Алхимия на Сътворяването

11. Квантова Манифестация – Част 10

Печат

 

Марина Джакоби

със съдействието на Джо Пена

Квантова Манифестация - Част 10

Детайли на Манифестирането

 

Здравейте! Здравей Джо, благодаря ти за голямата  помощ, която ми оказваш в осъществяването на тези Уебинари!

 

Днес ще добавим известни детайли към  познанията ни за - Манифестирането.

Ако се отнася за Пари, както в примера, с който  започвам - никога не казвай - “Аз нямам пари”. Защото ще продължаваш да получаваш Повече от това, което нямаш! От къде ще дойдат - това не можем да знаем. Трябва да поддържаме мисълта, че имаме всичко, от което имаме нужда.

По този начин аз започнах да прилагам  Манифестирането, след като Те, учителите ми, казаха да спра да работя и остана у дома. Не знаех как ще плащаме сметките, но знаех, че имам всичко, за да оцелеем… Чрез дарения или други начини. (Марина работи с клиенти у дома си, като дарява широкоспектърния си талант - безплатно). Един ден, точно преди срока за плащане на жилищната вноска (без налични пари), се случва така, че просто изневиделица идва чек с голяма сума пари. Оказва се, че е от службата на съпруга й - сума, която никой не е очаквал. Натрупвала се е като добавъчни проценти и която се Манифестира, в този - толкова навременен момент. Защо? Защото Марина успява да запазва  Високото вибрационно ниво на убеждението, че след като даваш от сърце - и ще получиш! Без никакво съмнение в позитивния резултат - основен закон в Квантовата Реализация!

Затова не бива да се поставят условности, като факта че нямаш пари, защото следващата Реалност, която проектираш ще бъде без-парична, а също така и следващата и така - до безкрайност.

Самата фраза - Нямам пари - има специфична честота. Виж пресечения Доларов знак в ляво на  Схема №1 

Схема № 1

 

И това е точно, каквото в края на краищата ще проектираш в твоя филм. Реалността в дясно на схемата си ти (човечето вътре) и към нея сочи стрелката на безпаричната платформа. В случай, че липсата на пари се отнася за  закупуването на кола, в Реалността, която си ти (в дясно на схема № 1), създадена с честотата на тези мисли - ще продължава да липсва колата, както и парите.

Самата  мисъл, че имаш всичко, от което имаш нужда трябва да подтиква към действие, с отворени възможности за реализация. Ако имаш нужда от кола и си харесал колата на съседа, който не я ползва от известно време, току-виж, че се споразумеете да купиш колата - с отсрочка на плащанията и други облекчаващи екстри. Това е Манифестиране от позицията на Без-Условността на Парите, без блокиране с Условия като - колата трябва да бъде нова и трябва да имам първо парите. Преместването на емоциите и мислите ни трябва да бъде под нашия контрол. В момента на понижаване на вибрациите си - съмнение в успех, страх от поражение - веднага трябва да реагираме и постигнем Положителната честота. Защото вече ГО имаме, каквото и да е това, в което вярваме - пари, здраве, успехи.

Квантовата Реалност подражава само на истинската, идваща от сърцето вибрация, а не на измамната, с която често се залъгваме… Затова Силната, потентна/заредена позитивно вибрация, в крайна сметка, взема връх при Колебаещите се, променливи Реалности, за което вече говорихме в предишните Уебинари…

Честотното повишаване на  вибрациите става само след като преодолеем плътността на негативността, чрез Неутрализация на Емоциите - разглеждане на ситуацията безпристрастно. Веднъж постигнато - това Неутрализиране ни осигурява скока към Безкрайните възможности (виж знака на Безкрайността под човечето в схема № 1), но само след като сме се “Заземили” - с Неутралността (Нулевата позиция в ляво от знака на Безкрайността). Нулевата позиция, да си припомним, е вид - състояние на разпознаване на Местоположението си, защото, когато го знаем, избираме Предпочитаните, позитивни честоти за Манифестация… По този начин, това вибрационното Осъзнаване ни отвежда до Нивото на следващата Реалност. Защото ние сме в постоянно придвижване от една Реалност до друга - до друга …  и така до Безкрайност.

Просто с Преместването в следващата реалност - с различни честотно-емоционални вибрации - ние се оказваме в една съвсем Нова реалност.

Но затова повтарям: трябва да Спрем напълно, да се За-нулим, което ще Трансформира позитивно емоциите ни, чрез честотите на Сърцето! Сякаш се преместваме от една стая в друга, съвсем различна и красива.

 

Схема № 2

 

Сега ви предлагам да разгледаме тази Реалност в схема № 2. В нея хоризонтално имаме три Времеви линии в първия ред, като най-лявата е твоята сегашна  Времева линия, с теб - човечето вътре - и ти се преместваш последователно във всяка следваща Паралелна реалност. И това става на Квантово ниво, толкова бързо, момент - до момент, че изглежда, че няма никакво движение. А всъщност обърнете внимание на вертикалните линии  между Реалностите, които отделят Новите Паралелни Реалности. Те са Фрактали на Земята - нова и нова Земя една до друга - нов и нов Фрактал  на следваща Паралелна Реалност.

