Алхимия на Сътворяването

15. Квантова Манифестация – Част 13

Печат

Марина Джакоби

със съдействието на Джо Пена

 

Квантова Манифестация - Част 13

за  ПРОЩАВАНЕТО

 

Здравейте, благодаря ви, че сте с нас. Здравей Джо!

 

Продължаваме с Квантовата структура. Ще говорим за Прощаването - от Сърце, защото ми бе предадено, че това познание е много съществено в сегашния етап на придвижване в Реалностите...

 

И то е, защото Сърцето е свързано със съвсем различна Времева Линия и нейната Холографска същност. Ако действате чрез сърцето в ежедневието си, вие ще започнете да се премествате и кристализирате Платформата на нещо съвсем постоянно, като позитивната Времева Линия, защото Негативността не може да съществува в позитивната линия - поради несинхронност на  честотите.

Затова каквото и да правим, трябва да го разглеждаме чрез тяхната честотност, а не чрез Емоциите. Ние участваме с емоциите си, защото те са също и честоти, но трябва да се самонаблюдаваме, съобразно позицията си в Квантовата структура - на коя страна да даваме превес - Позитивната или Негативната?! Така, че изпадайки в ситуация, която не резонира с нас, т.е. не я харесваме - трябва да се дистанцираме и й Благодарим: “Благодаря ти, че съществуваш! Но не искам да имам нищо общо с това. По този начин я неутрализираме и се откъсваме от негативните честоти на човека, който я е предизвикал. Това представлява “бариера” на Осъзнатост около теб - в Нулевата точка. От този момент ти започваш да изразяваш Позитивните си емоции по отношение на този човек. С това действие ти си неутрализирал вече негативните му емоции и започваш да вибрираш в позитивните честоти на новата - Положителна платформа. В Холограмата на положителното разрешение на ситуацията. Как ще се разреши въпросът - вие не можете да имате идея. Оставете се на Безкрайните възможности на Вселената да дойдат до вас, посредством Структурата, за да може да Манифестирате Позитивния резултат…

Това Познание е много комплексно и основно, затова ще продължавам да го изяснявам. Колкото повече го повтарям, толкова повече ще Кристализира в Съзнанието ви. Така, че при проблем - задържай позитивността си.

Знай също, че когато говориш, дори да е само на един човек - той в момента представлява цялата Вселена за теб, защото Вселената е Фрактална, всеки даден момент, до момент - и така до следващия… Точно в този момент, например, аз създавам планетата Земя и ви проектирам всички с мен. Ако се придвижа малко в ляво (Марина показва това с накланяне на тялото си) аз създавам мигновено - съвсем Нова Холограма с всички вас в нея. Така, че от пърата ми позиция - постепенно - до тази в ляво, аз всъщност създавам много Паралелни Реалности. И ако междувременно успея да задържа позитивната си емоция, аз я пренасям в Паралелните Реалности, с което те стават Позитивни (схема № 1, втория ред, една до друга с позитивен знак Реалности, свързани със стрелка).

 

Схема № 1

 

Холограмите им - реалностите са защриховани, съдържат позитивното отношение на всеки момент  - до момент и стабилизират Позитивността на Реалностите. Трябва да се упражняваме всекидневно, чрез самонаблюдение и контрол, при което постепенно и с постоянство - ще започнем да действаме от сърце.

Да си припомним, също, че между Реалностите се получава постоянно честотно колебание, в зависимост от нашите вибрационни честоти. Например, в следствие на понижаване на вибрациите ни, моментално ще се озовем в Първата хоризонтална линия с Негативния знак (схема № 1). Една различна Негативна Времева възможност.

В този случай (виж схема № 2), понижаването на честотите към негативност (първия ред), може бързо да се “корегира” като се повишат вибрациите и отново се възстанови Позитивната вибрация (втория ред), чрез вълнообразното колебливо движение между Реалностите. Но само ако го желаеш.

Схема № 2

В противен случай, с понижените си честоти ще продължаваш да се придвижваш - в Паралелните, една до друга Негативни реалности (първия ред в схема № 2) и стабилизираш Негативната времева Линия. И то защо? Защото през повечето време си бил в нея. За това вече говорихме подробно в първите Уебинари. Споменавам го в случай, че трябва да се върнете малко и припомните някои детайли…

А сега да уточним, защо Прощаването в това Познание е от толкова голямо значение. В различните структури на Реалностите, които създаваме, ние присъстваме и в много наши Версии в тях, според ситуациите на Споразуменията ни. Също така и платформите ни са различни, в зависимост от това с кого влизаме в контакт.

А какво да кажем за Кармата, която е акумулиране на честоти, извън Баланса на Сърдечната Структура. Т.е. извършваш неща извън интереса на другите (негативната Времева линия в първия ред на схема № 3).

 

В такъв случай, с помощта на водачите си разбираш, че си натрупал повече негативност. Тогава  решаваш, че искаш да отидеш да се учиш, и се реализираш в друга Холограма (защрихованата - втория ред на схема № 3 с положителен знак), която си създал за себе си, за да научиш позитивни неща.

Започваш да играеш “Играта”, за която аз непрекъснато повтарям, и самата аз използвам като убеждение за себе си, особено в трудни ситуации…

Схема № 3

Холограми сме, в Холограмата сме и трябва да Играем - създавайки “Играта”.

