Алхимия на Сътворяването

03. Квантова Манифестация Част 2

Печат

Квантова  Манифестация  Част  2

-  Мобилизиране  на  Структурите

Марина  Джакоби

Същества  от  11-то  Измерение

Съвета  на  9-те

Здравейте!  Днешния  Уебинар  за  Квантовата  Структура  е  отново  със  съ-участието  на  Джо  Пена.  Уебинарът  е  изграден  на  базата  на  Информацията,  която  получих  от  Съществата  от  11-то  Измерение  -  Съвета  на  9-те,  защото  видяха,  че  след  първия  Уебинар  е  необходимо  да  задълбочим  разбирането  си  за  това  как  действа  Квантовата  Манифестация.  Съветвам  ви  отново  да  прочетете  и  си  припомните  материала  от  Първия  Уебинар,  защото  с  днешната  тема  за  Структурните  Мобилизации  ще  навлезем  още  по-дълбоко  в  разбирането  на  това  как  действа  всичко.  Ще  ви  чета,  буквално  от  тяхното  съобщение  и  ще  коментирам  стъпка  по  стъпка  съдържанието  му,  за  да  улесня  процеса  на  усвояването  му.  Искам  да  ви  кажа,  че  повечето  от  тяхната  информация  идва  мигновено  в  процеса  на  лекцията,  което  позволява  знанията  да  достигат  достъпно  за  вас…  Между  другото,  това,  което  аз  правя  -  ние  всичките  можем  да  го  правим,  и  на  това  искам  да  ви  науча,  само  дето  аз  съм  по-напреднала  в  предаване  на  знанията.  Много  важно  е  да  разберем,  че  всичките  ни  действия  трябва  да  идват  от  сърцето,  да  разберем  за  необходимостта  от  правилна  диета,  за  проявите  на  щедрост  към  себе  си  и  другите  и  т.н.

Целта  е  да  внедрим  различни  вибрационни  честоти  в  съзнанието  си,  за  да  можем  когато  се  придвижваме  във  всеки  даден  момент  -  от  момент-до  момент  в  Реалността  -  да  кристализираме  желаната  от  нас  Паралелна  Реалност,  която  да  се  поддържа  от  вибрациите  на  тези  всички  -  следващи  -  момент  до  момент  състояния.

 

Започвам  с  припомнянето  на  схемата  на  Квантовата  Структура  от  Първия  ни  Уебинар  …

Схема  №  1

Разбрахме  вече,  че  Цялото  поле  на  Съзнание  се  базира  на  този  тип  честоти,  които  могат  да  бъдат  различни  или  подобни  по  резонанс  и  вибрации.  Винаги  се  комбинират  в  този  тип  Триединство  от  Плазма  и  Магнетично-гравитационно  поле  с  Черна  Дупка  в  средата  (за  Телепортация).  Чрез  нея  се  осъществява  преминаването  в  Паралелните  реалности,  създавайки  своята  собствена  Холограма.  Холограмата  се  оформя  от  емоции,  вибрационни  мисли  и  дела.  За  това,  че  вашата  Емоция  е  последователност  на  Звук  и  Вибрация,  говорихме  също  в  предишния  уебинар.  Също  така,  че  в  цялото  Квантово  поле  всичко  е  базирано,  същност  на  проявлението  на  този  вид  Плазма  (центъра  на  схемата)  и  нейното  Магнетично-гравитационно  поле.  Те  си  взаимодействат  -  обединяват  и  разпадат  през  цялото  време,  създавайки  различни  видове  Реалности.

И  когато  веднъж  станеш  Едно  с  вибрациите  на  това  плазмено-гравитационно  поле  -  то  се  превръща  в  Материя,  благодарение  на  различното  състояние  на  вибрационните  последователности.  Това  е  начинът,  по  който  се  осъществява  Материята.

