Алхимия на Сътворяването

02. Квантова Манифестация Част I

Печат

Квантова  Манифестация

Част  1  със  съдействието  на    Джо  Пена,  3-8-17

 

Здравейте!  Заедно  с  моя  съ-лектор  Джо  Пена  започваме  Програма,  която  ще  бъде  с  предварително  записани  Уебинари.  За  Манифестирането  и  Квантовата  структура,  за  Възвисението  и  връзката  с  ЕТ  -  Извънземните  и  т.н.

Манифестирането  в  рамките  на  Квантовата  структура,  е  познанието  с  което  започваме  днес.  Само  по  себе  си  то  представлява  едно  голямо  предизвикателство,  защото  вие  трябва  изцяло  да  се  разграничите  от  всичко  което  сте  научили  до  сега  и  Пре-заредите  и  Ре-генерирате  напълно  честотите    си,  емоциите  и  делата  си  съгласно  новата  структура,на  която  Извънземните  и  Висшето  съзнание  ни  учат.

Много  от  нещата,  които  искам  да  ви  покажа  нагледно  днес  е:  Как  всичко  действа  в  Магмата  на  Квантовата  структура.

В  Квантовата  структура,  която  е  навсякъде,  всичко  е    направено  от  различен  вид  честоти    на  Светлина  и  Звук.  Този  вид  Светлина  и  Звук  имат  специфични  честоти.

Това  ще  видите  на  най-горния  ред  на  схемата (№1)  ето  тук:

 

 

Когато  Светлината  и  Звукът  (трите  вълни  най-отгоре)  се  комбинират  по  между  си    с  подобни  вибрации,  а  те  трябва  да  имат  подобни  вибрации  и  честоти    -  те  създават  Плазма,  (кръгът  в  центъра  на  схемата),  която  е    конструирана  от  магнетично  и  гравитационно  поле.  Цялата    структура  на  Плазмата  -  представете  си,  че  цялостната  схема  (№1)  е  цялата  структура  на  Вселената  -  е  създадена  от  Честотите  и  Звука  на  този  вид  честота  на  Светлината  и  Звука.  Всеки  от  тях  съдържа  Светлина  и  Звук  (трите  вълни  най-отгоре)  и  имат    специфична  вибрационна  последователност.  И  когато  те  се  комбинират  по  между  си  в  подобна  структура  -  когато  имат  подобен  резонанс  -  те  създават  Плазма  (кръгът  в  центъра),  която  е  Тринити  плазма.  В  центъра  на  този  кръг  (Плазма)  -  можете  да  видите  Черна  дупка.  Черната  дупка  е  всъщност  Телепортационнa  точка,  мястото  от  където  се  осъществява  телепортацията  -  от  една  Плазмена  Дупка  до  друга.

Когато  ти  създаваш  Плазма  в  Квантовото  поле  -  не  забравяй,  че  цялото  Квантово  поле  съдържа  -  покрито  е  навсякъде  с  -  честотите  на  Светлината  и  Звука.  Това  означава,  че  не  е  само  един  вид  плазма.  Буквално  до  Безкрайност  съществуват  видове  плазма  като  тази.  Но  когато  те  създават бединяват  в  Тройка)  Триединство  -  отново,  и  отново    тази  (централната  Плазма)  и  тази  (под  нея)  Плазма  трябва  да  бъдат  близки  по  честоти,  за  да  може  да  се  осъществи  съвместното  им  комбиниране,  както  и  да  се  създаде    подобна  Трета  Плазма  -  в  полето  до  тях.  И  това  е  начинът  по  който  се  създава  цялостната  Квантова  структура  на  Вселената,  буквално  от  една  Частица.  Представете  си  една  Частица!  И  тази  една  частица  вибрира  с  такава  висока  честотна  скорост…  Представете  си  тази  Плазма  (кръгът  в  ляво),  например,  като  една  частица.  И  тази  частица  вибрира  толкова  бързо  честотно  и  вибрационно,  че  се  проявява  -    самата  себе  си  -  до  себе  си  и  до  себе  си  -  и  до  себе  си  -  до  безкрайност.

