06. Животът на Учителите 1-5

 5.

 

Вдигнахме се по изгрев слънце и стигнахме същия ден до нашата точка на тръгване, пристигайки точно преди нощта. Устроихме нашия лагер под едно голямо бананово дърво. На следващия ден сутринта, Емил дойде да ни каже добър ден. На нашия дъжд от въпроси, той отговори: Не се учудвам на вашите въпроси. Ще ви отговоря колкото мога по-добре, но ще отложа някои въпроси до момента, в който опознаете по-добре нашата работа. Отбележете, че аз използвам вашия собствен език, за да ви изложа големия принцип, който служи за основа на нашите вярвания.

Когато всеки познава истината и си я обяснява правилно, не е ли очевидно, че всичките форми произлизат от същият извор? Не сме ли свързани неразривно с Бога, универсална субстанция на мисълта? Не образуваме ли ние всички едно голямо семейство? Всяко дете, всеки човек не е ли част от това семейство, каквато и да е неговата каста или религия?

Вие ме питате дали можем да избегнем смъртта. Ще отговоря с думите на Сидха (Siddha): Човешкото тяло е направено от една индивидуална клетка като телата на растенията и животните, които обичаме да наричаме по-млади и по-малко еволюирали братя. Индивидуалната клетка е микроскопична частица от тялото. Чрез един повтарящ се процес на растеж и разделяне, миниатюрното ядро на една единствена клетка, става един завършен човек, съставен от безброй милиони клетки. Те се специализират в различни функции, но запазват известни най-важни характеристики на оригиналната клетка. Можем да разглеждаме тази последната като носител на пламъка на животинския живот. Тя предава от поколение на поколение постоянния пламък на Бога, виталността на всяко живо същество. Линията на нейните предшественици е непрекъсната и идва от времето на появата на живота на нашата планета.

Оригиналната клетка е надарена с вечна младост, но какво става с клетките, които са групирани под формата на тяло? Вечната младост, постоянен пламък на живота, е една от характеристиките на оригиналната клетка. През времето на тяхното многобройно делене, клетките на тялото са запазили тази характеристика. Но тялото не работи като пазител на оригиналната клетка, освен през краткото време на живот, такова, каквото го разбирате понастоящем.

Чрез нашите най-стари възпитатели сме проникнали в истината за фундаменталната единица от жизнените реакции в животинското и растителното царство. Лесно е да си ги представим, учейки учениците си и държейки им горе долу този език: Гледайте това гиганстко дърво. У нашия брат дървото и у нас стадиите на виталния процес са еднакви. Погледнете листата и пъпките в краищата на най-старото бананово дърво. Не са ли те млади, млади като семето, от което този гигант се е извисил към живота? Тъй като техните витални реакции са същите, човекът може сигурно да се възползва от преживяното на растението. По същият начин, както листата и пъпките на банановото дърво са млади също като оригиналната клетка на дървото, така и групите клетки, които образуват тялото на човека, не са извикани да умрат от постепенна загуба на жизненост. Така както овула или оригиналната клетка, те могат да останат млади, без никога да увяхнат. Истината е, че няма причина тялото да не остане така младо и заредено със жизненост като оригиналното семе, от което е произлязло. Банановото дърво се извисява винаги, символизирайки вечния живот. Той умира само по случайност, вследствие на външна причина. Не съществува никакъв естествен закон за немощ, никакъв процес на остаряване, способен да атакува жизнеността на клетките на банановото дърво. Същото е и с божествената човешка форма. Не съществува никакъв закон за смърт или немощ за нея, с изключение на случайността. Никакъв неизбежен процес на остаряване на групите на човешките клетки не е способен да парализира постепенно индивида. Смъртта е значи една случайност, която може да бъде избягната.

Болестта е преди всичко отсъствие на здраве (на индуски: Santi). Santi е сладкият и радостен мир на духа, отразен в тялото чрез мисълта. Човекът обикновено страда от старческа немощ, изразяване, което крие непознаването на причините, които са патологичното състояние на мисълта и тялото му. Едно подходящо мисловно отношение позволява да се избегнат даже и случайностите. Siddha казва: Можем да запазим тонуса на тялото и да придобием естествен имунитет против всички заразни болести, като например холерата или грипа. Siddhas могат да приемат микроби без да бъдат болни ни най-малко на света.