 

Схема  №  2

Този  маркер,  който  държа  в  ръката,  например,  има  своите  вибрационни  честоти,  базирани  на  различната  плътност  на  плазмено-гравитационното  поле.  И  това  е  причината  да  го  усещаме  по  начина,  по  който  го  усещаме  -  като  твърда  материя.  Но  в  Реалността,  твоето  Съзнание  е  това,  което  всъщност  проектира  едно  Ниво  -  с  плътността  на  Материята.  Ако  поставим  маркера  под  електронен  микроскоп  ще  видим,  че  този  маркер  е  буквално  -  Звук  и  Светлина.  Също  така  искам  да  разберете,  че  тази  частица  (централната  плазма  в  схемата)  е  също  така  и  Нано  частица.  Това  е  описано  в  книгите  ми  Хармоничен  Реактор  и  Нанотехнология,  които  може  да  свалите  безплатно  от  сайта  ми,  но  които  засега,  за  съжаление,  са  само  на  Английски  език.

Тази  Нано  частица  е  всичко  -  до  Безкрайността,  както  и  до  -  най-малката  частица.  Тя  се  разширява  в  зависимост  от  “дишането”.  Разпадането  -  това  е  Нулевата  точка.  Нулевата  точка  е  -  Покоят.  За  него  ще  говорим  днес.  Покоят  е  -  липса  на  каквито  и  да  е,  навън  и  навътре,  честотни  движения.  Той  е  Осъзнаване.  Където  си  -  това  е  Квантовото  поле.  Трябва  да  знаеш,  обаче,  местоположението,  където  си…

Съзнанието  се  състои  от  една  Частица,  която  вибрира  с  голяма  вибрационна  скорост  и  се  проявява  -  самата  себе  си  -  до  себе  си  и  до  себе  си      до  Безкрайност.  Това  е  Съзнанието.  Всъщност  ти  съществуваш  в  безбройни  Паралелни  Реалности  едновременно,  навсякъде.  Трябва  да  знаеш,  също,  че  по  Закон  -  ти  не  можеш  да  мислиш  за  нещо,  ако  то  не  съществува  вече  в  Квантовото  поле.  Ти  трябва  да  знаеш  първо  вибрационната  честота  на  тази  реалност,  за  да  можеш  да  си  я  припомниш,  да  възпроизведеш  Образа  и  го  Видиш…  Ако  не  знаеш  вибрацията  -  не  можеш  да  я  възпроизведеш.  Това  означава,  че  по  едно  и  също  време  ти  съществуваш  в  Множество  Реалности.  Представи  си  себе  си,  гледащ  Екран,  който  съдържа  Множество  Реалности  Едновременно.  Коя  от  тях  ще  Преживееш,  зависи  от  емоционалната  вибрационна  чистота,  делата  и  действията,  които  ще  предприемеш  по  отношение  на  тях.  Това  е  твоето  Дистанционно  управление  –  помощ  за  фиксирането  на  ситуация,  която  осигурява    най-добрия  филм,  който  искаш  да  видиш.  Трябва  обаче,  да  разберем  колко  е  важно    да  използваме  Неутралното  Осъзнаване  на  ситуацията,  като  ориентир  за  местоположението  ни  в  Квантовото  поле.  Защото  ако  не  знаем  местоположението  на  Съзнанието  си,  може  да  се  окажем  извън  Реалността  и  се  намерим  в  изцяло  различна  Реалност  или  Времева  линия      в  квантовото  поле.  Трябва  да  знаем  Местоположението  си,  защото,  когато  го  знаем,  следващите  честоти  от  това    вибрационното  Осъзнаване  трябва  да  ни  отведат  до  Следващото  Ниво  -  в  същност  до  следващата  Реалност.  Защото  да  си  припомним  -  ние  сме  в  постоянно  придвижване  от  една  Реалност  до  -  друга,  до  друга  …  и  така  до  Безкрайност.

