Алхимия на Сътворяването

05. Квантова Манифестация Част - 4

Печат

Марина  Джакоби

със  съдействието  на  Джо  Пеня

 

Съществата  от  11-  Измерение

Съветът  на  9-те

Квантова  Манифестация  Част  -  4

Парична  Структура

 

Днес  ще  разгледаме  Паричната  Структура,  по  начина  по  който  ме  научиха  Извънземните  и  Съзнанието  от  Високите  измерения.

Един  ден  всичките  те  “дойдоха,”  свързвайки  се  телепатично  с  мен,  както  го  правеха  всеки  път.  Те  ми  казаха,  "че  независимо  от  обстоятелствата,  аз  не  трябва  да  искам  пари  за  моята  дейност,  а  да  оставя  хората  сами  да  решат  колко  да  ми  дадат  в  замяна  за  времето  и  труда  ми“.

За  мен  беше  много  непонятен  техния  съвет,  защото  и  аз  като  всички  останали  живея  в  Паричната  система,  която  поддържа  съществуването  ни.

По  това  време  аз  все  още  не  бях  запозната  детайлно  с  Квантовата  Структура  и  съответно  как  да  Проявяваме  и  действаме  в  тази  система.  Така,  че  обучението  ми  започна  стъпка  по  стъпка,  защото  бе  много  важно  да  ни  се  разкрие  и  разберем  основно  Монетарната  Структура  -  чрез  Квантовата  Структура.  С  голяма  настоятелност  от  тяхна  страна,  аз  наистина  успях  да  разбера  основната  им  идея,  чието  познание  ние  можем  да  използваме,  стига  да  поискаме…

А  отговорът  -  защо  тази  Система  е  по-добра  от  съществуваща  досегашна  Монетарна  Система   - се крие  в  това,  че  Квантовата  Структура  е  прeцизна  като  Карта  и  когато  разберете  как  да  навигирате  по  нея,  без  съмнение  ще  усетите  колко  е  съществено  фундаментална  Новата  система  за  вашето  Извисяване…

Започваме  с  разглеждането  няколко  детайли  и  първият  от  тях  е,  че  сме  направени  от  Звук  и  Светлина,  а  тяхната  комбинация  образува  Структурата  на  Триединството  с  Плазмено-гравитационно  поле.  И  когато  тази  Триада  понижи  вибрациите  си  -  се  създава  Материята.  А  Материята е  всъщност  субстанцията,  от  която  сме  направени  ние,  казано  по-опростено.  Тази  тема  я  разгледахме  по  подробно  в  първия  наш  Уебинар  -  Квантовата  структура.

И  тъй  като  ние  сме  направени  от  тази  Квантова  Структура  -  ние  я  представляваме,  ние  проектираме  Холограмата,  ние  сме  Вселената  и  Създателя,  който  Е!  Това  е  Структурата,  което  означава,  че  във  всеки  момент,  чрез  всяка  мисъл  и  емоция     ние  всъщност  Съ-Създаваме  и  Пре-Създаваме  друга  и  -  друга  Реалност  и  всичките  тези  Паралелни  реалности,  ако  поддържаме  вибрациите  си  -  се  превръщат  във  Времеви  Линии  на  различни  Паралелни  Реалности  -  до  Безкрайност.

Когато  съществата  ме  “посетиха”,  моя  първи  въпрос  бе:  ‘Защо  аз  трябва  да  направя  тази  промяна?”  Отговори  ми  се,  че  в  Квантовото  поле  всичко  е  Звук  и  Вибрация,  и  всъщност  всяка  емоция  и  всяка  мисъл,  която  имаме  -  има  специфични  честоти (1.3  и  т.н.)  и  мантра.  И  тъй  като  ти  си  Структурата  -  ти  си  Създателя  и  всъщност  проектираш  определена  честота  на  Структурата,  еднаква/равноправна  с  тази  на  Квантовото  поле.

И  ако  ти  поставяш  Условие  при  Манифестирането,  неговия  специфичен  Код,  ще  Го  съдържа…  Така,  че  твоето  оценяване  на  услугата  си  -  с  еквивалента  на  дадената  парична  сума  ще  съдържа  този  специфичен  код  на  Условието.  Той  отива  в  Квантовото  поле,  от  което  си  направен  и  от  твоя  страна,  единственият  начин  за  теб  да  получиш  Изобилие  -  ще  бъде  чрез  Паричната  система.  Защото  ти  си  проектирал  Честотата  и  Звука  ЕДИНСТВЕНО  чрез  Паричния  замисъл.