Спомнете си, че младостта е семето на любовта, посадена от Бога в божествената форма на човека. Наистина, младостта е божествеността в човека, духовният живот, прекрасна, единствено живата, обичаща, вечна. Старостта е недуховна, грозна, смъртна, нереална. Мислите на страх, болка и скръб предизвикват грозотата, наречена старост. Мислите на радост, любов и на идеалното, генерират красотата, наречена младост. Възрастта е само една черупка, в която се съдържа диамантът на истината, скъпоценният камък на младостта.

Тренирайте се да придобиете едно съзнание на дете. Визуализирайте Божественото Дете във вас. Преди да заспите, имайте съзнанието че притежавате във вас едно тяло от духовна радост, винаги младо и хубаво. Мислете за вашата интелигентност, вашите очи, нос, вашата уста, кожа и за тялото на Божественото Дете. Всичко това е във вас, духовно и съвършено, сега, от тази вечер. Утвърдете това, което е написано по-горе, като го медитирате, преди да заспите спокойно. И сутринта, ставайки, убедете себе си на висок глас, казвайки си: "Е добре, мой скъпи Х…., има един божествен алхимик в теб".

Едно нощно преобразуване се извършва чрез силата на тези утвърждения. Духът процъфтява от вътре, насища духовното тяло, напълва храма. Вътрешният алхимик е провокирал падането на изхабените клетки и е направил да се появи златното зърно на новия епидермис, постоянно млад и свеж. Наистина, проявяването на божествената любов е вечната младост. Божественият алхимик е в моя храм, произвеждайки непрекъснато нови клетки, млади и прекрасни. Духът на младостта е в моят храм във формата на моето божествено тяло и всичко върви добре. Om Santi! Santi! Santi! (Мир, Мир, Мир!).

Научете се на меката усмивка на детето. Една усмивка от душа е една духовна почивка. Една истинска усмивка притежава една голяма хубост. Това е артистичната работа на безсмъртния вътрешен Учител. Хубаво е да твърдите: "Аз изпращам добри мисли на целия свят. Нека да бъде щастлив и благословен". Преди да започнете всекидневната си работа, потвърдете, че има във вас една съвършена божествена форма. "Аз съм сега както аз го желая. Имам ежедневно пред очите си моята великолепна същност, до точката да я превърна в изражение на моето тяло. Аз съм едно Божествено Дете, и Бог осигурява моите нужди сега и завинаги".

Научете се да вибрирате. Утвърдете, че безкрайната любов изпълва вашите мисли, че нейният съвършен живот прави цялото ваше тяло да вибрира. Направете така, че всичко да е блестящо и прекрасно около вас. Култивирайте духа на хумора. Наслаждавайте се на слънчевите лъчи.

Всичките тези цитати произлизат от Учението на Siddhas. Тяхната доктрина е най-античната, която е позната. Тя датира от милиони години, преди праисторическите времена. Преди дори човека да познае най-простите изкуства на цивилизацията, Siddhas са обикаляли, учейки чрез думите и примера си, най-добрия начин да се живее.

Йерархичните правителства са се родили от това учение. Но шефовете са се отстранили скоро от понятието че Бог се изразява чрез тях. Те повярвали, че те самите са авторите на произведенията… Загубвайки от поглед духовния аспект, и забравяйки че всичко идва от един единствен извор, Бог, те се проявили в един персонален и материален аспект. Собствените идеи на тези шефове провокирали големи разколи и едно крайно разнообразие на мислите. Такова е за нас значението на Вавилонската кула.

В продължение на векове, Siddhas са запазили откровението на истинския начин, чрез който Бог се изразява чрез всички хора и всичките негови създания, спомняйки си, че Бог е всичко и се проявява във всичко. И никога не отклонявайки се от тази доктрина, те са запазили големите основи на истината.

 

Превод Цветанка Бернард

Следва...

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019