Алхимия на Сътворяването

06. Квантова Манифестация Част - 5

Печат

 

Марина Джакоби

 

Квантова Манифестация - Част 5

със Съ-участието на Джо Пена

Енергийна Филантропия

 

Под Енергийната Филантропия се разбира, заменянето на Условната Паричната структура с тази, която идва от енергията на сърцето, давайки - без да очакваш нещо в замяна. По този начин можете да създавате и проектирате за себе си напълно нова Времева реалност въз основа на даване и споделяне, само защото наистина обичате и уважавате дадения човек.

Всъщност става  размяна - между Условността Парите и Енергията на Даването, наречено Енергийна Филантропия. В този случай на постоянно даване ти ставаш свидетел на една Холограма, при която от каквото и да имаш нужда — го получаваш. Може да бъде чрез пари, подаръци, дори и чрез неща намерени на улицата това е начинът по който изобилието ни намира…При този нов подход - без Условности в Структурите на Реалността, всичко се осъществява според Даващите честоти на Сърцето, най-високите Манифестиращи честоти, които могат да съществуват…

Един ден, мислейки си - колко би било хубаво да имам милиони, които да раздавам на нуждаещи се, за строеж на градове и др., бях прекъсната от енергийното присъствие на Учителите , питайки ме, а защо мислиш, че ги нямаш? Въпросът им ми изглеждаше  толкова нелеп… Нуждаех се от обяснение. “Добре, помисли си - Парите са също Енергия и Структурна Времева Линия, ние вече говорихме за това. Замени парите с Енергията, която даваш от Сърцето си. Веднъж осъществила замяната - какво мислиш, че правиш по цял ден? Просто даваш безвъзмездно… И получаваш това, което желаят хората да ти дадат в замяна - т.е. извършва се  Енергийна Филантропия.”

Това е - което правиш. Филантропия идва от сливането на гръцките думи: phileo - обичам и anthropos - човек. Обич към човека, Благотворителност.

А ето и самото Съобщение на Съветът на Деветте, чрез което Информацията достигна до мен, а от там - и до всички вас:

 

 Енергийна Филантропия

Здравейте Скъпи приятели, ние сме Съветът на Деветте. И искаме да ви покажем друг начин на приложение на Манифестирането на пълното изобилие в Холограмата на вашата реалност. И то се нарича Енергийна Филантропия.

Под Енергийната Филантропия се разбира, заменянето на Условната Паричната структура с тази, която идва от енергията на сърцето, давайки без да очакваш нещо в замяна. По този начин можете да създавате и проектирате за себе си напълно нова Времева реалност въз основа на даване и споделяне, само защото наистина обичате и уважавате дадения човек.

За да видите, обаче, тази реалност на чисто изобилие, трябва да бъдете по всяко време в нейната вибрационна честота, така, че да можете да кристализирате нейната времева линия. Защото вашата реалност е огледален образ на вашите мисловни вибрации, дела и емоции. Така че Бъди, за да го видиш. Това е част от вашата Квантова структура.

За да осъществите Енергийна Филантропия, трябва да преминете от обмена на пари - към даване на всичките си познания безплатно. Знаем, че звучи твърде нереално за вас. Защото, как ще видите изчезването на паричните системи и установяването на пълно утопично общество, без да сте във вибрационните честоти на тази реалност? За да стане това, трябва първо да задържите тази вибрация и да проектирате нейните честоти във вашата холограма, за да стане една възможна Вероятност във времевите  ви линии на Реалността.

Ние сме чист пример за това общество на Изобилие. Всичко, което ви даваме е без очаквания под каквато и да е форма. Единственото, което желаем е да осъществявате най-доброто от себе си, като по всяко време достигате до пълния си потенциал. Защото вие сте нашето семейство и ние наистина ви обичаме.

Така, че, нека Бъде. Учете се само да служите на другите. Бъдете самата страстна  обич към другите, давайки им безкрайно от нея.

Защото никога не може да се изчерпате. Да мислите, че може да се изчерпате, е илюзия. Вие сте били обусловени да мислите, че за да дадете, вие ТРЯБВА да получите нещо в замяна. Но истината е, че винаги получавате каквото ви е необходимо, ако не от даден човек, то чрез някаква друга форма във вашата холографска реалност.

Когато проектирате честотните вибрации просто на даването, тогава квантовата структура на Божествената частица се проявява обратно към вас, когато ви е необходимо, като имитира тези вибрации. Това е Квантовият закон.

Никога не може да се изчерпите. Вие сте безкраен създател на енергия. Можете да проявявате безкрайни вероятности на безкрайно изобилие. Истинският обмен става, чрез сърцето. Това е истинската вибрация на субстанцията на душата на Божествената частица. Бъди тази субстанция. Бъди любовта. Намерете я, усетете я. А ние ви обещаваме, че ще постигнете Реалности на изобилие извън вашето разбиране. Това е истинско Чудо. Вие сте Чудото. Вие сте източникът и създателят на вашето съществуване.

