Алхимия на Сътворяването

10. Квантова Манифестация – Част 9

Печат

 

 

Марина Джакоби

 

 

 

със съдействието на Джо Пена

Квантова Манифестация – Части 9

ОТГОВОРИ на по-интересните ВЪПРОСИ

 

 - Как да се справим с чувството на Страх, според Квантовата Структура, като същевременно помагаме и на другите да направят това?

Отговорът идва като директно канализиране в момента, чрез Марина и е: “Като започнем да се отърваваме от спомените. Те създават нещо като Възел - от повтарящи се емоции, от които сякаш няма измъкване. И тази Енергия създава Илюзия, че си сякаш “заключен”  в този повтарящ се непрекъснато специфичен момент. Но в същност това не е така. Ти можеш да излезеш от тази ситуация, защото Трансформацията се осъществява от вътре. Спомняте си, че говорихме за това, че трябва да сме внимателни с Емоционалните си честоти. Че трябва да си даваме сметка - как резонират в нас. И ако са негативни - да ги заменяме с позитивни.

Защото всичко, което съществува е в Холограмата на НАСТОЯЩЕТО, в която си ти сега - и, че То няма нищо общо с това, което се е случило ПРЕДИ секунди…”

В този момент - Те коригират Марина, за да уточни, че Енергията е просто Енергия, и че няма Негативна енергия, а просто - Енергия с по-плътни честоти, през която е по-трудно да се “плува”, докато в другата - можеш и да “летиш”… Искат и да поговорят повече за Енергийното Поле, съобщават те на Марина, наблягайки върху това, че - основната ни задача е - да усвоим Манипулирането на Енергията в Квантовата Структура. И да станем Майстори в извайването й… Защото дори и Енергийно, честотата да не е - негативна, в смисъл - да не е плътна, понякога трябва да добавим към нея - известна  доза Плътност, за да я балансираме честотно.

Говорейки за Енергия, трябва да разбираме винаги - балансирана Енергия. Така, че ако се окажем в ситуация, че някой е извън баланс, направете така, че от сърце да му повишите  вибрацията към Позитивност, при което вие също ще акумулирате Позитивни честоти във вашето Съзнание - във всеки даден момент - до момент, помагайки на другите.

- Какво ще се случи ако моята промяна не може да достигне 100% увереност, колкото и да опитвам съзнателно. Ще се проваля ли при Манифестирането?

Трудностите при постигане на съвършенството са Причината - да осъществяваме Промяната много плавно. Необходимо ни е Преходен период.  Навлизайки постепенно в процеса, ще започнем да виждаме осъществяването на Манифестацията, чрез редица синхронности. Колкото повече усещаме, че сме въвлечени - толкова повече ще виждаме резултатите, докато Съзнанието ни стане 100% сигурно, че това е Възможно!

Започваш да забелязваш Синхронността, защото ти си вече ангажирал себе си Структурно. И спонтанното Манифестиране е буквално 100%, защото си без очакванията - да разбереш как се случва.

Ние сме сега във времето на Прехода. Всеки ден се учим да прилагаме новите познания и все повече ни се случват изненади, като например - приятели, престават да ни разбират, а ние оставаме изненадани, защото не сме били в състояние досега да усетим разликите между нас… А в случай на Синхронизирани събития, все повече ще започнем да им вярваме, че не са случайност.

Интегрирането с познанията, които ни се дават ще продължава да става постепенно, а не изведнъж за да не изпадаме в шок, и добиваме все повече  самочувствие в контрола на Манифестирането.  Малките дози Познание, са по-лесни за разбиране и осмисляне, без да ни претоварват и затормозяват.

Представете си, че ви казвам -  създайте Реалност, в която се премествате в Извънземен кораб. Бихте ли могли да го направите? Без да имате подходящите вибрации на Съзнанието, което би наподобило необходимите честоти, за да се осъществи това?

Разбира се, че не…

По този повод ще ви дам един пример, какво се случи с мен веднъж, четейки книга за Арктурианците. Точно по време на качването на героя в кораба, чух че ми се заповядва - “Спри”!

- “О, не - не се тревожете, толкова е интересно, че искам да видя какво ще стане” - си помислих аз.

И продължих с четенето, чийто текст описваше как човекът се разхожда в Арктурианския кораб…

В този момент почувствах, че ми прилошава, започна да ми се повръща… И това се случи, защото, ако си припомним, “думите, както и всичко около нас - са честоти” и аз, настройвайки се чрез четенето на тяхната вълна се оказах неподготвена. Те ме смазаха буквално със силното си въздействие. Тяхната честота беше съвсем различна от моята, в този момент. Може даже и да се “изпарите” от високо-честотната им сила, в подобни моменти, ми беше казано…

Затова е важно всеки ден - да се упражняваме , като  преповтаряме началните лекции, при което нашето Съзнание ще започне да свиква с честотите на това Ново познание. Това включва и правенето на добрини - всеки ден и от цялото си сърце. Добиването на все повече нови познания - помага за проникването на тези честоти в нас, в следствие на което ще дойде момента - на Кристализация на това Поле. Което е й нашата цел!