Схема  №3  -  показва  примерно  придвижване  между  две  реалности  чрез  стрелка:

 

Причината  за  разглеждането  на  Мобилизацията  на  Структурите  днес  е,  че  ние  се  нуждаем  да  разгледаме  досегашната  информация  много  по-задълбочено.

Ако  имате  ситуация,  като  например,  неприятен  момент  с  някого,  от  която  искате  да  се  дистанцирате  -  не  започвайте  с  крясъци  да  отвръщате  на  човека,  който  ви  крещи,  защото  в  момента  на  такова  действие  вие  се  оказвате  във  вибрационната  честота  на  плътни  вибрации.  При  което,  при  проектирането  на  следващия  момент  (стрелката  в  дясно),  резултатът  е,  че  се  оказвате  в  Негативно  проявление,  поради  проектирането  на  негативни  вибрации.  Ето  защо,  целта  е  -  да  се  отдръпнем  в  този  момент,  казвайки    си,  че  разбираме,  че  човека  от  среща  е  разстроен  -  и  запазим  спокойствие  без  никаква  емоционална  ангажираност.  Знаейки,  че  ако  се  ангажираме  емоционално,  следващата  Паралелна  реалност,  която  посочва  стрелката  на  схемата  -  ще  съдържа  негативните  честоти  на  ситуацията.  Надявам  се,  че  го  разбрахте…

Мобилизиране  на  Структурата  -  автентична  инструкция,  предадена  от  Съвета  на  9-те  от  11-то  Измерение

“Да  кажем,  например,  че  вие  можете  да  конструирате  Две  нива  на  Паралелни  реалности  и  всяко  ниво  от  Паралелните  реалности,  които  осъществявате  има  свой  честотен  вибрационен  геометричен  Код.  Но  понякога  вибрацията  на  всеки  от  тях  има  тенденцията  да  се  слее  с  другата  Паралелна  реалност  и  създаде  едно  линеарно  “Сега”  Единство.”

Какво  Те  имат  предвид  тук?  Това  е,  че  когато  вие  конструирате  Времеви  линии,  (например  горната  линията  от  схемата  -  №1,  и  долната  -  №2  )  вие  също  се  премествате/изживявате  и  двете  линии.  Честотите  на  двете  -  една  над  друга  линии  (Реалности)  -  не  са  едни  и  същи,  но  са  подобни.  Те  имат  предвид,  че  тези  две  Реалности  трябва  да  са  подобни,  за  да  Манифестирате  от  тези  две  -  Триединство  -  Трета  Реалност:  схема  №  4

 

 

Така,  че  едно  +  едно  =  прави  3

 

Ако  -  в  едната  от  Холограмите  (долния  ред  например)  ти  се  преместиш  бързо  в  съседната  до  теб  (хоризонтално),  конструирайки  я  като  друга  Холограма  -  и  запечаташ/принтираш  всичко  от  съществуващите  предишни  негативни  емоции  -  ти  конструираш  съмнение  и  негативност,  което  незабавно  рефлектира  в  Горната  Реалност.  В  резултат  на  това  -  нейната  щастлива,  положителна  емоция  намалява  и  тъй  като  не  може  вече  да  я  задържа  -  преминава  в  негативност  (виж  стрелката  в  ляво  на  схемата  от  втори  към  първи  ред  вертикално).  За  да  не  допуснем  това,  трябва  да  засилваме  Позитивността,  за    да  продължаваме  да  проектираме    Линията  като  Позитивна  (горния  ред).  Ето  защо,  ако  реагираме  позитивно  -  в  ситуацията,  обяснена  по-горе,  следващата  ни  Реалност  ще  бъде  позитивна  (запазваме  позитивната  емоция,  първи  ред  отгоре).  По  този  начин  ако  сме  последователни  в  поддържането  на  положителни  вибрационни  емоционални  честоти  -  ще  Преодолеем  негативността  на  другата  Реалност  (първия  долен  ред)  и  създадем  Трета,  положителна  Реалност  като  комбинация  -  1+1=3,  от  сливането  на  Двете  различни  структури.

