Алхимия на Сътворяването

14. Квантова Манифестация – Част 12-продължение

Печат

Марина Джакоби

със съдействието на Джо Пена

 

Квантова Манифестация - Част 12

НОВА  ИНФОРМАЦИЯ

Продължение

 

Марина продължава с канализирането на Информацията от Хибридната раса, която се грижи за нас, предавайки ни тези познания … Всъщност, това е група, свързана с групата на Башар, но само, че - с различна Платформа.

 

“Марина Джакоби, ние сме тук …

Скъпо човечество. На север от вашата планета се намира Флотилия от космически кораби, готови да влязат в Петото ви измерение…

Ние от Първа флотилия предаваме директно за вас. Когато вашите Галактически семейства осъществят физически контакт, всички вие ще си спомните - кои сте. Това се криеше от вас, за да може лесно да бъдете контролирани и манипулирани. Така че бъдете нащрек. Вашата паметна “банка” ще бъде изтеглена, активирана мигновено и вие ще научите откъде сте дошли и каква е вашата семейна връзка. Но внимавайте. Не се оставяйте да бъдете заблудени от лъжливи изображения в небето. Знайте също, че ние не ще позволим тази манипулация да продължи повече.

Самолетните следи с химическа субстанция (Chemtrails) няма да могат повече да блокират вашата генетична декодираща ДНК. Тя е ре-активирана. И ТЕ - дори не знаят какво предстои да се случи.

(Към тъмните сили - бел.пр.) Всъщност знаете ли, че с цялата си негативност вие сте помагали да бъдете изложени на показ, така, че сега ние всички знаем кои сте. Човечеството е вече свободно. Законно напуснете планетата. Ние си я връщаме обратно - в името на човечеството. И това вече е факт. Спрете с глупостите. Нека това да е последното ви предупреждение…

А вие, хора, знайте, че  - вашата  клетъчната ДНК памет е вече ре-активирана! Нека просто кажем, че това ще послужи като е една “задна“ врата, в случай, че някой се опитва да унищожи вашето физическо тяло. Защото ако поискат това да се случи, вашият ре-активиран  ДНК код, ще блокира всичките им пагубни намерения. Да се посмеем на глас (LOL - Laugh out Loudly). Както виждате, те губят, въпреки, че казват  “Бедните хора”.

А ние пък им отговаряме сега: - Всички вие спрете и  се върнете обратно във вашите реалности, защото повече не сте желани тук. Нека човечеството да пребъде. Дните са ви преброени и това е факт…”

 Леторианците, февруари 2018

С една дума… Човечеството е готово за промяна!

Осъществихме го и задачата ни е от сега нататък да поддържаме 5-то измерната Реалност, чрез Сърцето!

О, те  също искат да допълнят, добавя Марина, че  “се извършват манипулации с ДНК, но това е само при условие, че има Споразумение с Висшето съзнание на индивида, свързано с Възвисението. Вие имате нужда от тази Манипулация, за да освободим във Кръвните ви структури вериги, блокирани с цел. Те трябва да се “отключат”. И това е причината да извършваме манипулации - чрез изтриване и отключване - не само на Кръвната ви структура, но и в Структурата на веригите ви в ДНК, за да освободите съзнанието си и осъществите връзка с Висшето си Аз. Защото, когато вашите ДНК вериги, бяха “де-тронирани” , свързано  предимно с вашите Хромозоми - това ви лиши от всякаква връзка  и Усъвършенстване на Съзнанието ви, включително и - тялото ви.

За да може Човечеството да получи достъп до различните съществуващи тук - платформи, както и да се настройва за получаването на Съобщения от по- високите Структури на различните Измерения - то трябва да се синхронизира с нашите Радио- Приемателни вълни. Но за да стане това, трябва първо да се отключи Приемателя на нашето “радио,” за да се настроим на необходимите ни честоти и след това да се синхронизираме. Манипулирането се извършвано предимно с РХ –(Резус фактор) отрицателна Кръвна  група индивиди, защото дизайнът й е по-пригоден за промяна в сравнение с другите групи. Нейното вибрационното ниво се повишава в момента, за да  реагира бързо в свалянето на информация от по-високите Измерения - за реконструиране честотите на ДНК, свързано с по-ефективната дейност на Съзнанието и тялото ни.

