10 тайни на любовта

04. Десет тайни на любовта - Първа тайна

Печат

Първа тайна

СИЛАТА НА  МИСЪЛТА

 

На следващия ден младият човек позвъни на всички хора от списъка. Той нервничеше и много се притесняваше, че звъни на напълно непознати хора и ги пита за „тайните на Истинската Любов”. Но за негова изненада всички знаеха за какво става дума и искрено му се зарадваха, че е позвънил. Той се уговори  да се срещне с всеки един от тях през следващите няколко седмици.

На младия човек му бе особено интересно да се срещне с първия човек от списъка. Доктор Хюго Пачиа, професор по социология, пенсионер, добре известен в академичните кръгове заради своите искрени изказвания във връзка с човешките отношения. Той е написал няколко бетселъра на тази тема, и често го канели в радио и телевизионни интервюта. Същността на доводите на доктор Пачиа бе в това, че човечеството в преследването на научен и икономически прогрес игнорира най-важното в живота. Той често цитирал древното пророчество на индианците:

 

Само след като е отрязано последното дърво,

Когато е отровена и последната река,

Само когато е уловена последната риба,

Само тогава човекът ще разбере, че парите не стават за ядене.

 

Доктор Пачиа бе едър общителен човек  на шестдесет и пет годишна възраст. Имаше широки рамене, посивели коси, почти момчешко лице, благодарение на което изглеждаше 20 години по-млад. Той посрещна  младия човек с широко разтворени обятия, прегръщайки го като дългоочакван приятел. Младият човек не знаеше как да реагира. Той не беше свикнал да се прегръща със съвършено непознати хора; но честно казано, той не бе прегръщал никого, даже своите близки и роднини. Приветствието обикновено се ограничаваше до доста сдържано стискане на ръцете.

- Значи вие вчера сте се срещнали със стареца? – попита  той.

- Според мен е просто великолепно – отговори  младият човек присядайки. – Кой е той? Откъде е?

- Аз не знам повече от теб. Аз съм го срещал само веднъж и това беше преди тридесет години. Но той изцяло промени моето отношение към преподаването и живота.

Аз го срещнах скоро след като бях започнал да преподавам в университета. Назначиха ме за куратор на шест групи първокурсници. Три месеца след началото на семестъра забелязах, че отсъства една от студентките. Тя беше симпатична, весела и умна млада девойка, в работата й се проявяваше нейната фина чувствителност. Нея я нямаше на занятия повече от две седмици; попитах студентите, които седяха до нея дали не знаят къде е. Няма да повярвате, но те не само не знаеха къде е, но и изобщо не ги вълнуваше какво се случва с нея. Даже не знаеха как се казва!

В този ден след занятия аз отидох в администрацията, за да изясня къде е студентката и защо не идва на занятия. „Извинете, мислихме, че знаете” – каза администраторът, отвеждайки ме леко встрани. Заведе ме в кабинета си и каза, че преди две седмици студентката се е самоубила. Това прекрасно младо момиче скочило от покрива на десететажна сграда.

Седях в приемната, потресен от тази новина, задавайки си въпроса какво е могло да накара студентка с такива големи възможности да се самоубие. Не зная колко дълго съм седял докато не забелязах, че той седи до мен.

- Кой? – прекъсна го младият човек.

- Старият китаец – отговори  доктор Пачиа. – той ме попита какво ме безпокои и аз му разказах историята. Той поседя няколко минути в мълчание, а после се обърна към мен и ми каза това, което никога няма да забравя.

„Знаете ли – каза той, - ние учим студентите да четат и пишат, да събират и изваждат, учим ги на това, което смятаме за основа на доброто образование, но не обръщаме внимание на най-главното –  на това как да обичат”.

Думите му прозвучаха в мен като удар от гръм. Аз чувствах това интуитивно, но не можех да го изразя с думи. Ние говорихме за любовта и живота и от този старец за пръв път чух за тайните на Истинската Любов – за десетте вечни принципа, с помощта на които можеш да внесеш любов в живота си и в живота на околните.

-   Тоест, вие твърдите, че тези „тайни“ действително помагат? – прекъсна  го младият човек.

-   Да, те помогнаха на мен, и аз имам стотици ученици, които могат да потвърдят, че тези тайни също са им помогнали – обяснил доктор Пачиа.