Всяка  Плазма,  може  да  бъде  -  да  представлява  по  себе  си  -  цяла  Вселена,  Кластър,  всяко  нещо,  което  би  могъл  да  си  помислиш,  защото    Безкрайното  енергийно  поле  вътре  се  създава  от  Цялостната  структура.  Тази  частица  например,  Плазмения  кръг  в  ляво  -  представлява  сама  по  себе  си  Цялостната  структура  в  Квантовото  поле.

Така, че  научавайки  това,  трябва  да    разберем,  че  ние  сме  направени  от  Структурата  на  Плазменото  поле.  И  защо  е  така?  Защото,  когато  комбинираме  заедно    частиците  (тази  в  ляво  и  средата  например)  и  те  вибрират  на  едни  и  същи  честоти  -  изведнъж  те  създават  Трета  Плазма  (кръгът  в  дясно  с  човечето  вътре)…  И  в  този  момент,  когато  Съзнанието  по  само  себе  си  създаде  мисъл  -  Ти  създаваш  Себе  си.  Така,  че  ти  всъщност  си  създаден  от  същата  Структура  (цялата  схема),  която  сама  по  себе  си  е    -  Цялостната  Вселенска  Магма.  Ти  си  Структурата  (кръгът  с  човечето  в  дясно),  ти  си  Вселената,  ти  си  Квантовото  поле.

 

Така че знай – когато проектираш с нещо с мисълта си (човечето  в  дясно),  защото  очевидно  мисълта  има  Честота  и  Звук  (вълните  най-отгоре)  -  защо?…  защото  ти  си  Плазма  -  ти  си  Магнетичната  структура  на  Цялостната  Вселена (човечето  в  дясно).

А  ти  си  Вселената,  защо  е  така?  Защото  запомни,  съзнанието  (човечето  в  дясно)  е  направено  от  една  Частица,  трептяща  и  проявяваща  се  много  бързо  -  напред  назад  -  до  себе  и  до  себе  си  (като  тези  в  ляво  и  центъра)  -  до  Безкрайност.

Така,  че  когато  създаваш  себе  си  (човечето  в  дясно)  по  този  начин  -  твоята  същност  от  тук  -  създава  мисъл  и  тази  мисъл  има  честота  и  звук  и  вибрация (вълните  най-отгоре)  и  мантра,  защото  образува  твой  (човечето  в  дясно)  геометричен  модел.  Веднъж  проектирал  своята  мисъл,  вибрираща  на  специфична  честота,  всъщност  проектираш  Реалност,  в  която  съществуваш.  И  като  проектираш  тази  реалност,  каквото  и  да  правиш  в  нея  е  в  съответствие  с  вибрационния  Звук  (вълните  горе),  който  е  проектиран  от  теб  (човечето  в  дясно)  -  от  твоите  мисли,  дела  и  емоции.  Затова  Ти  си  Структурата.

Нищо  не  съществува  извън  теб.  Ти  си  Създателят.

Когато  ти  проектираш  нещо  от  твоето  съзнание  (Плазмата  с  човечето  в  дясно)  -  ти  създаваш  други  Паралелни  реалности,  като  тази  -  и  тази  (Плазмата  в  ляво  и  центъра)    Ти  създаваш  други  Паралелни  реалности  и    се  преместваш  от  една  в  друга  Паралелна  реалност    -  чрез  Портала  на  Черната  Дупка  (точката  в  центъра  на  Плазмата).  Ето  защо  ти  можеш  да  се  преместваш.  Всъщност  твоето  преместване  е  като  във  филм.  Ти  се  преместваш  -  от  една  Реалност  в  друга,  подобно  на  ефекта  при  щракването  на  снимка.

Това  е  причината,  че  -  каквото  и  да  създаваме/  излъчваме,  това  е  и  което  получаваме  обратно.  Защо?  Защото  ти  си  Цялата  Структура.  Така,  че  -  всяка  мисъл,  всяка  емоция  създава  твоята  Реалност,  създава  Структурата.  А  ти  си  самата  Структура,  няма  друг  извън  теб,  никой  не  стои  там  в  Небето,  а  ти  си  отделен  от  този  човек.  То  е  просто  Проекция  на  Холограма,  която  е  създадена  от  честотите  на  Звук,  Мантра  и  Геометрични  модели,  така,  че  да  ти  послужат,  за    да  можеш  практически  ти  да  имаш  преживяването  на  самото  Съзнание.