 

По този начин изграждаш позитивния си опит и каквото и негативно да си акумулирал (първия ред) - го трансформираш в позитивност (втори ред, в ляво, схема № 3). В този случай - всички, които са били с теб в негативния ти опит, ще се появят сега и ще те Предизвикват с Негативност в твоята Позитивна Линия, защото е свързано с небалансираната Сърдечна чакра на Съзнанието ти (сърцето най-отгоре на схема № 3). Ти разбира се имаш възможност да си отмъщаваш на този човек или хора, задържайки се в Негативната честотност или се установиш с позитивност - в Позитивната Времева линия. И защо е всичко това? Защото искаш да се Възвисиш.

Трудно е за вярване, но всяко Съзнание иска да си повиши честотите и се придвижва нагоре, към Реалности с все по-малка плътност. Но, за да знаеш как да осъществиш всички това - трябва да си наистина добре запознат с Квантовата Манифестация… Трябва да се изчистиш от негативността. Трябва да слушаш сърцето си, а не да действаш съгласно вярващата система и догма, която е проникнала в теб… Много религии проповядват - “Око за Око”, но това създава само Повторение на същите негативности, и ти се озоваваш отново в негативна Холограма. Така, че с тази негативност как ще направиш преместването си към Позитивността?

Трансформацията е единствения начин - от момент до момент - така, че всичко което си акумулирал, всяка частица да бъде трансформирана -100 %, а не 99%, което вече знаете. Така, че и най-малките детайли трябва да бъдат фиксирани. А това може да отнеме и няколко Животи?! В зависимост от това как усвояваш и се справяш с проблемите - в училището - Живот.

Това включва и само-наблюдението, питайки се постоянно дали си взел изпита, дали всичко е по-различно от предишните пъти? Или пак си попаднал в негативност за дълго време?

Да разгледаме следния пример: Някой се е отнесъл лошо с теб и ти е толкова трудно и криво, че не знаеш дори как е възможно да му простиш. Обикновено желанието да “научиш човека как да се държи с теб” е доста силно. И ако го направиш - ти всъщност отнемаш от енергията на този човек. Това разбира се е погрешно - от позиция на Квантовата Структура, а не от позиция на вярващата система, че трябва да се защитиш и покажеш колко си засегнат…

Но ако цял живот си научен да отмъщаваш, в името на Правдата, това, разбира се става Вярващата ти система (втори ред в схема № 3, негативната реалност до първата положителна). И ако продължаваш да реагираш негативно, съгласно с разбиранията си - то ще ти се върне, но това съвсем не означава, че непременно от същия човек.

Неприятностите ще продължават да идват от различни места, поради Безкрайните Възможности на Квантовата структура (знака за безкрайност най-отгоре на схема № 3). Квантовата Структура буквално  имитира негативните честоти (вълнообразната стрелка от позитивната към негативна Реалност), които продължаваш да излъчваш. И … получаваш това, което продължаваш да проектираш!

Но ако осъзнаеш действията си, и искаш - можеш да  Благодариш, с което моментално се оказваш в Нулевата точка. В нея - вече си в състояние на Трансформация и Неутрализация на негативността. И можеш да Простиш на този, който ти е причинил неприятностите. Например, ако някой те е наранил в детството ти, трябва да Неутрализираш спомена, защото това е част от урока ти.

Всъщност това, което правиш е, че носиш болката, от негативността в миналото, внедрявайки я в сегашната си Позитивна линия (виж в схема № 3 стрелката от първата негативна линия към сегашната ти позитивна). Първият ред е дадената, Негативна Времева линия, а втория е - Позитивната холограма на Настоящето. Те нямат нищо общо по между си. Моят въпрос е: - “Защо ти трябва да носиш негативния товар  на гнева си от миналото и внедряваш неговата честотност  - в Новата Платформа, страдайки при това?”

 

Схема № 4

 

Виж стрелката в схема № 4 със знака HZ в ляво, за честотност и със спирала около нея, като знак за спомени.

Повтарям, че двете Платформи нямат нищо общо - те са съвсем различни Реалности! И това, което трябва  да направиш е - чрез Нулевата точка на състояние, да изразиш Признателност, с което спираш (неутрализираш) негативните честоти от едната Реалност да се прехвърлят в  - Новата ти платформа на настоящата Холограма. И с  упоритост - да продължаваш да Трансформираш - позитивност до позитивност, като се стараеш да отхвърляш връщащите се негативни спомени.

Разбираемо е, че те се връщат, защото наистина са проникнали дълбоко в теб, поради дадените в миналото емоционални обстоятелства, като малтретиране, изнасилване и т.н. Но въпреки това ти продължаваш, да изразяваш постоянна Благодарност към случилото се, да - Благодарност, и то от сърце - с цел Неутрализиране - до момента, докато спомените избледнеят съвсем…

Чрез плач и внимание към спомена - ти само го Засилваш и Увеличаваш въздействието му върху теб. Защо? Защото всичко се връща на принципа на Обратната Осмоза ( възела-примка под знака на Безкрайност в схема № 4). И то се пресъздава отново и отново…

 

Бележка на преводача:

Поради обширния материал на Уебинар № 13  за “ПРОЩАВАНЕТО”, се наложи той да бъде разделен на две части. 

Очаквайте неговото  ПРОДЪЛЖЕНИЕ     

 

Tuesday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019