-   Звучи  невероятно; твърде хубаво, за да е истина – каза  младият човек. – Аз искам да кажа, че ако това е толкова просто, то защо не се ползват от всички хора?

-   Това е добър въпрос, - отговори  доктор Пачиа. – в дъното на душата си всеки повече от всичко иска любов, но понякога ние, навярно, просто забравяме за това. Ние се отклоняваме в посока на постигане на други цели – кариера, пари и богатство. Стремим се към отдих и развлечения и изпускаме от поглед най-важните неща в живота – а какво може да бъде по-важно от любовта?

Младият човек си записа  нещо в бележника, а доктор Пачиа продължи.

-   Преди да си тръгне старият китаец ми подаде лист хартия, на който бяха записани имена и телефонни номера. В продължение на следващите няколко седмици аз се срещнах с всеки един от хората в списъка, и те ме научиха на прости, практични начини на живот, изпълнен с любов. Това са начини, с помощта на които можеш да се научиш да създаваш трайни отношения, изпълнени с любов. Всичките десет тайни са еднакво важни, но от тях в моя живот повече от всичко повлия силата на мисълта.

-   На мисълта? - повторил младият човек.

-   Да. Това е прост, но безспорен факт: ние се превръщаме в това, което мислим. Ако имате зли мисли – изпитвате злоба, ако имате радостни мисли – изпитвате радост, ако имате щастливи мисли – изпитвате щастие... и ако вашите мисли са изпълнени с любов – вие изпитвате любов. Променете своите мисли  и вие ще промените своите преживявания. Това е много просто.

Младият човек повдигна  вежди.

-   Това е лесно да се каже, но едва ли е толкова лесно да се осъществи.

-   Вие сте прав, това не винаги е лесно, и именно затова има поговорка: „Велик е онзи, който побеждава градове, но истински велик е онзи, който побеждава себе си“. Но това е възможно. Ние всички избираме своите мисли, но още от ранно детство ни учат да избираме неверни мисли. Учат ни да осъждаме другите, пренебрежително да се отнасяме към различните. Децата не се вълнуват от различия във вероизповеданието или цвета на кожата, те просто виждат хората. Обичайте детето и то ще ви обича, защото в това е част от природата на хората – да се обичат взаимно. Проблемът е в това, че възприемането на любовта от детето основно се определя от неговите родители.

-   Какво имате предвид? – попита  младият човек.

-   Начинът, по който родителите се държат помежду си и със своите деца, създава основата на възприятието на детето за любовта. Ако на децата постоянно крещят и ги пошляпват, то те ще смятат, че това е допустимо поведение за любящите родители – да крещят на другия и да го бият. Ето защо е необходимо отново да се учите на това какво в действителност е любовта и какво означава да се отнасяте с любов един към друг. Нужно е да промените убежденията си и принципите относно любовта.

-   Но как е възможно да се промени това, което е било възпитавано с години?

-   Нужно е да се започне с промяна на собствените принципи и убеждения, а значи и своите мисли, с помощта на позитивни твърдения.

-   Какво е това позитивно твърдение?

-   Позитивното твърдение – това е изказване, което си казвате на ум или на себе си и което, ако го повтаряте често, ще промени вашите мисли и убеждения. Например, ако считате, че не можете да построите трайни любовни отношения, можете да започнете с твърдението: „Аз създавам любов в своя живот, обичайки другите. Днес ще се отнасям с любов към всеки, когото срещна!“; „Аз с лекота създавам отношения, изпълнени с любов“. Или: „Аз съм способен да създавам любов в живота си“. А ако не вярвате, че изобщо ще намерите своя идеален партньор или близък приятел, можете да казвате: „Моят идеален партньор ще се появи в живота ми в точното време на точното място“.

Утвържденията променят мислите и подсъзнателните убеждения, мислите променят действията, от действията произхожда поведението, а поведението определя съдбата.

-   Колко често трябва да се повтаря позитивното утвърждение, за да започне да действа? – попита младият човек, заинтригуван от техниката.

-   Колкото може по-често. Някои хора даже си записват тези твърдения и ги залепват на видни места, например в колата или на вратата на хладилника, за да ги виждат постоянно и да ги казват. Поне минимум три пъти на ден: сутрин, веднага след като се събудите, през деня един път и вечерта преди сън.