И  това  е  причината  в  живота  ни  -  да  намираме  работа,  за  да  ни  плащат,  а  оттам  -  и  ние  да  плащаме!

В  действителност,  в  Квантовото  поле  -  ти  можеш  да  Манифестираш  две  Реалности  на  Синхронност  -  всичко  от  което  имаш  нужда,  не  трябва  непременно  да  го  получиш  чрез  пари.  Това  ще  отвори  –  направи  възможно  -  цялото  поле  да  работи  за  теб,  използвайки  Безкрайните  си  възможности,  за  да  ти  достави,  това,  от  което  имаш  нужда.  И  ти  не  кристализираш  само  Квантовата  Структура  на  Парите,  защото  това  е  също  Реалност.  И  всъщност,  колкото  повече  я  използваш  по  “стария”  начин  -  не  от  сърцето  -  ти  създаваш  всеки  следващ  момент  -  до  момент,  кристализирайки  тази  Реалност  за  себе  си  като  Времева  линия.  И  единственият  начин  да  получиш  нещо  в  нея  е  -  само  като  заплатиш  за  него.

А  в  Действителност  -  Парите  могат  и  да  се  Манифестират.  И  защо?  Защото  Съзнанието  само  по  себе  си  се  базира  на  Структурата  на  Любовта  -  Сърдечната  чакра  (горния  ред  на  Схемата),  която  е  Структурата  на  най-висшето  Съзнание,  което  може  да  съществува…

 

В  Структурата  на  Любовта   всичко  е  Звук  и  Светлина,  но  не  е   плътна  като  специфичната  структура  на  Парите,  която  идва  от  Условността.  Когато  даваш  от  Сърце  -  ти  се  отказваш  от  Условността,  което  просто  отваря  Структурата  до  предела  на  -  каквото  и  да  даваш  на  хората,  които  идват  при  теб  -  те  да  избират  какво  да  ти  дадат  в  замяна  или  да  не  дават  изобщо.

В  замяна  на  това  ти  започваш  да  вибрираш  в  Структурата  по  възможно  с  най-високата  степен  на  Сърдечната  честота  и  нейния  специфичен  вибрационен  звук  и  мантра  с  нейния  съответен  Код.

Но  ако  ти  не  вибрираш  на  тези  честоти  и  използваш  Условността  на  Парите  (долната  линия  на  схемата),  защото  си  предпочел  това  -  това  което  създаваш  е  Времева  линия,  в  която  ще  възприемаш  всичко  само  чрез  Структурата  на  Парите.

Това,  което  стана  при  мен  бе,  че  престанах  да  работя  за  пари  и  все  по-често  започнаха  да  се  случват  ситуации  при  които  хората  ми  даряваха  неща  по  тяхна  преценка,  дори  получих  и  Подарък,  като  -  мебели  например,  с  които  обзаведох  дома  си.  И  всичко  това  се  случи,  благодарение  на  моята  вибрация  -  честотата  с  която  проектирах  в  Полето  …  Беше  ми  подарена  и  кола,  потвърждение,  че  са  се  отворили  безкрайните  възможности  на  Проявлението.  Аз  престанах  да  определям  стойността  на  моя  труд,  изисквайки  съответно  заплащане    за  дейността  ми,  за  да  имам,  например,  пари    -  за  кола.  Това  което  стана,  е  -  че  използвайки  Структурата,  аз  получих  колата…

Има  и  друго  неща,  на  което  трябва  да  обърнем  внимание.  Това  са  новите  честоти,  които  идват  от  самото  Съзнание.  Те  са  много  високо  вибрационни,  подобни  на  Сърдечните,  но  за  да  ги  усетим  и  бъдем  в  тази  високо-честотна  Реалност  -  ние  трябва  да  бъдем  тези  вибрации.  Това  включва  делата  ни,  емоциите  ни.  И  всичко,  което  правим,  за  да  служим  на  хората  трябва  да  бъде  в  синхрон  със  Сърдечната  честота,  за  да  можем  да  Съчетаваме  тези  Времеви  линии  (горната  и  долната  в  схемата).  И  по  този  начин  затвърдим  и  кристализирането  на  Времевата  линия  на  Абсолютното  Изобилие.

