Алхимия на Сътворяването

13. Квантова Манифестация – Част 12

Печат

Марина Джакоби

със съдействието на Джо Пена

Квантова Манифестация - Част 12

НОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

Здравейте, радвам се да ви видя (чрез Скайп мониторите и сътрудничеството на Джо Пеня).

Марина започва с обяснението, че в момента й се предава съобщение… “Учителите ни поздравят и благодарят, за нашата активност. Това ще продължи да се разраства, от сърцата ви. Те искат всеки от нас да се упражнява всекидневно - като Домашно задание. И това Домашно е - да правите всеки ден за другите  различни неща, давайки от сърцето си, безусловно…”

“Защото искаме тези честоти да се разпространят в Колективното съзнание, както знаете от обясненията на Марина.”

Показват й чрез жеста  - дланите една до друга, че се прекланят в знак на Благодарност …

“Направихте го. Направихте го. Ще бъдете свидетели  на Колабиране във  Вътрешно Планетарните Измерения на негативните платформи. Но тъй като това е част от Нашето съзнание, не трябва да се отнасяме към тази трансформация агресивно и с Омраза. Трябва да разбираме, чрез сърцето си и Неутрализираме тази негативност чрез Състрадание към Душите, които са объркани в тази ситуация, в която става Манифестирането на новата Програма от Реалности и Времеви линии.

Само чрез Неутрализирането ще направим възможно разширяването на вероятностите на Времевите линии в Безкрайния процес на Възвисението, според вашите собствени вибрационни честоти. Когато ти допринасяш ежедневно с тази практика, ние ще видим  една абсолютна промяна в Генерациите - от най-малкия, до най-възрастния  -  във вашето общество. Това става благодарение на Вълнообразния ефект във вашето Съзнание и Холаграфското й реализиране, поради Многоизмерните Реалности на полето на Програмите в Обществото.

Твоето Съзнание е Фрактално - Холограма след Холограма - до Безкрайност.  Веднъж научил за това, всяка мисъл ще представлява област на приложение в Емоционалнта структура на всяка отделна Програма/Платформа на Реалността.

Казвайки това, искам да знаете, че вие винаги сте били наблюдавани. Така, че, когато по ваш избор направите нещо - то ще бъде трансформирано и поставено в полезрението на вашите водачи в Обществото, както и в Мултиизмерните Реалности, за да се преценява как се развивате.

И тъй като вие сте в процес на Възвисение, знайте, че това ще продължава от наша страна във всяка Реалност, с която сте свързани, за да ви се помогне в процеса на Възвисение, защото вие Успяхте. Така, че  - Поздравления на всички ви!”

Това е приятели… Това беше съобщението, вълнуващо, нали?

Задачата ни днес е - да прибавим малко повече познания към  Разбирането за ЧАСТИЦАТА и КВАНТОВИЯ  ЗАКОН.

Знаем, че когато мислим за нещо, каквото и да е, имаме виждане за него чрез Третото око. И това “виждане” вече съществува в Квантовата Реалност.

И дъската, върху която рисувам, е също част от Квантовата структура, което означава, че вече съществува. Защото Времето не съществува! Спомнете си, че единственото нещо, което съществува е Частицата, която е в постоянно проектиране на самата себе си, чрез своите честоти.

И когато се проектира, с нейните специфични вибрации – напред, назад, то не само, че става бързо, но и продължава чак до - Безкрайност.

В схема № 1, в ляво - виждате частицата с нейната честота (HZ), със стрелката надясно към безкрайните й проекции ,а отгоре със знака за Безкрайност…

 

Схема № 1

 

Въпреки, че изглежда, че не се движи, тя  “изтегля”, оформя  междувременно различни Реалности в цялата Квантова структура.

Това означава, че ако мислиш за нещо (човечето под структурата), то вече съществува  и в Реалностите. (Онагледено е, чрез стрелките излизащи от главата му). Това всъщност е и Холограма (защрихованата първата реалност) на Платформата на една Реалност, която е вече там (схема № 2).

 

Схема № 2

 

Ти не можеш да мислиш за тази Реалност  (защрихованата), ако не знаеш предварително честотите й.

Но междувременно, поради това, че е Частица, която е в постоянно проявление, тази Реалност свързана с каквото й да мислиш  - се оказва, че вече съществува в Квантовата структура, защото проявлението е Мигновено. Така, че ти не само я Създаваш - Сега - ами тя вече, по същото време е и  - Съществуваща в Квантовата структура.