Какво става, обаче, когато повишиш вибрациите си? Преместваш се в Нова Времева линия (Реалността над твоята Реалност във втората линия), в следствие на това, че си Кристализирал Първата Времева линия (най-долната в схема № 2), повтаряйки до безкрайност едни и същи моменти. По този начин ставаш създател на другата Времева линия (втората хоризонтална в схема № 2), със съответната й Паралелна реалност до нея, към която сочи стрелката. Първата и Втора (една над друга) Времеви линии се разгръщат едновременно, така, че ти можеш да преместваш твоето Съзнание - напред, назад, вертикално - за да видиш какво става. Когато се проектираш отново в първата Времева линия, с двете една до друга проекции - ти всъщност проектираш съвсем Нова (не съща, но подобна) Холограмна Версия на себе си.

 

Схема № 3

Но не само това - ти проектираш за себе си и околността си, както и Новата, подобна версия на всеки човек, приятели и т.н. (схема № 3, с човечетата около теб - първа проекция).

Същото важи и за Времевите линии. Да видим тази - Втората - хоризонтална над Първата, в случая, в която ти си се проектирал вече. Мислете за нея като снимка. Както и за Първата Линия - всяка Нова реалност е една следваща снимка - до нея. И ако в дадената снимката (с човечетата), ти си с, розова блуза, а в другата Времева линия - над нея си със синя, ти ще можеш да видиш едновременно и двете снимки. Защото с повишаване на Съзнанието ти всъщност Пре-печатваш предишната Линия, за да видиш какво става там… Но това няма да бъде същото - ще бъде едно копие на спомена ти как е било. Да си припомним, че Енергията - Третата спираловидна линия най-отгоре, която е в постоянно движение, създава съвсем Нови и Нови реалности (малките кръгчета в началото на Спиралата в схема № 3) - чак до центъра на Галактиката.

Така, че когато искате ваши приятели да ви дойдат на гости, вие ги пре-копирвате отново (както е в първата линия - втора реалност). Ако единият от тях обаче, се окаже, че е в недружелюбно отношение към теб - нещо би се случило непременно. Възможностите във Вселената са Безкрайни. Как и Кога - не може да знаем… Но той по някакъв начин ще отпадне. Виж малката спирала, която излиза от Холограмата с твоите гости в схема № 3, първата проекция. Може би по “Синхронност”  се е преместил да живее някъде другаде, или се е случило нещо, за което не знаеш. Така, че в Твоята Реалност този човек престава да съществува (в съседната Холограма си сам, без него - схема № 3, втора проекция). Да си припомним отново, че в ситуации, когато имаме проблеми, и искаме да ги разрешим, трябва да Неутрализираме честотите, чрез За-нуляване  (нулата в ляво от знака за Безкрайност). Трябва да  поддържаме Структурата отворена и Простим от сърце. В никакъв случай не трябва да искаме обяснения или да влизаме в спор, тъй като поддържайки тези честоти - ние ще продължаваме да ги принтираме в нашата реалност, заедно с причинителя. В следващата Холограма, например, той е отново с теб (като второто човече в дясно първи ред - схема № 4).

 

Схема № 4

 

Честотите на Прощаването, обаче, искрено и от сърце ще ви отделят от неговата негативност. Ще стане прекъсване на връзката и той няма да може да съществува вибрационно в твоята Реалност. В схема № 5 - второто човече в същата Холограма липсва.

 

Схема № 5

 

Това, обаче, не означава, че този човек не съществува. Ти просто ще бъдеш в различна от неговата Времева линия.

Да си представим, че човечето горе, във втората хоризонтална Времева линия си ти (схема № 5). Но ти всъщност имаш спомени за негативната връзка (знака минус в линията под теб, в същата схема). В момент на спомени - настройване към този човек - ти всъщност гледаш към другата Времева линия, където е той. Как е възможно все пак - да виждаш това?

Да, ти го виждаш, защото Съзнанието знае неговите вибрационните честоти (HZ) и е единствената причина поради, която предизвикваш отново спомена. И ако си позволиш да забравиш от сърце - никаква синхронност не може да се случи повече. Може би ти се преместваш, или той заминава нанякъде, а може би самият човек решава да се промени?! Изведнъж предлага да се забрави миналото и двамата се премествате към позитивност?! Но вие не знаете какво ще се случи - защото възможностите във Вселената са Безкрайни

За това, в никакъв случай не поставяй Условия за това как проблемът би се разрешил… Оставяй го винаги “отворен”, за да можеш да получиш каквото трябва, според Безкрайните възможности на Вселената.

Запомнете това, защото тази част е може би най-предизвикателната за усвояване. Да се отдръпваме от ситуацията, когато е необходимо, чрез припомняне на позитивните и негативните възможности на Променливата ни Реалност. Защото, нашата задача е - да Манифестираме само Позитивните вибрации от сърце (виж сърцето до знака на Безкрайността в схема № 5).

 

Нашата задача е да действаме само от позиция на възможно най-високите честотни вибрации, на които негативното съзнание не може да попречи. И това са най-чистите, най-искрените и без-условни честоти на сърцето в Безкрайната Вселенска структура. И това е причината - Манифестацията да бъде толкова лесна, когато я прилагаме чрез Структурата на Сърцето.

 

Благодаря ви и Довиждане до - следващия Уебинар - Част 11

 

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019