-   Значи, за да променя живота си трябва само да повтарям тези твърдения? – казал младият човек.

-   Не. Твърденията помагат да промените подсъзнателните убеждения, но освен това е нужно съзнателно да разбереш това, какво за вас означава любов и какво означава да обичаш някого. Това изглежда напълно очевидно, но, според моя опит, много малко хора обръщат внимание на това. Например как ще отоговорите вие на този въпрос?

Младият човек се покелеба.

-   Хм... ами... как да кажа... да обичаш някого означава – означава да се грижиш за него, да бъдеш до него, когато си му нужен, да му помагаш.

-   Отлично – каза доктор Пачиа. – С други думи, да действате, стремейки се да му бъде най-добре на него. Но ще можете ли да правите това – да се грижите за някого, да му помагате – ако в началото не помислите от какво се нуждае?

-   Не. Навярно не.

-   Значи, ако искаме да обичаме някого или нещо, преди всичко, е нужно най-главното – да мислим за  него и да отчитаме неговите потребности и желания.

-   В началото на моята кариера – продължил доктор Пачиа, - с моята наивност смятах, че преподавателите са длъжни да преподават предмети – било то математика, физика, география или социология – но скоро узнах, че добрият учител не преподава предмети, той учи студентите. Всеки студент има свои собствени потребности, свое ниво и начини на разбиране, и добрият учител отчита това, а иначе студентите скучаят или се разочароват.

Същото се отнася и до живота – ако искаш истински любовни отношения, трябва да отчиташ потребностите на другите хора. А за да правиш това, трябва да поставиш себе си на тяхно място, трябва да погледнеш света от тяхна гледна точка. Например много хора се чувстват хванати в капана на отношения без любов и се оплакват, че партньорът им не ги обича, но ако човек попита себе си  „Какво мога да направя за партньора ми?” вместо  „Защо той (или тя) не прави за мен това или онова?, то партньорът непременно ще почувства, че го обичат и ще започне да обича повече този човек.

- Виждате ли – продължил доктор Пачиа, - всичко започва от мисълта – изпълнените с любов мисли водят до изпълнени с любов постъпки и изпълнени с любов преживявания.

- Да, но има един проблем – каза  младият човек. – Мислите не могат да намерят и създадат любовни отношения.

- Навярно ще се учудите – отговорил доктор Пачиа, - но е точно обратното, вашите мисли  не само ще ви помогнат да намерите такива отношения, но и ще ви помогнат да откриете  жената на вашите мечти, когато се появи в живота ви.

- Не разбирам, как е възможно това – каза  младият човек.

- Нали всеки се надява да намери една специална любов, която ще продължи вечно, съгласен ли сте?

Младият човек кимна.

- Та коя е вашата специална любов?

- Не зная. В това е проблемът ми – каза младият човек. – Аз нямам такава.

- Имате – отговорил доктор Пачиа, - уверявам ви. Просто още не сте я срещнал. Проблемът е в това, че когато това момиче се появи в живота ви дали ще го познаете?

- А как изобщо можеш да разбереш, че човекът с когото се срещаш, е предназначен за теб? – отвърна  младият човек.

- Единственият надежден начин, който аз зная  - каза доктор Пачиа, - е да знаете какъв е идеалът ви още преди да сте го срещнали. А единственият начин да направите това е да помислите за качествата, които искате да притежава човекът.

- Какви качества имате предвид? – попита  младият човек.

- Физически, умствени, емоционални и духовни. Например: блондинка ли да бъде или брюнетка? Висока или не? Какъв цвят да бъдат очите й? Или, възможно, физическите качества да не са от значение а вас? А какъв тип работа, хоби и интереси би могла да има? Трябва ли да има определени духовни убеждения? А какъв да е нейният темперамент; екстраверт ли да бъде или интроверт? Трябва ли да бъде умна?

- Аз на практика не съм се замислял за тези неща – призна  младият човек. – това действително ли е важно?

- Разбира се – потвърди  доктор Пачиа. – ако не знаете с кого искате да изживеете живота си, как смятате да го познаете, когато се появи?

- Но нима не става веднага ясно при среща, тя ли е или не? – възрази  младият човек.