Изобилието  може  да  се  овеществи  и  без  Паричната  система  -  идване  на  ЕТ  -  извънземните,  построяване  от  тях  на  градове,  много  помощи  и  т.н.  но  за  да  се  случи  това  -  ние  трябва  да  бъдем  Самото  Изобилие.  Затова  те  ми  казваха,  че  всичко  става  толкова  съществено  с  идването  на  Новите  Енергии,  които  повишават  честотите,  че    е  необходимо  повече  и  повече  да  се  Отказваме  от  Условността  на  Монетарната  система. Тя  все  повече  и  повече    ще  ограничава  и  понижава  вибрациите  ни,  при  което  няма  да  сме  в  състояние  да  видим  Времевата  линия  (горната)  базирана  на  Абсолютното  Изобилие.  И  тук  не  става  въпрос  за  обвинения,  от  каквото  и  да  е  естество.  То  е  просто  въпрос  на  Квантовата  Физика,  въпрос  на  -  Твоето  проектиране  на  Условните  Честоти,  поради  което  не  можеш  да  виждаш  честотите  на  Времевата  линия (горната)  на  Изобилие.  Ти  можеш  да  си  Изобилието  и  по  отношение  на  другите,  но  само  ако  тяхното  истинско  Съзнание  е  пълно  с  Изобилието.  И,  повтарям,  ако  ти  не  обединиш  двете  линии,  а  продължаваш  само  с  Условността  (долната  линия),  така  ти  ще  изпадаш  все  повече  в  предизвикателни  ситуации,  при  които  хората  само  ще  искат  от  теб.  Оказва  се,  че  чрез  Отрицанието  на  Изобилието    (горната  линия),  ти  създаваш  Своята  Холограма,  базирана  само  на  Структурата  на  Паричната  система.

Същото  се  отнася  и  за  Обществото  ни,  в  което  хората  не  се  променят  -  и  това  е  защото  ти  не  се  Променяш  и  не  поддържаш  съответните  вибрации  за  себе  си,  за  да  проектираш  -  първо  -  различната  Реалност  за  себе  си.  Запомни  -  няма  никой  друг  освен  теб  -  извън  Теб!  Ти  проектираш  всеки  следващ  момент,  до  момент,  до  момент  -  съвсем  различна  Холограма,  като  копираш  хората  в  Съзнанието  си,  базирано  на  спомена  за  техните  честотни  вибрации.  И  нека  не  забравяме  Квантовата  Структура  -  дали  някой  взима  пари  тук  и  там,  няма  значение,  защото  -  ти  създаваш  твоята  собствена  Реалност  за  Възнесение...  И  когато  "дърпаш"  Структурата  от  предишната  Реалност,  за  да  имаш  преживяване  -  ти  продължаваш  да  виждаш  известни  хора  и  неща,  и  това  не  трябва  да  бъде  по  този  начин...

Ако,  обаче,  ти  продължаваш  да  вибрираш  и  действаш  в  структурата  на  Даване  и  Споделяне  -  в  замяна  ти  ще  създадеш  своя  собствен  Възнесителен  процес,  в  който  ще  пре-създадеш  някои  от  хората  там  и  ще  се  окажеш  изведнъж  в  Реалност,  пълна  с  Изобилие.  А  по  какъв  начин  ще  се  осъществи  това,  ние  не  знаем.  Защото  Квантовата  структура  е  с  Безкрайни  Възможности  така,  че  ще  се  Манифестира  нещо  и  за  теб.  Остави  само  всичко  отворено  и  споделяй...  А  ако  имаш  нужда  от  пари  за  плащане  на  разходи  -  отиди  да  работиш.  И  както  ми  казаха  -  след  като  платиш  сметките  си,  продължавай  според  тяхната  нова  препоръка  и  ще  си  в  състояние  да  кристализираш  все  повече  и  повече...  И  за  да  видиш  отново  тази  Реалност  ти  трябва  да  бъдеш  Изобилието,  което  обичаш.  А  колкото  повече  го  желаеш,  толкова  повече  ще  го  имаш.  Независимо  какво  е  то.  Ако  обичаш  повече  Парите,  ти  ще  кристализираш  евентуално  повече  от  Парите,  защото  Новите  честоти,  които  идват  се  базират  на  Сърдечната  Структура  и  те  не  биха  си  подхождали.  Така,  че  по-добре  е  -  да  не  изпускаш  влака! 

Довиждане  -  до  следващия  -  Пети  Уебинар!

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019