Алхимия на Сътворяването

04. Квантова Манифестация Част 3

Печат

Maрина  Джакоби

със  съ-участието  на  Джо  Пеня

Квантова  Манифестация  -  Част  3

 

Колебаещи  се  Реалности

 

 

Здравейте!

Днес  ще  започна  с  малко  припомняне  на  материалите  от  предишните  два  Уебинара,  чрез  Схемата,  която  виждате  на  екрана  в  дясно.  Това  е  презентация  на  Квантовата  Структура,    направена  от  Триадата  (горния  ред  на  Структурата)  -  Звук,  Светлина  и  Вибрационни  честоти,  комбинацията  от  които  оформя  Плазмено-гравитационно  поле  (в  центъра  на  Структурата)  с  Черна  Дупка  в  средата,  от  където  става  Телепортацията-преместването  от  една  Паралелна  реалност  в  друга.  Така  се  получава  Плазмата,  а  когато  нейните  честоти  се  понижават  -  се  оформя  Материята.  Това  е  в  Основата  на  познанието  за  Квантовата  Манифестация  и  Мобилизирането  на  Структурите.  Съзнанието  е  една  Частица,  която  се  проявява  във  Времето  и  Пространството  толкова  бързо  на  Квантово  ниво  -  сама  до  себе  си  -  и  до  себе  си  Безброй  пъти  и  така  -  до  -  Безбройни  Реалности.  Това  означава,  че  ти  съществуваш  едновременно  в  Безброй  различни  Паралелни  Реалности  и  която  и  Реалност  да  виждаш  е  всъщност  тази,  в  която  си  фокусирал  енергията  и  емоциите  си  така,  че  да  можеш  да  Преживееш  Времевата  линия  на  известно  споразумение  в  Реалността.

След  като  си  припомнихме  Основата  на  познанието  от    предишните  уебинари  Квантова  Манифестация  и  Мобилизиране  на  Структурите,  днес  ще  продължим  с  Вариране  на  Реалностите.  С  това  какво  се  случва  в  Структурите  и  как  става  Варирането  в  зависимост  от  мислите  ви  и  обноските  с  хората.  Ще  използвам  примери  от  моето  ежедневие…  Така  например,  ако  се  отклоня  от  дадени  приети  норми  на  поведение,  което  не  е  в  синхрон  с  честотата  на  5-то  Измерение,  Те  ще  ме  спрат  и  обяснят  нагледно  ситуацията,  чрез  Квантовата  Структура.  Защото  Квантовата  Структура,  от  която  сме  направени  -  е  всъщност  толкова  фундаментална,  че  служи  като  Карта    с  помощта  на  която  не  може  да  сбъркаш.  Истински  -  Пъте-Водител!  Само  да  се  научиш,  веднъж,  внимателно  да  вникваш  в  Картата  -  ти  ще  можеш  да  намериш  обяснение  на  всичко,  каквото  и  да  ти      се  случи.

Знаем  вече,  че  в  Квантовата  Структура  -  по  един  от  Законите  й  -  1+1  е  равно  на  3,  Едната  реалност,  (горната  линия)  плюс  другата  до  нея  -  образуват  Трета    дясно)    1+1=3.

Например  -  Двете  Реалности  -  горна  1  и  долна  2  вертикално  -  са  съвсем  различни  Реалности.  При  тяхното  комбиниране  също  се  получава  Трета  структура,  базирана  на  тяхното  взаимодействие.

Друг  Закон,  с  който  се  запознахме  във  Втория  Уебинар  гласи,  че      в  Квантовата  структура  не  можем  да  мислим  за  нещо  в  Квантовото  поле,  ако  не  знаем  предварително  вибрационните  честоти  на  Структурата.  А  за  да  ги  Знаем  -  трябва  да  сме  в  състояние  да  си  ги  Представим.