 

 

Схема    2

Три  нива  -  на  една  над  друга  Паралелни  реалности.

Когато  ти  ги  създаваш  това  би  могло  да  бъде  Земята  (първо  ниво),  както  и  другите  две  нива  над  нея  -  схема    2… Това  са  различни  Реалности.

В  тази  реалност  ти  имаш  няколко  честоти    -  ти  проектираш  твоите  мисли  и  емоции  и  ги  преместваш  (хоризонтално)  до  тази  -  (съседната  до  теб)  Реалност  и  до  другата  -  съседна.  Според  това  дали  ти  изживяваш  същите  или  подобни  вибрации  на  твоите  мисли,  емоции  и  дейности  -  ти  се  оказваш  в  следващата  реалност.  Но  ти  създаваш,  в  тази  Времева  линия.

Ако  ти  продължаваш  да  проектираш  същите  честотни  емоции  -  тъжни,  например  -  и  ако  продължаваш  да  бъдеш  тъжен,  следващата  Реалност(  съседната  до  теб,  хоризонтално),  която  създаваш  и    в  която  ще  се  преместиш,  защото  си  Холограма    -  ще  се  окаже,  че  ще  се  озовеш  там  със  същите  емоции  като  в  предишната  Реалност.  Така,  че  ако  продължаваш  да  бъдеш  тъжен  -  следваща  в  която  ще  се  окажеш  ще  продължава  да  бъде  същата  като  предишните

Така,  че  ще  се  окаже,  че  Ти  създаваш  същата  Времева  линия  и  я  кристализираш,  защото  я  енергизираш  със  същите  негативни  емоции  -  от  даден  момент  -  до  следващия  -  и  до  следващия  и  така  ставаш  Съ-създател  на  една  до  друга  -  множество  Паралелни  Реалности,  в  зависимост  от  честотите  с  които  ги  зареждаш  във  всеки  даден  момент.

Ако  искаш  да  промениш  тази  Времева  линия  (първата  хоризонтална)  т.е.  не  искаш  да  я  фиксираш  (кристализираш),  трябва  да  повишиш  вибрациите  си  -  чрез  позитивни  и  приятни  мисли  и  емоции  -  и  да  бъдеш  с  тях  във  всеки  следващ  момент  -  до  момент  и  т.н.

По  този  начин,  от  този  Негативен  момент  ти  ще  се  окажеш  в  друг  -  Позитивен  (втори  ред,  вертикално).  Става  преместване  от  една  Паралелна  реалност  -  от  тази  (първия  ред)  -  в  друга  (втория  ред),  но  на  базата  на  различен  -  позитивен  резултат.  Защо?  Защото  осъществяваш  преместване  в  Моментите  -  на  базата  на  съвсем  различни  честоти  на  мисълта  и  емоциите  си,  необходимо  за  новата  Реалност  с  по-добър  резултат..

Сега  ти  започваш  да  създаваш  една  до  друга  Паралелни  реалности  (хоризонтално  една  до  друга)  на  базата  на  позитивни  емоции.  Бъди  и  задържай  позитивните  -  момент  до  момент  -  емоции.  Сега  ти  създаваш  вече  -  Времева  линия  от  позицията  на  положителното

Същото  е  и  с  тази  (най-горната  линия).  Сега,  ако  искаш  да  направиш  още  нещо  -  обърни  специално  внимание  на  Времевите  линии  (Трите  хоризонтални),  които  създаде,  че  имат  изцяло  различни  честоти  (2,5,9  HZ).  Колкото  честотата  е  по-висока,  е  всъщност  по-близка  до  ЕТ-извънземните,  защото  няма  достатъчно  съпротивление  в  структурата  и  плътността  не  е  същата.  По-лесно  е.  Не  е  необходимо  да  бъдеш  като  плувец  във  водата,  за  да  се  придвижиш  и  манифестираш  преместването  от  една  в  друга  Реалност.