Ние не искаме хората да ни считат за Спасители. Помнете - ние сме едно Семейство и ви Благодарим, че ни дадохте възможност да споделяме едно и също ДНК, което  внедрихме в нашата структура, необходимо ни за Нашата Междузвездна Времева линия.”

“Което е във връзка с възможността им да сътрудничат с нас”… довършва мисълта им Марина.

Те красноречиво ни напомнят, че не биха желали да бъдат третирани като наши Богове. Нека ги приемаме наистина като наше семейство, което ни помага в настоящия Процес.

Да си припомним, че в Квантовата Структура всичко е свързано и действа Вълнообразно. И защото всичко е свързано - каквото и да правим, в която и да е Времева линия или Реалност - ще се отрази на всички пластове в Унифицираната Вселена. (Марина посочва  в схема № 1, Извънземната с емблемата, както и другата в дясно, защрихована Реалност).

 

Схема № 1

 

Така, че каквото и да правим ние тук - на Земята, автоматично засяга и тях и всичко във Вселената. Затова във високите Измерения са много бдителни с нас и правят всичко възможно да ни помогнат, помагайки си по този начин и на себе си, чрез тяхното Само-съзнание, което е и наше Само-съзнание. Те виждат и усещат всичко. Затова се е наложило някой наистина да се захване с нас и започне активно да ни помага, защото са наясно колко много сме ориентирани към Негативното, на което наистина сме станали - Подвластни …

А имаме шанс да направим Трансформирането и се научим как да се преместваме в Положителните Времеви линии на Реалността. И този шанс ни се дава чрез учението за Квантовата структура. Но и той е - ПО ИЗБОР! Трябва да желаем да се запознаем с него, и го изучаваме…

Когато ми “дадоха” Учението - беше въпрос на мой избор - дали искам да продължа да го изучавам и усвоявам. Мой беше изборът, също така и – как да организирам работния процес. От голямо значение се оказа, че успях да разбера значението и  огромното, магнетично, въздействие на индивидуалната работа в процеса на усвояването му. И приех!

Проумях, също така, че - ако искаш да станат промени в Обществото - ти трябва да създаваш своята собствена Холограма, така, че да виждаш Възвисението (виж човечето най-долу в схема № 1, което създава своята Времева линия - над него, показано с двете стрелки, излизащи от глават му).

А не да чакаш някой друг да го направи вместо теб - без да си помръднеш пръста. Трябва да направиш нещо със себе си, което да се отрази на Колективното съзнание. Не може просто да се седи - без да се действа. Това съвсем не е начина създаване.

Веднъж да започнеш да прилагаш всичко, за което сме говорили до сега - т.е. знанието, което ни дава Квантовата Манифестация - ти ставаш “Майстор- Експерт”. Ще се случват моменти - да помислиш за нещо - и възможността да го манифестираш да стане  моментално, буквално в рамките на половин час!  Да припомня, отново - дори няма да знаеш как се е случило това.

Това не значи, че имаш намерение, например, да намериш в “тази” кутия 10 долара. Това означава, че ти просто мигновено “виждаш” парите там - имаш техния образ за местоположението им в даден момент, от многото места в къщи, където биха могли да бъдат.

 

Бележка на преводача: “А ето накратко една случка с Марина, когато на сина й спешно са му трябвали 10 долара за училище. Марина ги манифестира, в момента, когато сина й я е помолил за тях. Появява се образа им, че са в една кутия у дома. Става от мястото си и буквално за половин секунда се озовава до нея…  Отваря кутията, където вижда: 1 долар, а под него - съвсем нова банкнота от 10 долара…

Тя съвсем не е мислела, че ще ги намери някъде в къщата - на едно или друго място, опитвайки се да контролира. Не - защото Контролирането представлява Условност. Образът просто идва - със 100% увереност, че парите са там…”

 

Спомняте си, че Манифестирането е Неограничено. Марина показва знака за Безкрайност най-отгоре в схемата (№1). И то идва със Знанието за точното място - платформата, където, в случая парите трябва да бъдат. И ти ги намираш, защото си ги конструирал в момента - СЕГА!