Аз  ще  продължавам  да  разяснявам  тези  Закони,  за  да  може  това  познание  да  кристализира,  в  учебния  процес…  И  като  попаднете  в  “Ситуация”  да  можете  да  се  дистанцирате,  припомняйки  си,  че  сте  Холограма  и  да  смените  бързо  поведението  си  в  положителна  насока  -  на  базата  на  тези  закони.  Ти  можеш  да  променяш  всичко,  защото  си  Самия  Създател,  ти  можеш  да  създаваш  всичко.  И  само  да  пожелаеш  истински,  можеш  да  достигнеш  Майсторството,  на  което  ни  учат

За  да  улесня  усвояването  на  по-горе  изложеното,  ще  използвам  като  пример  една  моя  история.

Имам  приятелка,  която  искаше  да  излезем  и  отидем  някъде.  Вътрешно  не  бях  убедена,  че  ми  се  иска  да  го  направя,  защото  се  чувствах  малко  изморена  и  предпочитах  да  си  остана  у  дома...

Но  при  следващия  ни  уточнителен    разговор,  вместо  да  откажа  приех  предложението  й  с  Голяма  любезност  дори  “ентусиазъм”,  защото  реших,  че  е  по-добре  да  бъда  любезна  и  да  не  накърнявам  чувства  й…  През  същото  време  обаче,  приготвяйки  се  за  срещата  -  си  знаех,  че  сбърках  като  не  й  отказах,  знаех,  че  не  взех  правилното  решение.  Самата  истината  беше,  че  ми  с  оставаше  у  дома!

Припомням,  че  чувствата  имат  специфични  вибрационни  честоти,  и  аз  ги  изживявах  вътрешно,  каквото  си  мислех  и  външно,  това,  което  показвах…  В  този  момент,  след  не  повече  от  15  минути,  на  път  за  излизане,  си  ударих  стъпалото  на  крака  в  ъгъла  на  коридора,  толкова  силно,  че  си  помислих,  че  съм  си  счупила  пръст?!

Очевидно  беше,  че  в  това  състояние  на  болка  от  червено-синята  подутина  -  можех  да    мисля  за  излизане  само  с  някакъв  сандал?…  Надявах  се  все  пак,  че  ако  тя  е  с  такъв,  може  и  да  ми  услужи  с  нейния?!  Оказа  се,  че  излизането  ни    можеше  да  се  осъществи,  само,  че    Не  СТАНА!

Още  при  удара  на  крака,  моите  Водачи  (същностите,  които  ни  учат  чрез  мен),  ми  казаха:  “Спри  веднага!  Ти  знаеш  Структурата,  но  се  оказа  в  състояние  на  такова  голямо  Колебание  между  Реалностите,  че  в  края  на  краищата  проектира  Третата  1+1=3  реалност,  без  да  имаш  представа,  какво  ще  се  случи…”

Това,  което  се  случи  Структурно  бе,  че  мислейки  си  нещото,  в  което  бях  сигурна:  че  не  ми  се  излиза  -  това  по  само  себе  си  бе  Истинската  ми  вибрационна  честота  на  Съзнанието  ми  (първото  човече  в  горния  ред  на  схема    2)  с  много  силна  и  искрена  енергийна  честота.  На  мен,  наистина,  не  ми  се  излизаше!

 

 

Схема    2

 

 А  ето  ме  и  в  ситуацията  (отново  аз,човечето  в  червеното  кръгче,  обаче  в  първия  ред)  -  да  казвам  нещо  съвсем  различно  от  това,  което  си  мисля,  за  да  съм  любезна.

Тогава  ми  обясниха,  че  в  момента  на  истинските  ми,  силни  вибрационни  честоти  на  мисълта,  че  не  ми  се  излиза,  се  е  получило  честотно  Наслагване  върху  другите  честоти,  които  Не  представляваха  моята  истинска  същност  (движение  от  горното  човече  към  долното).  Истинската  Ти  си  това,  което  ти  наистина  желаеше.  Но  се  оказа,  че  ти    създаде  вибрационно-емоционални  честоти  на  Не-истинската  себе  си,  която  прие  предложението  за  приемливо,  лъжейки  самата  себе  си.

Т.е.  реализира  двойствена  ситуацията    чрез  Истинската  и  Не-истинската  Ти 

Имаше  начин  да  откажеш  любезно,  като  отложиш  дискретно  виждането  по  лични  причини?!  Нали?