- Може за някого това и да е ясно – каза доктор Пачиа, - но даже такъв човек предварително си е създал в ума си някакъв образ на своя идеален партньор. Без да помислиш за качествата на партньора, можеш лесно да се подлъжеш от сексуалното привличане, увлечение или просто страх от самотата и в резултат да се окажеш не с точния човек.

Например за вас може би е важно, вашият партньор да обича животните. Вие срещате жена, която ви харесва от пръв поглед, но скоро става ясно, че тя ненавижда животните. Тогава ще знаете, че, независимо колко силно ви привлича сексуално, тя не е вашият идеален партньор.

Знаете ли, любовта не е сляпа, но похотта и сексуалното влечение са слепи; ако не сте помислили за това, което ви е нужно от партньора, лесно можете да се окажете с някого съвършено несъвместим. От друга страна, ако построите мислен образ на този, с когото желаете да споделите живота си, имате повече шансове да го познаете, когато го срещнете.

- Но навярно такъв образ на въображаем партньор налага някои ограничения? – попита младият човек. – Тоест, възможно ли е да срещнеш именно идеалния  партньор?

Доктор Пачиа се усмихна.

- Това не само е възможно -  то е неизбежно! В това е същността на силата на мисълта – за да привлечете нещо или някого в живота си, трябва първо да си представите, че то вече е с вас. Разбира се, някои от качествата в описанието на идеалния партньор могат да бъдат за вас твърде важни, обаче създаването на въображаем образ на идеалния партньор ще ви позволи да обмислите какви качества според вас са задължителни.

Това прилича на покупка в магазина. Ако не знаете, какво искате или какво е важно да придобиете, може лесно може да се повлияете от рекламата, и да купите това, което не ви е нужно. Може да се приберете у дома, без да сте купили нито един важен предмет. А ако предварително знаете какво искате, ще отидете в съответната секция и ще го купите. Същото се случва и във взаимоотношенията; ако вървиш в живота, без да се замисляш за качествата, които са ти нужни в човека, може да ти повлияе физическата или сексуалната привлекателност, и чак след това, когато привлекателността избледнее, откриваш, че избраният партньор не притежава нито едно качество, което ти е нужно. Но ако си помислил за тези качества, които желаеш от партньора, имаш повече шансове да познаеш този човек, когато го срещнеш.

Младият човек си записа нещо в бележника, а доктор Пачиа продължаваше.

- Любовта в живота и взаимоотношенията не бива да бъде борба; действително, над нея трябва да се поработи – ако искаш любов, трябва да я създадеш. И в това, струва ми се, е цялата същност на тайните на Истинската Любов; всички те напомнят за важните неща, над които трябва да се работи, за да се създава любов.

- И да избираш правилните мисли е едно от тези неща?

- Точно така! Способността да обичаш и да бъдеш обичан създава трайни, истински любовни отношения и да привлечеш идеалния партньор – всичко това започва от силата на мисълта.

Тази вечер младият човек обобщи записките, които направи  при срещата с доктор Пачиа.

Първата тайна на Истинската Любов е силата на мисълта.

Любовта започва от мислите.

Ние се превръщаме в това, което мислим. Изпълнените с любов мисли създават пълен с любов живот и пълни любовни отношения.

Позитивните утвърждения могат да изменят нашите убеждения и мисли за себе си и другите.

Ако искаш да обичаш някого, трябва да отчиташ неговите потребности и желания.

Мислите за своя идеал ще ти помогнат да го разпознаеш, когато го срещнеш.

Младият човек започна  да си представя каква може да бъде неговата идеална партньорка – външността й, личността й, какво й харесва и какво – не, какви убеждения има. Когато затвори  очи, се появи  ясен образ; тя бе прекрасна, малко по-ниска от него, със златисто кафяви коси до раменете, с големи зелени очи и очарователна усмивка. Тя бе уверена в себе си, добра и щедра. Тя бе умна, макар и не много сериозна, нежна и състрадателна. Тя обича животните, грижи се за околната среда и обича малките радости в живота, например, да се разхожда в гората и  да стои в студената зимна вечер до огъня.

Младият човек записа тези качества на лист хартия, облегна се на стола и още веднъж ги изброи.

- Хм – промърморил той, - само ако можеше... – той сгъна листа и внимателно го постави на лавицата с книги.

Преведе за вас Петя Стоянова

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019