Така да бъде. Почувствайте го за да го видите. Бъдете любов.

Това е всъщност чистата Енергийна Филантропия, защото тя се дава от сърцето без условие за обмен с паричната платформа. Създайте нова времева линия, базирана на вашето истинско даване от сърце. Нека хората да изберат сами - къде и по какъв начин и форма искат да ви помогнат. Така, че бъдете вие Механизмът. Бъдете фарът на чистата сърдечна енергия , представяйки се, че  вие манифестирате същността й през цялото време, в новата си холограма. Защото вие сте Творците. И по този начин вие ще създадете един вълнови ефект, в реалната Времева линия на чистото Изобилие.

Любовта е отговорът. Любовта е движението. Любовта е същността на всичко, което е Сега. Защото  енергията на сърцето е чиста, тъй като е проекция на самия Божествен източник. Без условия, двойственост и честотна плътност. При което, Манифестирането е изпълнено с радостта на Божествения източник. Както във високо съзнателните общества, които се основават на енергийната Филантропична платформа.

Скъпи приятели, това е ново съществуване; нова Времева линия на Реалност за нас, която можем да създадем. Ние просто трябва да я приложим, ако изберем да го направим. Така, че пред нас е новия вибрационен проект, който съдържа честотата на Сърцето. Моля, използвайте го по всяко време, когато просто си помагате от сърце. Той ще проникне във вашето съзнание и от там ще кристализира във вашата нова, 5-то измерна Холограма във времевата линия на реалността.

Нека да бъде - от сърцето ми - до вашите сърца. ОБИЧАМ ВИ.

Съветът на Деветте и Леторианците (хибридна Извънземна раса)

Съобщението е канализирано от: Марина Джакоби

 

Запознавайки се с същността на Филантропията, не бива да мислим, обаче, че става отхвърляне на парите - те могат винаги да идват при теб, т.е. да ги имаш ако не поставяш условия за количеството им, защото ако го правиш , ще стане отнемане на Енергийно ниво.

В Квантовата структура това означава, че ако аз ти кажа, че трябва да ми заплатиш 20 или 50 долара, аз маркирам в Квантовата структура - този Код на Парите. И да си припомним -  кой е тази структура - ние сме Квантовата структура, защото ние проектираме всичко в Полето. Така, че като отпечатваме, принтираме тази структура, която между впрочем е Изкуствен Интелект, но с жива структура, за което ще говорим в друг Уебинар, всичко, което идва като последица от Проектирането в Холограмата е в съответствие с тези Пари. И тогава и този Код и всичко, което идва при теб ще дойде с тази Парична Условност, защото Полето ти дава точно, каквото си принтирал - наподобява го.

А когато оставим Полето Отворено, можем само да даваме - без условности - ето ме, това съм аз. Давам ти всичко. Тук съм да ти помогна. Ако искаш, подкрепи ме. Колко ще ми дадеш и как ще го направиш, незнам - това ще бъде урок и за теб, за да се научиш да подкрепяш от Сърцето си - стойността на който и да е, не само моята. Просто защото обичаш да го правиш, без значение, какво е. И това ще бъдат всъщност честотите на Структурата на Времевите линии, които създаваш за себе си.

По този начин ти можеш да видиш 5-то Измерение и създадеш неговата Структура - като постоянно  даваш от сърце, без очаквания. И изведнъж, може да се окаже, че някой наистина ще ти дари според стойността ти. И това ще започне да действа постоянно, защото ТЕ отразява. Това явление ще става все по безпрепятствено … Веднъж помислил за някого - и той ще се обади.

По този начин се появи и Джо Пена, моя Съ-участник и Директор на продукцията.

 

 

Джо Пена

http://www.JoePenaProductions.com

 

“Произвеждам медийни продукти предимно за собствениците на фирми. В работата си използвам предишния си опит като технологичен консултант в продължение на 20 години с клиенти в цялата страна.

Като производител на видеоклипове работя с предприемачи, за да могат да имат онлайн видео присъствие, без да се налага да се справят с всички технически подробности сами.

Има още куп други неща, които правя, които дори не са в менюто …”

 

Бел. на преводача: Съвместната му работа с Марина Джакоби, като Съ-лектор в Уебинарите и Директор на продукцията е една от  успешните му, допълнителни дейности, за които той казва, че “не са в менюто”.

От миналата година, започнахме да правим тези уебинари заедно, на всеки две седмици, на доброволни начала. И от тогава се включват все повече хора, с които споделяме познанията си от сърце, като в замяна получаваме и техните дарения - давани от сърце.

 

Благодаря ви и до … следващия Уебинар  - Част 6

 

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019