Тази  Трета  Реалност  -  би  могла  да  бъде  Позитивна  или    Негативна.  Но  в  този  случай  се  оказа  Положителна.  Поради  систематичното  Позитивно  поддържане  -  стъпка  по  стъпка,  момент  -  до  момент,  се  осъществи  преместване  от  Позитивна  -  до  Позитивна,    Паралелна  (горния  хоризонтален  ред)  реалност  -  така,  че  в  края  на  краищата  се  създаде  една  положителна  (1+1=3)  -  Трета  Времева  линия  в  Цялата  Структура  (виж  схемата).

Разбрахте  ли  го?  Така,  че  Целта  е  да  поддържаме  Позитивното.  А  тези  две  реалности  (в  схемата  една  над  друга)  са  в  съвсем  различни  Времеви  линии,  Различни  Паралелни  реалности,  които  съществуват  едновременно  по  едно  и  също  време.  Но  ти  се  преместваш  -  избирайки.  Това  е  причината  Те  да  говорят  за  Нулевата  точка  на  Покой,  защото  в  нея  нищо  не  се  случва  -  като  даване,  отнемане,  например.  Ти  просто  Осъзнаваш  къде  си  в  Квантовото  поле.

За  да  може  следващата  емоция  и  действие,  които  решаваш  да  предприемаш  (така  става  избора)  -  да  бъдат  твоето  предпочитание,  с  което  изпълваш  твоята  Паралелна  реалност.  Това  се  нарича  Контрол.

Другото  е  просто  по  Случайност,  защото  когато  не  можеш  да  контролираш  своите  емоции,  се  оказваш  изведнъж,  че  си  проектирал  и  преместил  Изцяло  в  негативност  (първия  долен  ред),  поради  понижаване  на  емоционалните  честоти.  Запомнете,  че  Емоцията  е  винаги  тази,  която  дава  честотите  на  следващата  реалност,  като  я  оформя,  и  до-извайва  с  действията  си…  Така,  че  запомнете  Емоциите  и  мислите  създават  Холограмата.  Затова  е  толкова  фундаментално  да  поддържате    във  всеки  даден  момент  вашата  положителна  вибрационна  Възбуда,  дори  и  при  негативност  от  страна  на  другите.  Защото  целта  е  да  проектираш  постоянно  и  неутрализираш  непрекъснато  Негативното  с  Положителното,  за  да  може  резултатът  от  взаимодействието  на  двете  Времеви  линии  (горната  и  долната  вертикално)  да  създаде  -  едно  Трето  Положително  цяло.

За  да  постигнем  желаните  от  нас  резултати,  Съветът  на  9-те  е:  “Да  се  упражняваме  постоянно”!

Да  не  забравяме,  че  в  моментите  на  затруднение  е  необходимо  Разграничаване.  Затова  винаги  съветвам  в  тези  моменти,  да  мислим  за  себе  си,  че  сме  Холограма,  което  ни  улеснява  да  възвърнем  емоционалния  си  предишен  положителен  заряд.  Ако  не  си  мислим,  че  сме  Холограма  -  е  много  лесно  да  се  оставим  на  течението  и  потънем  в  негативното  съмнение.  Както  знаем  от  предишната  лекция  -  много  е  лесно  да  слезем  до  негативната  (първия  ред)  вибрация  и  започнем  да  сменяме  честотите  си  (между  първи  и  втори  ред)  напред  -  назад  до  Безкрайност…и  до  безизходност.  И  тъй  като  Квантовото  поле  няма  случайности  -  ще  се  получи  така,  че  от  цялата  смяна  на  вибрации  ще  се  затвърди  Тази,  с  която  се  сливаш,  с  която  си  синхронизиран  повече.  Ако  прекарваш  повечето  от  времето  си  в  съмнения  -  твоята  Трета  Реалност  -  1+1=3  (реалността  в  дясно  на  схемата)  ще  се  окаже  Негативна,  защото  повече  от  времето  си  -  си  проектирал  негативната  си  страна,  без  да  си  даваш  дори  сметка  за  това.