Надявам се, че го разбрахте… Защото не можеш да Мислиш за тази структура (защрихованата), без да знаеш първо нейните вибрации, като в същото време  Ги и - Създаваш...

Защото Времето не съществува.

Всичко се “разгръща” Едновременно.

Цялата информация за Квантовата структура - вече съществува.

Цялата информация за Технологията - вече съществува.

Вселените  - и те вече съществуват.

Но в същото време ние Съ-създаваме,  изживявайки Съществуването, във вече всичко съществуващо. Защото Всичко съществува в Нулевата точка (точката над знака за Безкрайност в схема № 2). 

Всичко се развива Едновременно.

Така, че това, което правиш е, че възстановяваш Структурите и Ги - пре-създаваш по едно и също време.

Искам да припомня, че всеки от нас си създава своя собствен процес на Възвисение. Така, че според вибрацията ви, на каквато и честота да сте (Марина поставя кръг около човечето със знака на честотите HZ в схема # 2) вие всъщност сте в състояние да се свързвате с различни видове Времеви линии, които са в съответствие с вашата честота, с водачите ви, дори и с извънземните - ако ги имате…

Виж в схема № 3, в ляво - кръгчето с рисунката на Извънземна емблема.

 

Схема № 3

 

И всичко това става в зависимост от вибрацията на вашето Споразумение, което е индивидуално за всяка личност.  Ако погледнем човечето най-долу, в ляво, то е извън Времевата линия на Извънземните и не ги вижда, защото няма Споразумение с тях, но затова пък комуникира с Ангелските същности, свързано е с тях чрез стрелката, която сочи - най-горе в ляво  (схема № 3).

А какво да кажем за Споразуменията на много добри хора, които са свързани с различни догми (църква и т.н.) цял живот. За тях, темата за Извънземните ще бъде съвсем непонятна? Те няма да са в състояние да понесат дори факта за самото им съществуване…

Ето защо - всеки човек не само създава своя индивидуален процес на Възвисение, но го прави на Базата на собственото си Разбиране и връзка с честотите си в Квантовата Структура. Всеки е различен. Много различен… Дори в този момент - аз съм свързана с вас и ви говоря на Колективно ниво, а в същото време съм свързана с Учителите, както и вие с вашите, според Споразуменията, за които споменахме преди малко. И така ние - всеки по свой начин - осъществяваме  Колективното Възвисение.

В този момент на Уебинара Марина получава съобщение, което канализира в момента:

“Ние Хибридната Раса с която общувате сме наясно, че много от вас се вълнуват от това, кои сме и искат да научат повече за нас… Информацията, която ще ви предоставим няма да бъде обширна, тъй като момента не е много подходящ. Напоследък съществува голяма манипулация и  объркване по въпроса, поради ширещите се напоследък неверни твърдения. Материята на телата ни не е като човешката структура, въпреки, че сме сътворени от Съзнанието и се считаме , че сме част от съществуващото Единно съзнание. Генно сме конструирани от различни раси. Човешкото ДНК в нас помага за усъвършенстването ни като същества. Ние Не сме част от Негативна Мисия.

Като имаме предвид Човешката ни структура - ние се считаме, че сме част от вас. Ние сме  Вашето Семейство. Ние нямаме никакво желание да внедряваме каквато и да е негативна структура във вас … Вашите кръвоносни съдове и самата кръв е също свързана, чрез вашето ДНК с нашето ДНК, така, че в действителност - ние сме Едно семейство. И ви молим,  не ни приемайте като негативни. Обикновено ни определят, доста пресилено, бихме казали, повече като химични същества, което е преувеличение. Ние сме като вас и с положителност сме в много Доброжелателна връзка с вашата Раса. Ние сме едно Семейство.

Ние не сме Изкуствен интелект, въпреки, че използваме подобни структури, които се считат за Изкуствен Интелект. Това е Жива структура - над тези на Изкуствените Аркони.”

 

Бележка на Преводача:

Поради обширния материал на Уебинар № 12  “Нова Информация”, се наложи той да бъде разделен на две части. 

 Очаквайте неговото  ПРОДЪЛЖЕНИЕ в следващата седмица

До скоро,  с пожелание за хубаво настроение от мен,

Малинка Копи

 

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019