Това  е  много  фундаментално  и  трябва  да  се  разбере  от  всеки,  за  да  се  избегнат  недоразуменията 

И  запомнете,  че  по  Закона,  на  който  Извънземните  ни  учат:  Ти  не  можеш  да  мислиш  за  нещо  в  Квантовата  структура,  ако  не  знаеш  предварително  специфичната  вибрация  на  тази  структура.

Това  означава,  че  ако  си  представиш  в  тази  (най-долната  в  схемата)  Реалност,  че  си  измисляш  нещо,  ти  всъщност  не  можеш  да  си  представиш  нищо  ако  не  знаеш  вибрацията  на  тази    реалност  (съседната  до  теб  хоризонтално),  която  вече  съществува  в  Квантовото  поле  на  Твоята  Времева  линия.  И  това  е  така,  защото  -    Времето  не  съществува.

Времето  не  съществува,  защото  ако  си  припомним  бързото  трептене  на  Частицата  в  Структурата,  проявяваща  самата  себе  си  -  една  до  друга,  една  до  друга  -  до  Безкрайност.  И  това  е  Ключът  -  така,  че  минавайки  през  Портала  (Черната  Дупка)  се  оказва,  че  всичките  тези  Паралелни  реалности  (трите  една  върху  друга)  съществуват  по  едно  и  също  време  в  Квантовата  Магма  (цялостната  схема).  И  ако  това  е  Магмата  (цялата  схема)  тези  Паралелни  реалности  съществуват  Едновременно.

Сега,  аз  и  вие  виждаме,  всички  тези  Реалности  дна  над  друга)  -  едновременно.  Но  те  са    напълно  различни  Реалности.  Но  как  е  възможно,  тогава  да  ги  виждаме  по  едно  и  също  време?  Казвам  по  едно  и  също  време,  защото  -  Времето  на  съществува.  Начинът  по  който  съм  ги  поставила  на  този  къс  хартия  -  е  същия  по  който  съществуват  в  Квантовата  Магма.

Почти  същото  е  както,  когато  гледате  ТВ…Всеки  отделен  канал  се  излъчва  по  едно  и  също  време.  Така,  че  ако  искате,    можете  да  превключвате  по  желание  -  и  тук  и  тук  (една  над  друга  Реалност)  -  различните  канали.  Може  и  да  се  задържите  -  например  тук,  но  самото  преместване  ще  става  според        специфичните  честоти  на  които  резонират  вашите  емоции,  мисли  и  дела 

Защото  ти  си,  според  Тях  -  Структурата  на  Магнитно-Гравитационното  поле.  Ти  си  Магмата.  Ти  си  Структурата.  Ти  си  Частицата-Създател  (God  particle).  Схема    1

 

 

Разбирате  ме,  нали?  Няма  никой  извън  вас!  Вие  прожектирате  вашата  Реалност.

Като  знаете  вече  това,  няма  да  има  място  за  тревоги,  като  -    какво  би  се  случило,  какво  ни  очаква  при  смяната  на  реалности      защото  всичко  се  разгръща  едновременно.  И  затова,  като  си  мислите  за  нещо,  като  си  представяте  нещо,  като  проекция  в  главата  си  -    вие  не  бихте  могли  да  си  го  представите  в  този  момент,  ако  не  знаехте  вибрацията  на  тази  съществуваща  Паралелна  Реалност,  в  която  вие  вече  съществувате  едновременно…

Единствената  причина,  поради  която,  не  виждате  тази  Реалност  е,  че  не  е  Кристализирана.

Необходимо  е  вие  да  я  Кристализирате  (фиксирате).  В  Квантовото  поле,  за  да  я  кристализирате    трябва  да  вземете  решение,  да  действате  във  всеки  даден  момент,  до  -  момент,  до  -  момент,  за  да  може  да  Проявите  -  Не-видимото!

Ето  това  е  начинът  по  който  се  проявява    -  Квантовата  Реалност.

 

Благодаря  ви  и  до    следващия  Уебинар!

Thursday the 14th. Spiralata.net 2002-2019