 

Материята  както  виждате,  не  е  лесна,  но  внимавайте  -  ще  преповтаряме  доста  материала  и  се  надявам  да  разберете  постепенно  всичко  в  детайли…  На  това  място  в  лекцията  Джо  Пена  се  намесва  с  чудесно  обобщение:  “В  каквито  мисли  Инвестираш  -  това  й  ще  получиш.”

Беше  ми  обяснено,  че  когато  имаме  съмнения,  Енергията  придобива  -  на  съвсем  случаен  принцип  -  колебаещи  се  вълнови  движения  между  Реалностите  -  горе-долу-горе-долу  непрекъснато,  без  да  виждаме  изход  от  ситуацията  и  дали  изобщо  ще  се  оформи  Третата  (в  дясно  на  схемата)  реалност.  Обикновено  Квантовото  ниво  на  Съзнание  избира  една  от  двете,  която  доминира.  Който  вид  от  емоциите  преобладава  през  деня  ви,  като  реакции  на  различните  ситуации  -  този  вид  емоции  ще  се  проектират  в  Триединството  -  Третата  Реалност.

Важно  е  да  разберете  също,  че  вие  може  да  имате  Договореност  за  изхода,  но  когато  се  наложи  да  избирате  между  възможностите,  дори  и  да      имате  договореност,  че  нещо  ще  се  случи  -  ще  се  направи  всичко  възможно  да  ви  се  помогне  за  позитивното  разрешение  -  докато  изживявате  своята  опитност,  чрез  тук  и  там  и  т.н.  отклонения.  И  в  крайна  сметка  ще  проектирате  Третата  Реалност.  Така,  че  важно  е  да  не  забравяте  да  повтаряте,  когато  имате  “ситуация”  -  че  сте  в  Холограма!  Казвайте  си,  че  можете  да  проектирате  всичко,  което  желаете,  успокойте  се  изцяло  -  бъдете  Съзнателни  за  ситуацията  без  емоционално  ангажиране  -  т.е.  в  самата  Нулева  точка.

След  като  осъзнаете  мястото  си  в  Квантовото  поле  и  ситуацията  си  чрез  самата  Холограма  -  изразете  своето  разбиране  за  ситуацията  -  чрез  Сърцето  си,  в  името  на  Доброто,  в  чиито  високи  вибрации  вибрира  и  нашето  Съзнание.  Защо?  Защото  Съзнанието  не  може  да  съществува  само  в  Негативното  -  то  ще  изчезне,  ще  се  разпадне  в  такъв  случай…

Затова  винаги  се  придържайте  към  Позитивното,  без  значение,  кой  какво  прави  или  се  опитва  да  ви  въвлича  в  негативност.  Защото  негативните  хора  в  един  момент  ще  спрат  съществуването  си.  Защото  Съзнанието  трябва  да  съществува.  А  Негативността  няма  нищо  общо  с  Високите  вибрации  на  Съзнанието.

Сега  ние  се  преместваме  в  5-то  измерение,  което  е  толкова  съществено  за  цялата  Планета  и  самата  Вселена.  За  това,  ако  искаме  да  съществуваме  в  Структурата  на  5-то  измерение  -  трябва  да  приложим  това  познание…  Това  не  значи,  че  не  можеш  да  преминеш  през  различни  Реалности,  но,  според  мен,  защо  да  не  Видиш  И  Възнесението?  И  през  този  процес  -  както  Те  ни  учат  -  всеки  един  от  нас  трябва  да  изживее,  премине  Индивидуално  през  процеса  на  Възнесението…  А  какво  означава  това?  Това  означава,  че  -  ако  моите  действия  са  правилни/добри  и  съм  мил/а  към  хората,  като  резонирам  Позитивно,  като  поделям  и  раздавам  каквото  имам  от  сърце  -  по  този  начин  ще  проектирам  Положително  всеки  следващ  момент  и  ще  видя  Възвишението  в  Структурата  на  5-то  Измерение.      И  защото  аз  Създавам  аз  и  ще  Видя  тази  Реалност.