- Дали нашите Емоции представляват важен Ключ и как се създава Структурата на Новата Времева линия?

Да, Емоциите са може би Ключ № 1. Например, ако точно сега ти чувстваш нещо - тези чувства са всъщност честоти (доказано е с измервания), които отразяват вибрациите на дадените Емоции (вълнообразната линия в ляво на схема № 1).

Схема № 1

Те притежават също форма и цвят в зависимост от това, как ги проектираме, което е може би от първостепенно значение, защото Емоцията е всъщност твоята Плазма и Енергийно поле (структурата в дясно на схема № 1).

 И когато комбинираме Емоцията с Мисълта, Мисълта започва да проектира Образа на това, което желаем. След което той се Кристализира в Плазмата и тази плазма всъщност представлява Холограмата ( решетката, която Марина рисува върху Плазмата в схема № 2), на цялата твоя Вселена, в която ти си централния образ и главен герой, който с дела, синхронизирани мисли и емоции - създава своята Холограма.

Схема № 2

И когато допуснем Нестабилност, в случай, че понижим честотата на емоциите и съответно на мисълта - се получава ефекта на Колебаещите се Реалности, за които вече говорихме в предишните Уебинари. Пример за Колебаещи се Реалности, виждате чрез пресечните линии (+ -)в ляво горе в схема № 3.

Схема № 3

В този случай, да си припомним че, веднага след Негативната емоция, трябва да преминем съзнателно в Неутралност, за да можем от тази позиция да изградим Позитивността в следващата Реалност.

Станало е положителното Кристализиране на Плазмата, независимо от варирането надолу - нагоре (виж знака плюс в ляво от Плазмата в схема №3). Защото - във всеки даден момент - до момент, са надделяли - Позитивните емоции, мисли и действия.

А сега ще ви дам още един пример, който се случи с мен… Четях книга, с романтичен сюжет, чийто език бе много детайлен?! ТЕ, обаче, ме предупредиха, че не трябва да прекарвам толкова време с тази книга, защото - “вместо да мислиш за своя съпруг - ще започнеш да мислиш за някой друг”.

И за да ми обяснят по-добре започнаха да ми пишат  с някакви неразбираеми и хаотични изречения… (По това време Марина е комуникирала главно чрез автоматично писане.) ”Боже мой - какво е пък това” - си помислих раздразнено. Отговориха ми:

“Е, Марина  - ние току-що изразихме събрани  всичките ти честоти на мислите ти, след като свърши четенето. И ето какво се получи. Виждаш как ни звучи този вулгарен език?! Нали?

Когато четеш, обаче, обикновена книга, гледаш филм или слушаш някой, който ти говори - не може да се получи нищо съществено, което да ти навреди, защото се разпръсква във времето. Всъщност ти бе въвлечена в Структура, която не е много приятна като изразяване и за да го разбереш - ти го показахме чрез тези брътвежи, съдържащи честотата на мислите ти…”

Бях неимоверно изненадана, след което наистина се замислих върху това, как нашите думи (каквото и да говорим), мисли и емоции са от Основно значение за създаването на Холограмата ни (Холограмата в дясно на схема № 3). Какво можем да си Причиняваме само?!  Надявам се, че този пример, ви е помогнал за разяснението така, както и на мен тогава…

Време е вече да усвоим това Познание.Ти трябва да усвоиш това познание. Защото това Познание - си Ти и Ние, всичките. Веднъж да се научим и затвърдим - как да създаваме и Мобилизираме Структурата - никой не може да ни подвежда - с неговата истина. А ако някой се опита, моят отговор ще бъде - ”Така ли? Извинявай, но ти си стой тук (негативната проекция горе в ляво, под кръста в схема №3), а аз ще си създам Моята собствена Реалност. Твоята Реалност - не трябва да бъде Моята. Аз ще се проектирам в съвсем Нова Реалност (позитивната най-отгоре на кръста в схема №3).”

Прилича на - манипулиране, нали? Някой си се натрапва, “бомбардира” те със собствените си идеи - масата от хора започва да вярва, с което - Тази Реалност се  превръща в Постоянна Времева линия за Всички...

А това съвсем НЕ БИВА да бъде така! И може ДА НЕ БЪДЕ !

Благодаря ви, и - Довиждане - до следващия Уебинар № 10

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019