Но  в  момента,  когато  включи  втория  вариант  на  себе  си  като  -  Не-Себе  си,  в  Енергийните  ти  полета,  започнаха  отгоре-надолу-нагоре  вълнообразни  колебливи  честоти  между  Двете  съществуващите  Едновременно  реалности  (горна  и  долна  хоризонтална  линии).  Едната  от  тях  -  по  силно  заредена  с  позитивните  “искрени”  честоти,  с  истинските  чувства  се  оказа  по-силна  от  другата,  с  лъжливото  решение…  Защото  няма  такава  “бяла  или  невинна  лъжа”…  И  затова,  че  аз  вибрирах  по-силно  с  истинската  честота  на  Себе  си  в  едното  Квантово  поле,  но  същевременно  наслагвах  вибрационните  честоти  и  в  другото  поле    предизвиквайки  Безкрайни  честотни  квантови  колебания  между  двете  толкова  бързо,  в  края  на  краищата  се  оказа,  че  е  надделяла  положителната  Линия,  защото  Квантовата  Реалност  винаги  имитира,  подражава  на  силната/потентна  честота!  И  затова  аз  не  излязох  навън!  Те  направиха  така,  че  да  си  остана  у  дома…

Преминавайки  чрез  вариантите  на  множество  и  различни  безкрайни  Вероятности  -  те  успяха  да  ме  спрат  -  чрез  Контузията,  защото  всъщност  е  надделяла  искрената  честота  -  на  силното  ми  желание  да  остана  у  дома.

Съгласно  Квантовата  реалност  е  важно  да  ти  дадат  каквото  искаш,  но  по  закон  -  Енергията  е  Енергия,  тя  не  е  пристрастна.  И  ти  не  можеш  да  знаеш  Изхода  Така,  че  приятелката  ми  можеше  да  катастрофира,  защото  аз  в  действително  не  исках  да  излизам  и  не  намерих  оправдание.  Поради  моите  съмнения  и  невярване  в  себе  си,  се  оказах  в  негативна  ситуация,  с  доста  плътна  вибрация,  и  получих  контузия,  заради  която  останах  у  дома.  Т.е.  проектира  се  силното  ми  желание.  (Третата  реалност  в  дясно  на  схемата).

Същото  е  както  при  съмнението,  лъжата  и  измамата…Трябва  да  пренасочваме  чувствата  си  и  емоциите  към  това,  което  наистина  желаем  и  да  бъдем  много  честни  със  себе  си,  слушайки  сърцето  си.  Водачите  ни  акцентират  специално  на  това,  защото  само  чрез  истинските  честотни  вибрации  на  чувствата  т.е.  сърцето  -  ние  можем  да  наслагваме  по-силната  /потентна  вибрация,  вместо  чрез  съмненията  си  да  се  колебаем  до  Безкрайност  между  Реалностите.  Но  както  и  в  предишния  случай,  не  може  да  знаем  в  каква  форма  ще  ни  се  покаже  разрешението.  Както  в  моя  случай,  не  можех  и  да  допусна,  че  ще  получа  това,  което  ми  се  искаше,  чрез  контузия  И  Квантовата  Реалност  наистина  подражава  само  на  истинската,  идваща  от  сърцето  вибрация,  а  не  на  измамната,  с  която  често  се  залъгваме…  Затова  Силната,  потентна  вибрация  в  крайна  сметка  взема  връх  при  Колебаещите  се,  променливи  Реалности.

По  подобен  начин  се  акумулира  и  Кармата,  която  представлява  Фалшива  претенция  на  Вибрацията,  поради  която,  казваш  неща,  съвсем  различни  от  това,  което  мислиш  с  вибрацията  на  сърцето.  И  в  тези  случаи  това  съвсем  не  си  Ти,  И  това  не  е  твоята  -  Истинска  същност.

 

Довиждане  сега!  Благодаря  ви  и  до  следващия  път  с  Уебинар    4  -  Паричната  Структура

 

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019