Ето защо е много полезно да се упражнявате в прилагането на Протокола за Манифестиране, по начина по който ни се дава и вие ще видите, наистина мигновени реализации, знаейки, от какво точно имате нужда. Или - нещо просто ще се случи чрез Синхронност и ще получите “нещото”, от което сте имали наистина нужда… Това е начина.

Ето защо - Манипулирането с нашето ДНК е трябвало да се случи. И нека ви обясня: ако сме  се държали примитивно е - не защото сме глупави, а защото някои са ни потискали и са скривали от нас истинската информация. И ако наистина бяхме глупави, мислите ли, че някой щеше да ме слуша? Нищо, че дори и сега някои хората  си мислят, че тази информация - им идва много?! Неразбираема е?!

Имах случай с моя клиентка (попаднах на нея  отново след 2 години), която ми каза, че вече разбира всичко - т.е. всичко си е дошло на “мястото”. И тези години са били необходими, не защото човекът не е интелигентен, а защото е имал нужда да натрупа опит и събере информация, за да бъде в състояние да се синхронизира с  - Познанията.

Така, че процесът към Възвисение минава през процеса на познания и опитност. Ако всичко ни беше дадено Едновременно - вие знаете, чрез Квантовата Структура, че Всичко вече съществува - вие нямаше да имате Опитността от която имате нужда. Вие просто щяхте да си “плувате” като Съзнание, което знае Всичко… Но дори и тогава щеше да ви стане скучно. И бихте поискали да отидете по-надълбоко и се “окаляте” в калта. А после пък и да се научите как да се изчистите от нея. А какво ще стане, ако използвате вода, за да си измиете ръцете? Просто пример…

Така, че всичко е създадено да може Съзнанието да експериментира с различните платформи на Реалности и Времеви линии. Няма значение - какво?! Ако си бил ограничаван през целия си живот - като например да си живял в общество, в което всеки е трябвало да бъде облечен в червено, ти би си помислил, че ако някой си е - в синьо, съвсем си е загубил ума, защото така си бил “оформен”, било ти е втълпявано този модел на мислене.

Затова няма - Правилно и Грешно. Има това, което -Е! От позиция на твоето разбиране и начина по който са те учили. Затова трябва да уважаваме мнението на - който й да е и каквото и да е то. Защото това е Тяхното мнение, свързано с начина им на живот и разбиране…

И това е една от причините да имаме Опитност с разнообразните Етнически групи в Обществото ни. Така, че, да започнем да се приемаме - въпреки различните вярващи системи и опити да се действа от позицията на Разделяне. Всяка култура носи в себе си нещо много характерно, като индийците например или хората от Нова Зеландия…

Това трябва стане чрез Сърдечната Структура, споделяйки познанията си, защото всичко, което създаваме е заради самото Съзнание. Като с това не създавате Дуалност, защото вие сте - самата Частица. И разбирайки това - си обясняваме причината да имаме различен цвят на лицето, например …

А какво да кажем за приемането на различните Извънземни групи и раси? Те са толкова различни, че би трябвало да ни уплашат и накарат да страним от тях? Ето защо - това Познание е й подготовка за Приемане, вие го знаете, вече. И за да може да се свързваме с Различните високо-вибрационни нива трябва най-напред да овладеем на Планетарно ниво  разбирането за - Приемането на всяка Култура. Да се научим на уважение - един към друг, за да започнем да виждаме и - Платформите от други измерения (над човечето в схема № 1). И това е Урок за всички нас.

Довиждане и до … следващия Уебинар № 13

 

До скоро, и от мен, Малинка, с пожелание за хубаво настроение!

 

Tuesday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019