03. Животът на Учителите 1-2

2.

 

 Нашата трета експедиция беше посветена на метафизични изследвания. За тръгването нейните членове се събраха в Потал, едно далечно малко индуско село. Аз бях написал на Емил, че пристигаме, но без да го информирам за причината на нашето пътуване, нито дори за броя на участващите. За наша най-голяма изненада, ние станахме свидетели как Емил и неговите придружители бяха организирали престоя на цялата мисия и знаеха плановете ни в детайли. Емил вече ни беше много полезен в меридионална Индия, обаче помощта, която ни оказа от този момент нататък, надмина очакванията ни. Цялата заслуга за успеха на експедицията е негова, както и на прекрасните души, срещнати в курса на пътуването.

Пристигнахме в Потал, начална точка на експедицията, късно следобед на 22 декември 1894. Началото на тази експедиция, най-запомнящата се от всички през живота ни, трябваше да бъде сутринта на Коледа. Никога няма да забравя думите, които Емил ни отправи в онази сутрин. Макар че не се хвали с английско възпитание и никога не е напускал Далечният Изток, той се изразяваше добре на английски.

Ето неговото изложение: Сутринта на Коледа е. Този ден сигурно ви напомня за раждането на Исус от Назарет, Христос. Вие трябва да мислите, че той беше изпратен да изкупи греховете и че той символизира големият Посредник между вас и вашия Господ. Вие викате Исус като голям застъпник пред един строг бог, понякога ядосан, седнал на едно място, наречено небе. Не знам къде се намира това небе, освен във вашето съзнание. Не ви се струва възможно да достигнете Бога, освен чрез намесата на неговия син, който е по-малко суров и повече любящ, този голям и чист Дух, който ние всички наричаме Благословения и за чието идване на света, напомня тази дата.

За нас този ден означава много повече. Той напомня не само идването на света на Исус Христос, той символизира раждането на Христос във всяко човешко съзнание. Денят на Коледа означава раждането на големия учител и възпитател, който е освободил човечеството от слугуването и материалните ограничения. Тази голяма душа идва на земята да ни покаже пътят към истинският Бог, всевишен, всесилен и всемогъщ в цялата му пълнота. Той ни накара да видим, че Господ е цялата Доброта, цялата Мъдрост, цялата Истина, всичко във всичко. Големият Учител, за чието раждане напомня този ден, беше изпратен, за да ни покаже по-добре, че Господ се намира не само навън, но и вътре в нас, че той никога не е бил разделен от нас, нито от което и да е от своите сътворения, че той е винаги един Бог справедлив и обичащ, че той е във всичко, знае всичко, познава всичко и съдържа цялата истина. Макар и да имам цялата интелигентност на всички събрани тук хора, не бих могъл дори слабо да изразя цялото значение, което има за нас това свято раждане.

Ние сме напълно убедени в ролята на този голям Учител и възпитател, и ние очакваме, че ще споделите нашето убеждение. Той е дошъл към нас, за да ни помогне да разберем по-добре живота, тук, на земята. Той ни показа, че всичките материални ограничения идват от хората, и че не трябва да ги интерпретирате по друг начин. Той е дошъл да ни убеди, че неговият вътрешен Христос, чрез който постига чудесата, е същият, който живее във вас, в мен, и във всички хора. Като се придържаме към неговата доктрина, ние можем да извършим същите дела като него, и даже по-големи. Ние вярваме, че Исус е дошъл да ни покаже още по-убедително, че Господ е голямата и единствена причина за всички неща, че Той е Всичко,

Може би сте чули, че Исус е получил първоначалното си обучение между нас. Възможно е и някои от вас да го вярват. Няма значение дали е дошло от нас, или е произлязло от едно директно откровение от Бога, единствен извор на всяко нещо. Когато един мъж е влязъл в контакт с една идея от Мисълта на Бог, и я изразява с думи, не могат ли другите да влезнат отново в контакт с тази същата идея в Универсала? Да бъдат докоснати от една идея и да я предадат на другите, не означава, че тя става тяхна собственост. Ако я вземат и я запазят, от къде ще имат достатъчно място, за да получат други? За да получим отново, трябва да дадем това, което сме получили. Ако го пазим, настъпва застой. Вземете едно водно колело и си представете, че изведнъж, от само себе си, то задържа водата, която го кара да се върти. Веднага ще спре. Трябва водата да тече свободно през колелото, за да бъде полезно и да създава енергия. Това важи и за човека. При контакт с идеите на Бога, трябва да ги изкаже, за да може да се възползва от тях. Той трябва да позволи на всеки да направи същото, за да израсне и да се усъвършенства като него.

Аз мисля, че всичко е дошло на Исус като едно откровение директно от Бога, както навярно е случая с големите ни възпитатели. Наистина, не идват ли всички неща от Бога и това, което един човек е могъл да направи, не могат ли и другите също да го направят? Вие ще се убедите, че Бог има винаги желание да се покаже и е готов да го направи, както го е правил за Исус и другите. Достатъчно е да имаме волята да го оставим да действа. Искрено вярваме, че сме създадени равни. Всички хора са едно. Всеки един е способен да извърши същите дела като Исус и ще го направи като му дойде времето. Няма никаква мистерия в делата му. Мистерията се намира само в материалните идеи, които си създават хората.

Вие сте дошли при нас малко или много скептични. Имаме вярата, че ще останете с нас, за да ни видите такива, каквито сме в реалност. Колкото до нашите дела и до резултатите от тях, ние ви оставяме свободата да приемете или отхвърлите автентичността им.

Превод Ц. Бернард

Следва...

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019