Ако  предпочетете  да  останете  в  Негативното  -  да  бъдете  алчен  или  с  подобно  деструктивно  поведение  -  вашата  проекция  ще  бъде  в  съвсем  различна  Времева  линия,  която  няма  нищо  общо  с  5-измерната  Времева  линия.  Защо?

Защото,  това,  което  правите  е  отказването  от  високо-честотната  Структура,  и  проектирате  за  себе  си  в  Квантовото  поле,  една  много  плътна  структура.  В  честотите  на  Високите    измерения  –  структурата  съвсем  не  е  плътна,  а  много  прозрачна,  както  да  плуваш  във  вода,  но  си  същевременно  отгоре.

Във  всяка  сама  по  себе  си  Реалност,  всеки  един  от  нас  създава  своя  процес  на  Възвисяване  и  това,  което  аз  бих    изживяла,  ще  бъде  съвсем  различно  от  това,  което  ти  би  изживял.  И  това  е  много  фундаментално  да  се  разбере…

Защото  ще  зависи  от  това,  което  проектираме.  Така,  че  всеки  един  от  нас  Сънува,  спомняте  си,  че  Съзнанието  е  Сънуване.  Знаете,  че  при  сънуване  понякога  имате  чувството,  че  е  много  реално,  но  точно  сега  -  ние  сме  също  в  Състояние  на  Сънуване.  Макар  и  да  изглежда  много  реално  “  на  яве”  за  вас…

 

Самото  Съзнание  просто  преминава  в  друга  Времева  линия  и  както  при  връзката  с  Линията  на  Извънземните  (от  другата  лекция)  -  вие  сливате  двете  Реалности  (двете  линии  една  над  друга  в  схемата)  и  създавате  Трето  цяло  -  Третата  Реалност  (№  3  в  дясно).  Но  за  да  се  получи  Третата  реалност  -  двете  Реалности  трябва  да  бъдат  със  сходни  вибрации,  за  да  се  осъществи  обединяването  им.

Те  казват,  че  трябва  да  “Разберем,  че  Неутралността  е  тази,  която  всъщност  ни  дава  възможността  да  Избираме  с  ясно  съзнание,  което  е  следващата  стъпка  от  Честотни  вибрации,  които  ни  се  предоставят.  Проектирането  става  от  вас,  а  осъществяването  се  извършва  от  силно  локализирана  Звукова  вибрация  “

И  да  не  забравяме,  че  съзнанието  е  Една  частица,  която  се  проявява  една  до  друга  -  до  друга  и  т.н.  -  до  Безкраен  брой  Паралелни  Реалности  по  едно  и  също  време.  Затова  казвам,  че  вие  сте  Едно,  вие  сте  Квантовата  структура,  вие  я  Проектирате,  вие  сте  Създателя,  който  Е.  Каквото  и  да  виждате  -  е  Проекция  във  вашата  Холограма  -  за  да  имате  Преживяване!

 

Благодаря  ви  и  Довиждане  -  до  следващия,  3-ти  Уебинар!

 

Забележка  на  преводача:

Скъпи  читатели,  имайте  предвид,  че  след  този,  Втори,  Уебинар  -  възприемането  на  материалите  от  Поредицата  ще  се  осъществява  с  много  по-голяма  лекота.

Всяка  следваща  част  съдържа  елементи  на  повторение  и  затвърждаване,  примери  от  житейски  ситуации,  с  обяснения  как  би  се  осъществило  разрешението  им  от  позиция  на  Квантовата  Реализация. 

Благодаря  ви  и  Успех!

 

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019