, като всяка една от тях ще бъде под ръководството на един от петимата мъже, които се появиха в стаята да вечерят с нас. Това организиране на нещата трябваше да направи възможно изследването на по-големи площи. То щеше да ни улесни работата и в същото време да ни позволи да проверим феномени като пътуване в невидимото и предаването на мисли от разстояние. Във всяка секция влизаха най-малко двама от нас с един от петимата Учители като водач. Секциите щяха да бъдат много отдалечени една от друга, но контактът щеше да бъде запазен благодарение на тези хора, които ни засвидетелстваха такова приятелство и не пропускаха нито една възможност да ни оставят да проверим тяхната работа.

Превод Цветанка Бернард

Следва...

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019